Αναπληρωτές - Αδιόριστοι: Εξ αποστάσεως Σεμινάρια Μοριοδοτούμενα
Έχουν ανοικτές αιτήσεις, είναι από δημόσια Πανεπιστήμια και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση (400 ωρών και 9μηνα)

Ο Μαϊος και ο Ιούνιος του 2019 είναι η κομβική στιγμή για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να επιμορφωθούν είτε είναι αδιόριστοι - αναπληρωτές είτε είναι μόνιμοι με βάση πάντα την μοριοδότηση που θέλουν να λάβουν. 

Η ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΕ ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μοριοδότηση αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών

Από την μία πλευρά οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν στον ορίζοντα τους επόμενους πίνακες αναπληρωτών αλλά και την επόμενη προκήρυξη μόνιμων διορισμών του 2020. Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούν τα δύο μόρια από εξ αποστάσεως σεμινάρια δημόσιων Πανεπιστημίων και τα 4 από το ECDL το οποίο προσφέρεται εντατικά (σε 10 ημέρες και λιγότερο) και εξ αποστάσεως από το GoLearn εδώ

Μοριοδότηση μόνιμων εκπ/κων

Εκεί τα πράγματα πιέζουν περισσότερο καθώς οι εκπαιδευτικοί ΄που θέλουν να διεκδικήσουν μια θέση δ/ντη ή υποδιευθυντή σε κάποια σχολική μονάδα το πιο πιθανό ειναι πως θα πρέπει να καταθέσουν τα χαρτιά τους τον επόμενο Απρίλιο. Αν ισχύσει η παραπάνω υπόθεση η οποία προκύπτει από ότι είχε γίνει στις προηγούμενη κρίση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ξεκινήσουν το 9μηνο (ετήσιο) σεμινάριο στην ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ της Εκπαίδευσης που θα δείτε παρακάτω το αργότερο έως και τον Ιούλιο.

Ασύγχρονα Εξ αποστάσεως σεμινάρια 400 και άνω ωρών από Δημόσια Πανεπιστήμια

Τα παρακάτω σεμινάρια πραγματοποιούνται ασύγχρονα και εξ αποστάσεως ενώ έχουν ανοικτές αιτήσεις. Στο τέλος οι απόφοιτοι παραλαμβάνουν ετήσιο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με σφραγίδα δημόσιων Πανεπιστημίων και μοριοδοτούνται

--->  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

uop


Εξ αποστάσεως
Έναρξη: 13 Μαϊου
Διάρκεια: Ετήσιο (9μηνο) και 400 ωρών


Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε εδώ αναλυτικά)
 • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

 
Δείτε τον Οδηγό Σπουδών και κάντε αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

--->  Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

παν.αιγαίου
Εξ αποστάσεως και ασύγχρονο
Έναρξη: 20 Μαϊου
Διάρκεια: Ετήσιο (9μηνο) και 408 ωρών

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 Άρθρο  24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Για Εκπαιδευτές Ενηλίκων στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), στις Πειραματικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ - σε ειδικότητες αντίστοιχης με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.
 • Για Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φιλολόγους, Ψυχολόγους κ.λπ. του Ι.Νε.Δι.Βι.Μ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3915/192/15.04.2016

Δείτε τον Οδηγό Σπουδών και κάντε αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΛΑΒΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ ECDL και τα 4 μόρια σε 10 ημέρες και λιγότερο μέσω της GoLearn και πρόλαβε τις Προκηρύξεις 

σχετικά άρθρα