Κρίσεις διευθυντών σχολείων 2019: Πώς να μοριοδοτηθείτε εξ αποστάσεως
Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα για εκπαιδευτικούς που εργάζονται

Προς τον Ιούλιο του 2020 τελειώνει η θητεία των υποδιευθυντών και  Διευθυντών σχολικών μονάδων. Θα προηγηθεί λογικά τον Ιούνιο αν όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρχει παράταση θητείας και έπεται η επιλογή νέων διευθυντών και υποδιευθυντών με βάση τα κριτήρια που διαμορφώνονται από το τελευταίο νόμο του Υπουργείου Παιδείας

Αν υπολογίσουμε και τις υπόλοιπες στελεχιακές θέσεις στην εκπαίδευση, όλες μαζί αφορούν πάνω από 30.000 εκπαιδευτικούς οι οποίοι με βάση το νέο νόμο θα πρέπει να "κυνηγήσουν" επιμορφωτικά προσόντα. Με βάση το διάστημα που βρισκόμαστε οι εκπαιδευτικοί που θα διεκδικήσουν μια θέση διευθυντή - υποδιευθυντή προλαβαίνουν να πραγματοποιήσουν το (9μηνο 400 ωρών όπως ορίζει ο νόμος εξ αποστάσεως) σεμινάριο  του Παν. Πελοποννήσου ώστε να είναι έτοιμοι για τις κρίσεις.

Προλαβαίνουν αν τον Ιούνιο είναι η περίοδος κατάθεσης δικαιολογητικών να το ξεκινήσουν ρριακά από τώρα έως και τον Σεπτέμβριο

Πως να μοριοδοτηθείτε έως τις επόμενες κρίσεις σύμφωνα με το νόμο

1. Σεμινάριο Ετήσιο 400 ωρών εξ απόστασεως από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με ανοικτές αιτήσεις (0,5 μόρια)

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει εξ αποστάσεως ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ετήσιο (400 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)

Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται με την ασύγχρονη μέθοδο και ο εκπαιδευόμενος μπορεί ότι ώρα αυτός θέλει να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό καθώς και να ανατρέξει προς τα πίσω.

Σκοπός του προγράμματος (Δείτε εδώ ολόκληρο τον Οδηγό Σπουδών)

Σκοπός της ετήσιας επιμόρφωσης  να έλθουν σε επαφή οι εκπαιδευόμενοι με κρίσιμες πτυχές που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η λήψη αποφάσεων, η παρακολούθηση διαδικασιών, η στρατηγική επικοινωνία και η διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων, η αξιολόγηση, η επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, η προώθηση καινοτομιών και η διασύνδεση με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και την τοπική κοινωνία. Αξιοποιούνται σύγχρονες αρχές της διοικητικής επιστήμης με ιδιαίτερη αναφορά στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management).

Μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την σφραγίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν.Πελοποννήσου.

Με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε εδώ αναλυτικά)
  • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
  • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Έναρξη τμημάτων: Αρχές Μαϊου ή και τέλη Μαϊου
Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κανονικό κόστος: 700 ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί (5 πρώτοι): 455 ευρώ
Διορισμένοι - μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 595 ευρώ
Άνεργοι ή και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί: 595 ευρώ
ΑμΕΑ: 560 ευρώ
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών: 560 ευρώ
Απόφοιτοι του Παν/μιου Πελοποννήσου: 595 ευρώ
Εγγραφή σε άλλο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΑΠΕΛ και του GoLearn: 595 ευρώ
Mέλη του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα: 595 ευρώ
Εγγραφή έως 20 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος: 630 ευρώ
Ομαδική εγγραφή: 630 ευρώ

Με προκαταβολή 100 ευρώ η συμμετοχή - Τα υπόλοιπα σε δόσεις

Με μία προκαταβολή των 100 ευρώ μπορείτε να κατοχυρώσετε την συμμετοχή σας στο σεμινάριο ενώ τα υπόλοιπα χρήματα να τα δώσετε σε δόσεις (2 ή 3 ισόποσες).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και εκπρόσωπος του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή του συνεργαζόμενου Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 2 “GoLearn” θα επικοινωνήσει μαζί σας.

 

2. Εξ αποστάσεως  μοριοδοτούμενo σεμινάριο 300 ωρών "Διδάσκοντας με τη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας"

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει εξ αποστάσεως ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ επιμορφωτικό πρόγραμμα 300 ωρών με τίτλο "Διδάσκοντας με τη Χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας" (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα Διδάσκοντας με την Χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν πώς οι Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να ενισχύσουν τη διδασκαλία και τη μαθησιακή εμπειρία και να επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκμάθηση σύγχρονων καινοτόμων δωρεάν διαθέσιμων και πολύ εύκολων στην χρήση ψηφιακών εργαλείων ώστε εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων να μπορούν να αναπτύσσουν και να οργανώνουν το δικό τους ψηφιακό υλικό. Παράλληλα το πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο με την  Πλαίσιο Δεξιοτήτων ΤΠΕ της UNESCO για τους εκπαιδευτικούς.

Μοριοδοτεί και αυτό με: 

-    2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
-    0,5 Μόρια στην διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
-    0,5 Μόρια για τους διευθυντές σχολείων

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες

σχετικά άρθρα

Ν. Φίλης: Η κυβέρνηση διέλυσε το μάθημα- Έξι στους δέκα μαθητές απουσιάζουν
Ν. Φίλης: Η κυβέρνηση διέλυσε το μάθημα- Έξι στους δέκα μαθητές απουσιάζουν
Κοινωνικός στιγματισμός εφ΄όρου ζωής η ένδειξη της διαγωγής στα απολυτήρια Λυκείου, σύμφωνα με τον Νίκο Φίλη
Ν. Φίλης: Η κυβέρνηση διέλυσε το μάθημα- Έξι στους δέκα μαθητές απουσιάζουν