886 Παραιτήσεις εκπαιδευτικών το 2018- Αναλυτικοί πίνακες
Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε για τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών που έχουν γίνει το 2018. Ο συνολικός αριθμός τους μέχρι στιγμής είναι 886. Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

Α/Α

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ.

1

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

1

2

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

70

3

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

31

4

ΜΕΤΑΤΑΞΗ

34

5

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

6

6

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

20

7

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ

719

8

ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

886

 

   Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω ΔΔΕ είναι συνολικά 719 και οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις είναι συνολικά 70. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης για τους 719 εκπαιδευτικούς θα γίνει την 31/8/2018. Η κατανομή τους ανά ειδικότητα είναι η εξής:

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ01.01

1

 

1

ΔΕ01.04

1

 

1

ΔΕ01.10

1

 

1

ΔΕ01.13

1

 

1

ΠΕ01

28

3

31

ΠΕ02

115

4

119

ΠΕ03

146

29

175

ΠΕ04.01

79

6

85

ΠΕ04.02

32

3

35

ΠΕ04.03

1

 

1

ΠΕ04.04

16

2

18

ΠΕ04.05

13

2

15

ΠΕ05

26

2

28

ΠΕ06

48

3

51

ΠΕ07

7

2

9

ΠΕ08

3

 

3

ΠΕ09

16

 

16

ΠΕ10

6

2

8

ΠΕ11

33

 

33

ΠΕ12.01

3

 

3

ΠΕ12.02

4

 

4

ΠΕ12.04

6

 

6

ΠΕ12.05

8

1

9

ΠΕ12.06

1

 

1

ΠΕ12.08

4

 

4

ΠΕ12.10

2

 

2

ΠΕ13

10

1

11

ΠΕ14.01

1

 

1

ΠΕ14.02

1

 

1

ΠΕ14.04

5

 

5

ΠΕ15

5

1

6

ΠΕ16.01

7

 

7

ΠΕ17.01

3

 

3

ΠΕ17.02

11

 

11

ΠΕ17.03

8

 

8

ΠΕ17.04

1

 

1

ΠΕ17.05

2

 

2

ΠΕ17.06

2

 

2

ΠΕ17.07

2

 

2

ΠΕ17.08

1

1

2

ΠΕ17.11

1

 

1

ΠΕ18.02

4

 

4

ΠΕ18.03

1

 

1

ΠΕ18.07

1

 

1

ΠΕ18.10

1

 

1

ΠΕ18.12

1

 

1

ΠΕ18.13

3

 

3

ΠΕ18.15

1

 

1

ΠΕ18.18

3

 

3

ΠΕ18.25

1

 

1

ΠΕ18.26

2

 

2

ΠΕ18.31

1

 

1

ΠΕ18.36

1

 

1

ΠΕ18.37

2

 

2

ΠΕ18.41

 

1

1

ΠΕ19

22

2

24

ΠΕ20

4

 

4

ΤΕ01.02

3

1

4

ΤΕ01.03

1

 

1

ΤΕ01.04

1

1

2

ΤΕ01.05

1

 

1

ΤΕ01.06

1

1

2

ΤΕ01.07

 

1

1

ΤΕ01.08

1

 

1

ΤΕ01.12

1

 

1

ΤΕ01.13

1

 

1

ΤΕ01.20

 

1

1

ΣΥΝΟΛΟ

719

70

789

 

  

   Οι αποχωρήσεις για τους υπόλοιπους λόγους ανέρχονται σε 97. Η κατανομή τους ανά κλάδο είναι οι εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΠΟΔΟΧ. ΑΛΛΗΣ ΘΕΣΗΣ   ΔΗΜΟΣ.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΤΑ

ΤΑΞΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΣ

ΕΤΟΥΣ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΑΝΙΚ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕ01.02

 

 

 

 

1

 

1

ΠΕ01

 

4

2

 

 

 

6

ΠΕ02

 

3

2

1

7

 

13

ΠΕ03

 

4

1

 

2

 

7

ΠΕ04.01

1

2

5

 

3

 

11

ΠΕ04.02

 

1

 

 

 

1

2

ΠΕ04.04

 

1

 

 

 

 

1

ΠΕ04.05

 

1

 

 

 

1

2

ΠΕ05

 

1

1

 

 

 

2

ΠΕ06

 

2

 

 

2

 

4

ΠΕ07

 

2

 

 

 

 

2

ΠΕ08

 

 

3

1

 

 

4

ΠΕ09

 

1

1

 

 

1

3

ΠΕ10

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ11

 

1

2

 

2

 

5

ΠΕ12.01

 

1

1

 

 

 

2

ΠΕ12.04

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ12.05

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ14.02

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ14.04

 

 

2

 

 

 

2

ΠΕ14.06

 

 

2

 

 

 

2

ΠΕ15

 

1

 

 

1

 

2

ΠΕ16.01

 

 

 

 

1

 

1

ΠΕ18.03

 

 

 

1

 

 

1

ΠΕ18.04

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ18.23

 

 

1

 

 

 

1

ΠΕ18.33

 

1

 

 

 

 

1

ΠΕ19

 

2

4

2

1

1

10

ΠΕ20

 

1

2

 

 

 

3

ΤΕ01.02

 

1

 

 

 

 

1

ΤΕ01.04

 

1

 

 

 

 

1

ΤΕ01.06

 

 

 

1

 

 

1

ΤΕ01.26

 

 

 

 

 

1

1

ΣΥΝΟΛ

1

31

34

6

20

5

97

 

   Σχετικά με τις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών την 8ετία 2010-2017 και μέχρι 31/8/2018 είχαμε συνολικά 20408 αποχωρήσεις από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πιο αναλυτικά:

 

ΕΤΟΣ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

2010

2839

13,9%

2011

3503

17,2%

2012

3186

15,6%

2013

3442

16,9%

2014

3235

15,9%

2015

1836

9%

2016

977

4,8%

2017

509

2,5%

2018

886

4,3%

 

   Από τη μελέτη του πίνακα παρατηρούμε ότι υπάρχει μέχρι τώρα μια αύξηση των αποχωρήσεων συγκριτικά με το 2017 κατά 377 εκπαιδευτικούς (αύξηση κατά 42,5%)! Αν στα συνολικά στοιχεία προσθέσουμε και τις 13396 αποχωρήσεις εκπαιδευτικών από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τότε οι συνολικές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από όλη την εκπαίδευση ανέρχονται σε 33804!

Ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει με το νέο ασφαλιστικό  είναι ότι μετά  την 1.1.2022 ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών θα συνταξιοδοτείται πλέον  σε ηλικίες από 62 έως και  67 ετών!  Με την τάση συνεπώς,  που έχει ο αριθμός των συνολικών παραιτήσεων, αρκετοί εκπαιδευτικοί σε λίγα χρόνια θα έχουν σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να αναγνωριστεί η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος και να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή!  

 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 29/5/2018 

 

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση:  [email protected]

http://nekordis64.blogspot.gr )

  Άκης Λουκάς   

  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   

 ( τηλ.:6974320189, 

 ηλ.δ/νση: [email protected]

                   

                      εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

σχετικά άρθρα