Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ)
Αναλυτικά δείτε το έγγραφο

"Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις"  - Νόμος 4538/2018 - ΦΕΚ Α85/16.05.2018

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

best of network

σχετικά άρθρα