Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις, συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, 4-6/5
Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΔΕΚεντρικής Μακεδονίας

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus, διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις»

4, 5 & 6 Μαΐου 2018

στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και των ευρύτερων παρεμβάσεων ανάδειξης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το Συνέδριο έρχεται να καταδείξει τις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου και να συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ανάδειξη πρακτικών και παρεμβάσεων αντιμετώπισής τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και πρακτικές παρεμβάσεις, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να θέσει τις βάσεις ενός ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με τις επιμέρους θεματικές ενότητες, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές διαμόρφωσης ενός ανοικτού σχολείου το οποίο μπορεί να κατανοεί τις κοινωνικές διαστάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να ανταποκρίνεται με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις, προωθώντας δράσεις για την καλλιέργεια της παιδαγωγικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Σχολική βία και εκφοβισμός

(ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση)

 • Ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού – Αποτυπώματα της κρίσης στο σχολείο

(σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή, ευάλωτες ομάδες)

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
 • Παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Παιδαγωγική της σχολικής τάξης

(σχολικό κλίμα, διαχείριση της τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, ανάπτυξη γραμματισμών).

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Στη βάση του σκοπού και των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου επιδιώκεται, μέσα από κεντρικές ομιλίες, στρογγυλές τράπεζες, εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια, να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποιες είναι οι κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις του σημερινού σχολείου.
 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανοικτού σχολείου.
 3. Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές-διδακτικές παρεμβάσεις μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο προώθησης ενός ανοιχτού σχολείου, ανθρώπινου, δημοκρατικού και ελκυστικού.
 4. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σημερινό σχολείο.
 5. Ποιες είναι αναγκαίες συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν για την υπέρβαση δυσκολιών και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
 6. Ποιες είναι οι αναγκαίες επιμορφωτικές παρεμβάσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο τόσο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης όσο και στη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές προτεραιότητες.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η, που θέλει να συμβάλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Μορφές εργασιών:

 • Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών
 • Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων/εφαρμογών
 • Βιωματικά Εργαστήρια

 

Οι εργασίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη) από δύο κριτές για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την κατάθεση του πλήρους κειμένου, είτε πρόκειται για πρόταση εισήγησης είτε πρόκειται για πρόταση υλοποίησης βιωματικού εργαστηρίου.

Οι εισηγήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peerreviewing), και για να γίνουν δεκτές για παρουσίαση και δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από τα δύο μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία (εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση) ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους/στις συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

 

Τρόπος υποβολής εργασιών

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την κατάθεση του πλήρους κειμένου (για όλες τις μορφές εργασιών) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οδηγίες μορφοποίησης των κειμένων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

Ενημέρωση αποδοχής εισηγήσεων-προτάσεων: 20 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση προγράμματος: 10 Απριλίου 2018

Διεξαγωγή συνεδρίου: 4-6 Μαΐου 2018

Χώρος Συνεδρίου: Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 

Επικοινωνία

E-mail Συνεδρίου: [email protected]

Ιστοχώρος: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu

Πληροφορίες: Χρύσα Πρασσά, τηλ. 2310474855

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Φροντιστήρια: Στον "αέρα" το άνοιγμά τους

Διορισμοί Εκπαιδευτικών: Πότε θα γίνουν προσλήψεις, πόσες αναμένονται

Σχολεία: Self-test, τηλεκπαίδευση και άνοιγμα φροντιστηρίων στον ορίζοντα

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Μενδώνη-Ακρόπολη: Ανακοίνωσε πλακέτα για Γλέζο-Σάντα που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια
Μενδώνη-Ακρόπολη: Ανακοίνωσε πλακέτα για Γλέζο-Σάντα που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια
Τοποθέτηση πινακίδας στην Ακρόπολη με τα ονόματα του Μανώλη Γλέζου και του Απόστολου Σάντα ανακοίνωσε η Λίνα Μενδώνη στη Βουλή - Μόνο που στο χώρο...
Μενδώνη-Ακρόπολη: Ανακοίνωσε πλακέτα για Γλέζο-Σάντα που υπάρχει εδώ και 40 χρόνια