Thumbnail
Πανελλήνιο συνέδριο της ΠΔΕΚεντρικής Μακεδονίας

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus, διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις»

4, 5 & 6 Μαΐου 2018

στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Η διοργάνωση του Πανελλήνιου Συνεδρίου αποτελεί συνέχεια των δράσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ και των ευρύτερων παρεμβάσεων ανάδειξης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Το Συνέδριο έρχεται να καταδείξει τις ιδιαίτερες συνθήκες του σημερινού σχολείου και να συμβάλλει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ανάδειξη πρακτικών και παρεμβάσεων αντιμετώπισής τους.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και πρακτικές παρεμβάσεις, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να θέσει τις βάσεις ενός ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με τις επιμέρους θεματικές ενότητες, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές διαμόρφωσης ενός ανοικτού σχολείου το οποίο μπορεί να κατανοεί τις κοινωνικές διαστάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να ανταποκρίνεται με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις, προωθώντας δράσεις για την καλλιέργεια της παιδαγωγικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Σχολική βία και εκφοβισμός

(ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση)

 • Ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού – Αποτυπώματα της κρίσης στο σχολείο

(σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή, ευάλωτες ομάδες)

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών
 • Παιδαγωγική της συμπερίληψης
 • Παιδαγωγική της σχολικής τάξης

(σχολικό κλίμα, διαχείριση της τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, ανάπτυξη γραμματισμών).

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Στη βάση του σκοπού και των θεματικών ενοτήτων του Συνεδρίου επιδιώκεται, μέσα από κεντρικές ομιλίες, στρογγυλές τράπεζες, εισηγήσεις και βιωματικά εργαστήρια, να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

 1. Ποιες είναι οι κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις του σημερινού σχολείου.
 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανοικτού σχολείου.
 3. Ποιες εκπαιδευτικές πρακτικές και παιδαγωγικές-διδακτικές παρεμβάσεις μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο προώθησης ενός ανοιχτού σχολείου, ανθρώπινου, δημοκρατικού και ελκυστικού.
 4. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το σημερινό σχολείο.
 5. Ποιες είναι αναγκαίες συνέργειες που πρέπει να αναπτυχθούν για την υπέρβαση δυσκολιών και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
 6. Ποιες είναι οι αναγκαίες επιμορφωτικές παρεμβάσεις υποστήριξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο τόσο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης όσο και στη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές προτεραιότητες.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η, που θέλει να συμβάλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Μορφές εργασιών:

 • Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών
 • Εισηγήσεις - Παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων/εφαρμογών
 • Βιωματικά Εργαστήρια

 

Οι εργασίες, οι οποίες θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, θα κριθούν στη βάση του πλήρους κειμένου (πλήρης ανάπτυξη) από δύο κριτές για τη σημασία, ποιότητα και πρωτοτυπία τους και θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου. Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την κατάθεση του πλήρους κειμένου, είτε πρόκειται για πρόταση εισήγησης είτε πρόκειται για πρόταση υλοποίησης βιωματικού εργαστηρίου.

Οι εισηγήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης (peerreviewing), και για να γίνουν δεκτές για παρουσίαση και δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου (με ISBN) θα πρέπει να έχουν θετική αξιολόγηση από τα δύο μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών, η εργασία (εισήγηση ή εργαστηριακή παρουσίαση) ανατίθεται σε τρίτο κριτή για την τελική κρίση. Τα σχόλια των κριτών κοινοποιούνται ανώνυμα στους/στις συγγραφείς. Το αποτέλεσμα της κρίσης μπορεί να είναι η αποδοχή ή μη της εργασίας, είτε η αποδοχή της με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές.

 

Τρόπος υποβολής εργασιών

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την κατάθεση του πλήρους κειμένου (για όλες τις μορφές εργασιών) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Οδηγίες μορφοποίησης των κειμένων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων-προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018

Ενημέρωση αποδοχής εισηγήσεων-προτάσεων: 20 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση προγράμματος: 10 Απριλίου 2018

Διεξαγωγή συνεδρίου: 4-6 Μαΐου 2018

Χώρος Συνεδρίου: Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 

Επικοινωνία

E-mail Συνεδρίου: [email protected]

Ιστοχώρος: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu

Πληροφορίες: Χρύσα Πρασσά, τηλ. 2310474855

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Σβήστε αμέσως αυτές τις εφαρμογές από το κινητό σας

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

teachers
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.
Ας μας ενημερώσει ο  Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Μπαμπαρούτσης σε ποιο όνειρό του είδε την έγκριση του παραπάνω προγράμματος για το σχολικό...
Η Διεύθυνση Π. Ε. Β΄ Αθήνας γνωμοδοτεί... πριν το Ι.Ε.Π. ...για το Ι.Ε.Π.