Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, όπως τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας
Για το ΠΥΣΔΕ Καβάλας 

 Οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά, όπως τοποθετήθηκαν από το ΠΥΣΔΕ Καβάλας (Πράξη 34/06,07,08-09-2017).

Συγκεκριμένα ανακοινώνονται:

α) διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών
β) συμπλήρωση ωραρίου πλεοναζόντων εκπαιδευτικών
γ) προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ
δ) αποσπάσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο
ε) τοποθέτηση αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΔΕ και αποσπασμένων στην ειδική αγωγή

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1

ΔΗΜΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ, ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

2

ΖΕΪΜΠΕΚΗ

ΦΙΛΙΩ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

3

ΖΕΪΤΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

4

ΚΟΥΚΟΥΔΗ

ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

5

ΠΑΤΡΟΥΔΗ

ΕΛΕΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

6

ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

7

ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

8

ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

9

ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

10

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

11

ΚΕΧΑΓΙΑ

ΑΝΘΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

ΠΕ12

 

12

ΓΚΙΚΑΣ

ΖΗΣΗΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ17

 

13

ΔΟΥΚΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

14

ΜΕΤΑΞΕΝΙΑΔΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

15

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

                   ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

1

ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

5ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΒΟΖΑΝΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

3

ΝΑΤΣΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3οΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

4

ΤΑΡΣΙΝΗ

ΕΛΕΝΗ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕ.Λ. ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

5

ΚΩΣΤΑΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

4ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

7

ΤΑΚΟΥΡΙΔΟΥ

ΕΥΛΑΜΠΙΑ

2ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

8

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΝΑΟΥΜ

2ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

9

ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Γ/ΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

10

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

3ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

11

ΚΑΡΔΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

12

ΚΟΝΤΟΜΑΡΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6ο ΓΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

13

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

14

ΛΙΑΠΗ

ΡΟΖΑΛΙΑ

5ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

15

ΜΠΑΝΤΕΜΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

4Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

16

ΧΙΩΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ. ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, 6ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

17

ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, 2ΟΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

18

ΤΣΑΦΗ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 2Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

19

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

20

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΕ.Λ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΠΕ12

 

21

ΚΖΟΥΝΙΑ

ΣΜΑΡΩ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ, 5Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

22

ΛΑΓΗΝΑ

ΑΙΜΙΛΙΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ

23

ΚΑΖΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

24

ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

25

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ. 4ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

26

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

ΜΥΡΣΙΝΗ

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

ΠΕ17

 

27

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

28

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, 4ΟΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ18

 

29

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ19-20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

4Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

31

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5Ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

32

ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γ/ΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ, ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, Γ/ΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΥΣΠΕ

33

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΥΣΠΕ

34

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο οργανικής

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

1

ΚΖΟΥΝΙΑ

ΣΜΑΡΩ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΟΥ

2

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ

ΕΛΠΙΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

1Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ,                     2ΟΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

3

ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

4

ΚΑΝΑΡΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΔΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΓΕ.Λ. ΕΛΕΥΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

6

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕ.Λ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

7

ΒΑΛΤΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

8

ΙΩΑΚΕΙΜ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

9

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

10

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

11

ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

12

ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΕ.Λ. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

13

ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

14

ΚΟΣΜΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ04.04

ΒΙΟΛΟΓΟΙ

15

ΜΑΡΤΟΥ

ΟΛΓΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

16

ΠΛΑΦΑΔΕΛΗ

ΣΕΒΑΣΤΟΥΛΑ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

17

ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ

18

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

19

ΠΑΤΣΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

20

ΣΕΚΟΥΛΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

21

ΓΑΜΒΡΕΛΛΗ

ΘΩΜΑΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ,                                   4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

22

ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

23

ΚΟΛΙΑΣ

ΙΩΗΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

24

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

25

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

26

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

27

ΡΕΓΓΟΥΖΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο οργανικής

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

28

ΓΙΟΒΙΤΣΙΤΣ

ΜΠΟΣΙΛΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΠΥΣΠΕ

29

ΔΑΪΛΑΚΗ

ΦΩΤΕΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΥΣΠΕ

30

ΔΟΠΡΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

31

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ

ΣΟΥΜΕΛΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΠΥΣΠΕ

32

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

ΜΕΛΙΝΑ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

33

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

34

ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

ΠΥΣΠΕ

35

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΟΥ

36

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ,                             2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΠΥΣΠΕ

37

ΠΕΡΣΙΔΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

38

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ,                                           2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

39

ΧΩΛΙΔΟΥ

ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

40

ΚΟΥΚΜΑ

ΕΥΘΥΜΙΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

41

ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ

ΑΝΘΟΥΛΑ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

42

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

43

ΜΠΑΜΠΑΪΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

44

ΦΕΡΛΑΝΤΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΠΕ10

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

45

ΙΩΣΙΦΙΔΟΥ

ΒΛΑΣΙΑ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

46

ΧΑΛΚΙΔΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

47

ΚΑΖΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

48

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

49

ΚΕΦΑΛΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

50

ΛΟΥΛΟΥΣΙΔΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

51

ΜΑΝΙΣΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

1Ο Γ/ΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ,                             ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

52

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

53

ΦΙΤΣΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ

54

ΤΑΜΑΜΙΔΟΥ

ΕΥΦΗΜΙΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

55

ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ,                        5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο οργανικής

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ16

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

56

ΚΑΡΑΒΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

57

ΛΟΛΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

58

ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ

ΘΩΜΑΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

59

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

60

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

61

ΧΡΥΣΑΦΗ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕ19-20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

62

ΒΑΡΔΑΒΟΥΛΙΑ

ΜΑΡΙΑ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

63

ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΥΣΠΕ

64

ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

65

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΘΗ

4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

66

ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

68

ΚΟΥΖΗ

ΘΕΟΔΩΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΠΥΣΠΕ

69

ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΥΣΠΕ

70

ΜΕΛΑΔΙΑΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΥΣΠΕ

71

ΠΗΓΑΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΛ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΟΥ

72

ΠΛΑΣΑΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

ΠΥΣΠΕ

73

ΡΑΞΕΝΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

74

ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΓΣΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

75

ΤΖΙΑΦΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΥΣΠΕ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο τοποθέτησης

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ01

ΘΕΟΛΟΓΟΙ

1

ΖΩΧΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

4Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

1ο Γ/ΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

3

ΛΙΑΜΤΣΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

4

ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

5

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΠΟΥΛΑ

5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

6

ΚΑΨΑΛΙΑΡΗ

ΕΛΕΝΗ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

7

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

8

ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

9

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

10

ΣΠΑΝΙΔΗΣ

(ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

 

11

ΤΕΡΖΗ

(απόσπαση)

ΣΟΦΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΛ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

 

ΠΕ03

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

12

ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ04.01

ΦΥΣΙΚΟΙ

13

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

14

ΚΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

15

ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ                                               (απόσπαση)

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

3Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

16

ΚΙΟΣΕΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γ/ΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

 

17

ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗ

ΕΛΕΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

 

18

ΚΩΤΟΥΛΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

19

ΜΑΝΙΣΟΓΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

20

ΞΥΝΟΣ

(απόσπαση)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

 

21

ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ (αποσπαση)                          

ΙΩΑΚΕΙΜ

1ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

22

ΦΡΟΓΑΚΗΣ

(απόσπαση)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΕ04.02

ΧΗΜΙΚΟΙ

23

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΕ04.05

ΓΕΩΛΟΓΟΙ

24

ΚΟΥΣΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

25

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ/ΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

 

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο τοποθέτησης

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ05

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

26

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

27

ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

5ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

28

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

29

ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ

2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

30

ΤΣΑΚΜΑΚΗ

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

31

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ                             (απόσπαση)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

4ο Γ/ΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

32

ΣΠΑΝΙΔΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΥΣΠΕ

33

ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗ

ΕΛΕΝΗ

1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΥΣΠΕ

34

ΧΟΥΡΙΔΟΥ

ΣΟΦΙΑ

ΓΕΛ ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΠΥΣΠΕ

ΠΕ08

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

35

ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

6Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

36

ΜΠΑΛΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

37

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

38

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1Ο ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

39

ΒΟΥΖΑΝΙΔΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

40

ΓΚΑΝΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΜΙΑ

Γ/ΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

41

ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ

3ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

42

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ                             (απόσπαση)

ΡΑΔΗΣ

5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

43

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

44

ΚΑΡΡΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

45

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ

ΘΩΜΑΣ

6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

46

ΛΑΠΠΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

47

ΦΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ12.05

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

48

ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΕ12.08

ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ

49

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΧΡΗΣΤΟΣ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

50

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ/ΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΟΙ-ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

51

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ                                           (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΞΕΝΗ

7Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

Σχολείο τοποθέτησης

Σχολείο συμπλήρωση ωραρίου

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

52

ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ

ΝΙΚΟΛΙΝΑ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

53

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γ/ΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΕ17.04

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΣΕΤΕΜ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΕΕ

54

ΓΙΩΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

55

ΔΗΜΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

56

ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ

1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ18.02

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

57

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

58

ΙΩΑΝΝΙΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

59

ΚΑΝΛΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

60

ΚΟΥΤΣΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

61

ΜΠΑΒΕΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

62

ΣΑΡΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

63

ΧΑΤΖΗΠΑΖΑΡΛΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

64

ΧΡΥΣΟΥΛΙΔΟΥ                         (απόσπαση)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ19-20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

65

ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)                            

ΙΩΑΝΝΗΣ

2Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

66

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

67

ΘΩΜΑΪΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ

ΠΥΣΠΕ

 

68

ΚΟΪΔΟΥ (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

ΟΛΓΑ

1Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

69

ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΓΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΠΥΣΠΕ

70

ΜΑΝΤΑΛΟΣ (ΙΕΚ)                                                

ΣΤΑΥΡΟΣ

3Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

71

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ

Γ/ΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΠΥΣΠΕ

72

ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΥΣΠΕ

73

ΤΟΛΙΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ32

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

74

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

75

ΒΕΟΠΟΥΛΟΥ                            (απόσπαση)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΠΥΣΔΕ

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

 

2

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

 

3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

 

4

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ

ΟΛΓΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

 

5

ΜΠΑΛΗ

ΚΑΛΛΙΡΟΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

6

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

 

7

ΣΕΜΕΛΙΔΟΥ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

 

8

ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

 

ΠΕ06

ΑΓΓΛΙΚΗΣ

9

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

 

10

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

11

ΣΠΑΤΙΔΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

2Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

12

ΧΙΩΝΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΠΕ07

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

13

ΜΠΟΥΜΠΑ

ΑΝΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

 

ΠΕ09

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

14

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

6Ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΓΕΛ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ

ΠΕ11

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

15

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ12

 

16

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕ13

ΝΟΜΙΚΗΣ

17

ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΑ

 

ΠΕ15

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

18

ΚΙΤΣΑΡΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΜΕΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΙΝΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΠΕ17

 

19

ΤΖΕΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1Ο ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΠΕ18

 

20

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΙΑΣ

4Ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

 

 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Α/Α

Επώνυμο

Όνομα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΠΕ02

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

1

ΚΑΤΣΑΒΟΥ

ΕΛΕΝΗ

ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ 6ΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΠΕ19-20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σχετικά άρθρα