ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Ειδική πρόσκληση προς αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες
Ειδική πρόσκληση προς αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες
Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)
Ειδική πρόσκληση προς αναπληρωτές για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες
Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
 Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)
Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ