ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
 Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’)
Ειδική πρόσκληση κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ
Η κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Β. Αιγαίου
Η κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Β. Αιγαίου
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) Βορείου Αιγαίου
Η κατανομή πιστώσεων για πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ από το ΠΥΣΕΕΠ Β. Αιγαίου
ΠΔΕ Αττικής: Λειτουργικά κενά ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες
ΠΔΕ Αττικής: Λειτουργικά κενά ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες
Aπό την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού...
ΠΔΕ Αττικής: Λειτουργικά κενά ΕΒΠ σε σχολικές μονάδες