Τι θα απογίνουν τώρα οι πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης;
Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης

Σήμερα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και η παύση των μέχρι σήμερα υπηρετούντων. Αν αναρωτιέται κανείς τι θα απογίνουν οι πρώην Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης δεν έχει παρά να διαβάσει την τελευταία παράγραφο του Εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας: "Για τους αποχωρούντες Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης ισχύει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 78 τ. Α’)".

Τι αναφέρει η διάταξη του άρθρου 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 78 τ. Α’);

Αρθρο 26 παρ. 14, του Ν.3879/2010 " Εκπαιδευτικοί που έχουν διοριστεί σε θέσεις Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθώς και Προέδρων ή Διευθύνοντων Συμβούλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό, μετά τη λύση της σχέσης εργασίας τους στις παραπάνω θέσεις και έως την επιλογή νέων στελεχών εκπαίδευσης, υπηρετούν ως στελέχη παιδαγωγικής καθοδήγησης σε περιοχές που επιθυμούν, εκτελώντας καθήκοντα σχολικών συμβούλων της ειδικότητάς τους, τα οποία τους ανατίθενται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής − Παιδαγωγικής Καθοδήγησης".

Δηλαδή, με λίγα λόγια ... το κράτος έχει συνέχεια ή το κράτος τιμά όλους εκείνους (Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης) για τη στάση τους στην αυτοαξιολόγηση - αξιολόγηση και γενικότερα για τη συμβολή τους στη διάλυση των σχολείων και των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Σε Ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ (11/11/2010) με θέμα "Η θέση της ΟΛΜΕ για το Ν. 3879/10 του Υπουργείου Παιδείας «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις»" σημείωνε: Μια απαράδεκτη, από κάθε άποψη, διάταξη περιλαμβάνεται στις λεγόμενες «λοιπές διατάξεις» στο νόμο αυτό (παρ. 14, άρθρο 26), στο πλαίσιο εξυπηρετήσεων του πελατειακού κράτους, που κατά τα άλλα καταργεί η κυβέρνηση.

    
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στο Carrefour και κέρδισε 200 ευρώ

best of network

σχετικά άρθρα