Πόσα λεφτά παίρνουν οι ευρωβουλευτές κάθε μήνα- Μισθοί που «ζαλίζουν»
Ίλιγγο προκαλούν οι απολαβές κάθε μέλους του Ευρωκοινοβουλίου!

Ιδιαίτερα επικερδές επάγγελμα αποδεικνύεται αυτό του ευρωβουλευτή, γι’ αυτό άλλωστε μεγάλος αριθμός υποψηφίων διεκδικούν σε όλα τα κράτη μέλη ένα από τα 720 έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου για την περίοδο 2024-2029.

Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, του περιοδικού Insider, παρουσιάζονται όλες οι απολαβές των ευρωβουλευτών, από μισθό, επιδόματα, πριμ, συντάξεις και… έξτρα απολαβές από ιδιωτικές δραστηριότητες.

Μόνο οι μισθοί των ευρωβουλευτών φτάνουν τις €120 χιλ. τον χρόνο, κάτι που σημαίνει πως μέχρι το τέλος της θητείας τους θα πάρουν μόνο από τους μισθούς ποσό €600 χιλ. συνολικά. Σε αυτά προστίθενται άλλα επιδόματα, πολλών χιλιάδων ευρώ ετησίως.

17 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

Οι ευρωβουλευτές, επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους (περίπου 10,000 ευρώ μεικτά), λαμβάνουν και επιδόματα και αποζημίωση από άλλες πηγές μέσω του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν μισθό και αποζημιώσεις για την κάλυψη των εξόδων που αντιμετωπίζουν κατά την εκτέλεση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Μεταξύ των επιπρόσθετων επιδομάτων, περιλαμβάνονται αποζημίωση γενικών εξόδων, έξοδα ταξιδιών, λοιπά έξοδα ταξιδιών, καθώς και ημερήσια αποζημίωση.

Συνεπώς, πριν την αφαίρεση των φόρων, οι μηνιαίες απολαβές των ευρωβουλευτών ξεπερνούν συνολικά τις €17 χιλ. μεικτά.

Ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, οι 720 νέοι ευρωβουλευτές λαμβάνουν ενιαίο μισθό €10.075 μηνιαίως, ο οποίος μετά την αφαίρεση των φόρων και εισφορών περιορίζεται στις €7.853.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν γενικά τον ίδιο μισθό, σύμφωνα με το ενιαίο καθεστώς που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2009. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μισθός προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και υπόκειται σε φόρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε ασφαλιστικές εισφορές.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν τον μισθό των ευρωβουλευτών τους σε εθνικούς φόρους.

Ο βασικός μισθός έχει οριστεί στο 38,5% του βασικού μισθού δικαστή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν τους βουλευτές που ασκούσαν εντολή στο Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2009 και είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να διατηρήσουν το προηγούμενο εθνικό σύστημα αποδοχών, μεταβατικής αποζημίωσης και συντάξεων.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Στον μηνιαίο μισθό των εκλελεγμένων προστίθενται και €4.950 τον μήνα, που αποτελούν αποζημίωση γενικών εξόδων. Η συγκεκριμένη αποζημίωση καλύπτει τα έξοδα στο κράτος μέλος εκλογής, όπως τα έξοδα διοίκησης του γραφείου του βουλευτή, τα τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, καθώς και την αγορά, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικού και τηλεματικού εξοπλισμού.

Η αποζημίωση μειώνεται κατά το ήμισυ για τους βουλευτές που απoυσιάζoυv αδικαιολόγητα στις μισές τουλάχιστο ημέρες των συνόδων της Ευρωβουλής (από Σεπτέμβριο μέχρι Αύγουστο).

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Επίσης, κάθε μήνα στον τραπεζικό λογαριασμό των ευρωβουλευτών εμβάζεται από το Ευρωκοινοβούλιο και αποζημίωση για τα έξοδα ταξιδιών, τα οποία καλύπτουν το κόστος μετάβασής τους στις συνεδρίες της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, των κοινοβουλευτικών επιτροπών και των πολιτικών ομάδων, οι οποίες συνεδρίες διεξάγονται είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Στρασβούργο.

Αναλυτικά, το πραγματικό κόστος των εισιτηρίων που αγοράζουν οι ευρωβουλευτές για να παραστούν στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις τούς επιστρέφεται μετά την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών. Καλύπτεται η τιμή αεροπορικού εισιτηρίου διακεκριμένης θέσης ή παρόμοιας ή, εναλλακτικά, η τιμή σιδηροδρομικού εισιτηρίου πρώτης θέσης. Παραχωρείται κατ’ αποκοπήν ποσό 0,58 ευρώ ανά χιλιόμετρο (με ανώτατο όριο τα 1000 χιλιόμετρα) για τα ταξίδια με αυτοκίνητο, επιπλέον των κατ’ αποκοπή αποζημιώσεων που υπολογίζονται σε συνάρτηση με την απόσταση και τη διάρκεια της αποστολής και προορίζονται να καλύπτουν τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με το ταξίδι (για παράδειγμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, υπέρβαρο αποσκευών ή έξοδα κράτησης).

ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα, οι ευρωβουλευτές αποζημιώνονται και για τα λοιπά έξοδα ταξιδιών που καλύπτουν δαπάνες πέραν των συνεδριάσεων. Το ύψος του συγκεκριμένου επιδόματος ξεπερνά τις €4.886 το χρόνο.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ταξιδεύουν συχνά εκτός ή εντός του κράτους μέλους εκλογής τους, για σκοπούς άλλους από τις επίσημες συνεδριάσεις (για παράδειγμα, για να παραστούν σε διάσκεψη ή για να πραγματοποιήσουν επίσκεψη εργασίας). Για παράδειγμα, για τις δραστηριότητες εκτός του κράτους μέλους εκλογής τους οι ευρωβουλευτές μπορούν να τύχουν επιστροφής των εξόδων ταξιδίου και στέγασης, καθώς και άλλων συναφών εξόδων.

Για τις δραστηριότητες στο κράτος μέλος εκλογής τους, επιστρέφονται μόνο τα μεταφορικά έξοδα, με ανώτατο ετήσιο ποσό που καθορίζεται ανά χώρα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ €350 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

Κάθε μήνα, στις προαναφερθείσες απολαβές των ευρωβουλευτών προστίθενται €350 την ημέρα για τις κοινοβουλευτικές τους δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλλει κατ’ αποκοπή αποζημίωση €350 για να καλύψει το σύνολο των άλλων εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι ευρωβουλευτές κατά τις περιόδους κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Βασική προϋπόθεση για να λάβουν τη συγκεκριμένη αποζημίωση είναι βεβαίωση της παρουσία τους, υπογράφοντας έναν από τους επίσημους καταλόγους.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αποζημίωση μειώνεται στο 50% εάν οι βουλευτές δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από τις μισές ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση κατά τις ημέρες ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, ακόμη και εάν είναι παρόντες. Για τις συνεδριάσεις που οργανώνονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αποζημίωση ανέρχεται σε €175 (πάντα υπό την προϋπόθεση της υπογραφής καταλόγου παρουσιών), ενώ τα έξοδα στέγασης επιστρέφονται χωριστά.

ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Πέραν των ελκυστικών απολαβών που λαμβάνουν οι ευρωβουλευτές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδιαίτερα γενναιόδωρα είναι και τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα.

Βάσει του ισχύοντος καθεστώτος, οι πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη γήρατος από την ηλικία των 63 ετών. Η σύνταξη ισούται με το 3,5% του μισθού των βουλευτών για κάθε πλήρες έτος άσκησης μιας εντολής και το ένα δωδέκατο του ποσού αυτού για κάθε επιπλέον πλήρη μήνα θητείας, αλλά δεν υπερβαίνει το 70% του συνολικού μισθού των ευρωβουλευτών.

Το κόστος των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επικουρικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που θεσπίστηκε για τους βουλευτές το 1989 έπαψε να δέχεται νέα μέλη από τον Ιούλιο του 2009 και καταργείται σταδιακά.

ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Μετά την εκλογή τους, οι νέοι ευρωβουλευτές θα περάσουν από έλεγχο από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ασυμβίβαστο.

Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να είναι, παράλληλα με τα καθήκοντα στην Ευρωβουλή, μέλη της κυβέρνησης ή μέλη του εθνικού Κοινοβουλίου ή να κατέχουν θέση Επιτρόπου ή να κατέχουν τη θέση Γενικού Εισαγγελέα, Δικαστή ή Γραμματέα του Δικαστηρίου της ΕΕ ή του Πρωτοδικείου.

Επιπρόσθετα, δεν μπορούν να είναι παράλληλα διαμεσολαβητές ή μέλη σε ορισμένους οργανισμούς, όπως την Κεντρική Τράπεζα, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ή την Επιτροπή των Περιφερειών.

Ασυμβίβαστο προκύπτει και εάν είναι μέλη φορέων που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση κεφαλαίων της ΕΕ ή την άσκηση άμεσων διοικητικών καθηκόντων και εάν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της διαχειριστικής επιτροπής ή του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Τέλος, απαγορεύεται να είναι ενεργοί υπάλληλοι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ή άλλων εξειδικευμένων φορέων ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΔΙΠΛΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Τον περασμένο μήνα, δημοσιεύματα του ξένου Τύπου επικαλέστηκαν στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας για την ΕΕ και ανάφεραν πως το 70% των ευρωβουλευτών εκτελεί κάποιου είδους παράλληλη δραστηριότητα, είτε αμειβόμενη, είτε όχι.

Πρόκειται για συνολικά 1,751 παράλληλες δραστηριότητες ή κατά μέσο όρο δύο ανά ευρωβουλευτή.

Η ανάλυση που έγινε έδειξε πως οι ευρωβουλευτές είναι απρόθυμοι να εγκαταλείψουν ή να νομοθετήσουν μέτρα για τις παράλληλες δραστηριότητες τους, καθώς τους αποφέρουν έσοδα €8,7 εκατ.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, οι ευρωβουλευτές που έχουν τα μεγαλύτερα παράλληλα εισοδήματα με τη βουλευτική αντιμισθία προέρχονται από τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία.

Από την άλλη, όλοι οι Κύπριοι ευρωβουλευτές δηλώνουν μηδενικό εισόδημα πέραν της βουλευτικής αποζημίωσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις τα εισοδήματα των ευρωβουλευτών από τις παράλληλες δραστηριότητες τους ξεπερνούν τις απολαβές που λαμβάνουν από το Ευρωκοινοβούλιο! Η Διεθνής Διαφάνεια είχε ζητήσει τη διεξαγωγή αυστηρότερων ελέγχων και είχε εισηγηθεί να απαγορευθεί στους νομοθέτες της ΕΕ οποιαδήποτε εξωκοινοβουλευτική επαγγελματική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται πως πέρσι η ΕΕ, μετά το σκάνδαλο «Qatargate», ενίσχυσε τους κανόνες της. Μεταξύ, άλλων, με το νέο πλαίσιο οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δημοσιοποιούν περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τα έσοδα που έχουν, πέραν αυτών που λαμβάνουν ως ευρωβουλευτές.

Τρεις κατηγορίες βοηθών επικουρούν το έργο των ευρωβουλευτών

Για την επιτέλεση του έργου των ευρωβουλευτών συμβάλλουν και οι βοηθοί τους, οι οποίοι βρίσκονται στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο, το Στρασβούργο και στη χώρα εκλογή.

Κάθε μήνα η ομάδα των βοηθών του ευρωβουλευτή αμείβεται συνολικά με ποσό €28.696 το μήνα. Το συγκεκριμένο ποσό εμβάζεται απευθείας στους βοηθούς που πληρούν τους σχετικούς όρους και διαθέτουν έγκυρη σύμβαση, καθώς και στους οργανισμούς που έχουν αναλάβει να εισπράττουν τους φόρους επί των μισθών.

Οι ευρωβουλευτές επικουρούνται από τρεις κατηγορίες βοηθών, οι οποίοι είναι οι διαπιστευμένοι βοηθοί, οι τοπικοί βοηθοί και οι ασκούμενοι. Σύμφωνα με τη σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, οι διαπιστευμένοι βοηθοί προσλαμβάνονται στις Βρυξέλλες (ή στο Λουξεμβούργο/Στρασβούργο).

Οι ευρωβουλευτές μπορούν να προσλαμβάνουν τρεις διαπιστευμένους βοηθούς ή και τέσσερις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Τουλάχιστον το 25% του συνολικού κονδυλίου για τη βουλευτική επικουρία προορίζεται για τους διαπιστευμένους βοηθούς.

Οι τοπικοί βοηθοί στηρίζουν τους ευρωβουλευτές στο κράτος μέλος της εκλογής τους. Τις σχετικές συμβάσεις διαχειρίζεται εξουσιοδοτημένος εντολοδόχος πληρωμών που διασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση και το φορολογικό καθεστώς. Οι συμβάσεις των τοπικών βοηθών αποτελούν είτε συμβάσεις εργασίας, είτε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Επίσης, οι ασκούμενοι υπάλληλοι μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση είτε στους χώρους του Κοινοβουλίου, είτε στο κράτος μέλος της εκλογής του βουλευτή.

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Το συνολικό κόστος για τους τοπικούς βοηθούς και τους ασκούμενους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κονδυλίου για τη βουλευτική επικουρία. Ωστόσο, το κόστος μόνο για τους παρόχους υπηρεσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% αυτού του συνολικού κονδυλίου.

Η αμοιβή των διαπιστευμένων βοηθών καθορίζεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής καταστάσεως που διέπει τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό, βάσει μισθολογικού πίνακα 19 βαθμών, που αναπροσαρμόζεται ετησίως και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα. Από την άλλη, οι ανώτατες αμοιβές των τοπικών βοηθών δεν μπορούν να υπερβαίνουν, κατά μηναίο μέσο όρο, τα ανώτατα όρια που καθορίζονται.

Η ανώτατη αμοιβή του βοηθού ευρωβουλευτή στην Κύπρο είναι €6.483 τον μήνα, στην Ελλάδα ο βοηθός αμείβεται με μέχρι €5.480, ενώ στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Δανία, στην Φιλανδία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία, στην Ιταλία, στο Λουξεμβούργο, στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία ο μηνιαίος μισθός των βοηθών αγγίζει τις €8.519. Τις πιο χαμηλές απολαβές (€2.978) λαμβάνουν οι βοηθοί των ευρωβουλευτών της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Λετονίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Τέλος, οι απολαβές στα υπόλοιπα κράτη μέλη για τους βοηθούς ευρωβουλευτές κυμαίνονται από €3.045 μέχρι €6.654

Πηγή: Insider

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Η λίστα με τις 16 παραλίες σε Αττική και Εύβοια που πρέπει να αποφύγετε

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

anemogennitries
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
Ιδιαίτερα οι μεγάλες ανεμογεννήτριες, προκαλούν τοπικές αυξήσεις στην θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης
Μελέτη του Χάρβαρντ δείχνει πως οι ανεμογεννήτριες προκαλούν περισσότερη θέρμανση
FOTIA
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρογιάννης του δήμου Δελφών Φωκίδας - Κινητοποιήθηκαν 5 εναέρια μέσα
Φωτιά τώρα στην Ξηρογιάννη Δελφών Φωκίδας - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής