Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα
Πανελλήνιες 2023: Η επίδραση του αριθμού εισακτέων σε 150 περίπου τμήματα των 4 επιστημονικών πεδίων

Φέτος σημειώνονται σημαντικές αυξήσεις εισακτέων οι οποίες φτάνουν μέχρι και τον διπλασιασμό όπως το τμήμα κοινωνιολογίας της Παντείου, το οποίο από 80 εισακτέους πέρυσι, φέτος αύξησε τις θέσεις εισακτέων στους 159!

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις μείωσης εισακτέων με τη μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στο τμήμα Ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας του Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο από 153 εισακτέους πέρυσι, τους μείωσε φέτος στους 85, δηλαδή σχεδόν τους υποδιπλασίασε.

Πανελλήνιες 2023: Σε γενικές γραμμές, τα υψηλόβαθμα περιζήτητα τμήματα δεν μετέβαλαν το πλήθος των θέσεων εισακτέων, ενώ τα τμήματα τα οποία πέρυσι κατέγραψαν βάσεις κάτω των 16.000 μορίων, σχεδόν στο σύνολό τους αύξησαν τον αριθμό εισακτέων σε ποσοστό από 10% έως 25%. Ειδικά το ποσοστό αύξησης θέσεων 25% θα έλεγε κανείς ότι είναι τόσο επαναλαμβανόμενο μεταξύ διαφορετικών σχολών και αντικειμένων σπουδών, που μοιάζει με ντιρεκτίβα του υπουργείου ή με αλληλοσυνεννόηση μεταξύ τμημάτων !

Παρακάτω, θα μελετήσουμε αναλυτικά την επίδραση σε 150 περίπου τμήματα των 4 επιστημονικών πεδίων τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό ότι επιλέγονται από ένα πεδίο μόνο και με τον τρόπο αυτό μπορούν να εφαρμοστούν ευκολότερα τα μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης και συμπερασμάτων. Η μελέτη περιλαμβάνει τμήματα ένστολων μόνο της σχολής ΣΣΑΣ για τον ίδιο λόγο.

Στη μελέτη θα αναφερθεί η δυναμική επί των βάσεων, δηλαδή η τάση μεταβολής των βάσεων αποκλειστικά λόγω της μεταβολής εισακτέων. Θα αναφερθούν ενδεικτικά παραδείγματα από κάθε επιστημονικό πεδίο. Φυσικά, οι θέσεις εισακτέων είναι ένας μόνο από τους τέσσερις σπουδαίους μακροσκοπικούς παράγοντες διαμόρφωσης των βάσεων, οι οποίοι είναι: Ο αριθμός εισακτέων, οι επιδόσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα, οι επιλογές στο μηχανογραφικό και το πλήθος των υποψηφίων. Επιπλέον υπάρχουν και οι «μικροσκοπικοί» παράγοντες διαμόρφωσης βάσεων, που είναι: Οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής των τμημάτων και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε τμήματος.

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων. Με άλλα λόγια, αν π.χ. το τμήμα Νομικής Αθηνών το δηλώσει ίδιο με πέρυσι πλήθος υποψηφίων, οι οποίοι έχουν παραπλήσιες με πέρυσι επιδόσεις, τότε δεν θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στα μόρια.

Το τμήμα κοινωνιολογίας της Παντείου το οποίο όπως αναφέραμε στην εισαγωγή αύξησε τους εισακτέους από 80 στους 159, αν όλοι οι άλλοι παράγοντες έμεναν σταθεροί, τότε θα μείωνε τα μόρια εισαγωγής κατά 70 σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, το τμήμα Κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ είναι ένα από τα ελάχιστα που μείωσαν τους εισακτέους και συγκεκριμένα, από 127 πέρυσι σε 100 φέτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική αύξησης μορίων κατά 30, εφόσον οι άλλοι παράγοντες θεωρητικά μείνουν ίδιοι.

1ο ΕΠ. πΕΔΙΟ

 

1ο ΕΠ

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο διακρίνουμε δύο κατηγορίες αυξήσεων πλήθους εισακτέων:

  • Αύξηση θέσεων εισακτέων κατά 11% όπως στα περισσότερα φιλολογικά τμήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αντίστοιχη δυναμική μείωσης βάσεων κατά 10 – 20 μόρια.
  • Αύξηση εισακτέων κατά 25% όπως σε τμήματα Πολιτικής επιστήμης και Κοινωνικής εργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυναμική μείωσης βάσεων κατά 20 – 30 μόρια.

 

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων. Έτσι, τμήματα όπως Ηλεκτρολόγων μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Μηχανολόγων μηχανικών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, Πολιτικών μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Χημικών μηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, Ναυπηγών ΕΜΠ δεν επηρεάζονται από τον παράγοντα πλήθους εισακτέων.
Εξαίρεση στον κανόνα αύξησης πλήθους εισακτέων αποτελεί το τμήμα Εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών ΕΜΠ, το οποίο μειώνει τους εισακτέους από 240 πέρυσι σε 155 φέτος, με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική αύξησης των μορίων κατά 130 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων ( επαναλαμβάνουμε, ότι είναι ένας από τους 4 παράγοντες διαμόρφωσης βάσεων).

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα

Τα περισσότερα τμήματα εμφανίζουν αύξηση θέσεων εισακτέων σε ποσοστά από 11% έως 25% με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυναμική μείωσης μορίων κατά 10 – 30 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα Μηχανολόγων μηχανικών στο Αιγάλεω, το οποίο από 112 εισακτέους πέρυσι, φέτος έχει 140, δηλαδή ποσοστό αύξησης 25% με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 30 αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων.

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τα περιζήτητα τμήματα με μόρια άνω των 16.000 και εδώ, δεν μετέβαλαν τον αριθμό εισακτέων, με αποτέλεσμα να εξαλείφεται πλήρως εν προκειμένω ο παράγοντας του πλήθους εισακτέων.

Ειδικά, κατ’ εξαίρεση, από τα υψηλόβαθμα τμήματα, το Οδοντιατρικό και Κτηνιατρικό ΣΣΑΣ μείωσαν τους εισακτέους από 6 σε 5.

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα

Το εντυπωσιακό σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα με μόρια εισαγωγής κάτω των 16.000, είναι, ότι ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΑ 25%!

Αυτό είναι που περισσότερο μοιάζει με κεντρικό σχεδιασμό παρά με αυτενέργεια των τμημάτων. Έτσι, όλα τα τμήματα της κατηγορίας αυτής, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Μαιευτική κ.α. εμφανίζουν δυναμική μείωσης μορίων κατά 30 – 80 αποκλειστικά οφειλόμενη στην αύξηση εισακτέων ( επαναλαμβάνουμε, ότι είναι ένας από τους 4 παράγοντες διαμόρφωσης βάσεων).

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα

Ενδεικτικά, αναφέρουμε το τμήμα Βιοϊατρικών επιστημών στο Αιγάλεω, το οποίο αυξάνει τους εισακτέους από 288 σε 360, δηλαδή σε ποσοστό 25% με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 80 (αποκλειστικά από τον παράγοντα των θέσεων).

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Ο κανόνας της αύξησης των εισακτέων επαναλαμβάνεται σχεδόν σε όλα τα τμήματα του 4ο Πεδίου. Ελάχιστα είναι τα τμήματα που δεν μεταβάλουν τους εισακτέους, όπως τα: Διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας και Οικονομικών επιστημών ΑΣΟΕΕ, Διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών Αθήνας, Οικονομικών επιστημών ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ και Οικονομικών επιστημών ΕΚΠΑ.

Πανελλήνιες 2023: Πώς θα επηρεαστούν οι βάσεις από τις φετινές αυξήσεις θέσεων εισακτέων στα περισσότερα τμήματα

Όλα τα τμήματα Οικονομικών επιστημών, Λογιστικής και χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων αυξάνουν τους εισακτέους κατά 25%. Αυτό εμφανίζει καθολική δυναμική μείωσης μορίων εισαγωγής κατά 30 – 70 μόρια.
Ενδεικτικά αναφέρουμε το τμήμα Οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων του πανεπιστημίου Πειραιά, το οποίο αυξάνει τους εισακτέους από 233 πέρυσι σε 291 φέτος (25%) με αποτέλεσμα να εμφανίζει δυναμική μείωσης μορίων κατά 70.

Αντίστοιχα, το τμήμα Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Θεσσαλονίκης αυξάνει τους εισακτέους από 256 σε 320 (25%) και εμφανίζει τάση μείωσης μορίων κατά 55. Επαναλαμβάνουμε, πως η μελέτη αφορά έναν μόνο από τους τέσσερις σημαντικούς παράγοντες μεταβολής των βάσεων εισαγωγής.

*Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών - καριέρας και συνεργάτης των Φροντιστηρίων Παπαδέα για τις σημαντικές αυξήσεις εισακτέων στις φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις.

Πηγή:  NEWS 24/7.GR

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει «νείρομαι»;

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Φοιτητής, μεταπτυχιακό
Επαγγελματικά δικαιώματα πρώην ΤΕΙ: Πέφτουν «βροχή» τα πρόστιμα, το κράτος εξακολουθεί να αδρανεί...
Και νέο πρόστιμο €22.840 υπογράφηκε σήμερα για να καταβληθεί σε 21 αποφοίτους - Συνολικά οι χρηματικές ικανοποιήσεις σε αποφοίτους πρώην ΤΕΙ έχουν...
Επαγγελματικά δικαιώματα πρώην ΤΕΙ: Πέφτουν «βροχή» τα πρόστιμα, το κράτος εξακολουθεί να αδρανεί...