Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων: Σχετικά με τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών
Πανελλήνια Ενωση Φιλολόγων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα

τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231

e-mail: [email protected]

http://www.p-e-f.gr

Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των  Λατινικών

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

στις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

6 Ιουνίου 2014

Τα προς μετάφραση κείμενα  προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες XXV, XXXI και XLVII του σχολικού εγχειριδίου. Είναι γνωστά και διδαγμένα και δεν έχουν ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.

Οι γραμματικές παρατηρήσεις κινούνται στην παραδοσιακή πρακτική των εξετάσεων. Οι συντακτικές, κλιμακούμενης δυσκολίας, είναι γενικά βατές. Παρά ταύτα απαιτούν επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων.

Η περίπλοκη διατύπωση των παρατηρήσεων, γραμματικών και συντακτικών, δεν διευκολύνουν τους υποψηφίους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδεικτικές απαντήσεις

Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

 

prope

proxime

opibus

opes

nimia

magis nimia

neminem

nullius

ipsi

ipsi

extreme

extero

discrimine

discrimina

nobili genere

nobilia genera

exercitui

exercitibus

omnes

omni

illa

illud

pater

patrum

iste

istarum

is

sibi


Μονάδες 15

B2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

habemus

habento

cavete

cautum, cautu

tutamini

tutantem

tutaturum

tutatum

nolite

Nolles

deponite

Deposuerit

natus

Nasci

abiret

Abibunt

edixit

Edic

abstineret

Abstineant

mallet

Mavultis

obiecit

obicereris/-re

faciant

Fiant

Μονάδες  15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:

opibus: αφαιρετική οργανική του μέσου από το confidere

vobis: δοτική προσωπική (κτητική) από το est

neminem: υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο consulturum esse (ετεροπροσωπία)

patriae: δοτική χαριστική (ή αντικείμενο) στο consulturum esse

fuisse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα mementote

bello: αφαιρετική του χρόνου στο ρήμα praefuit

genere: αφαιρετική της καταγωγής στη μετοχή natus

aliquot: επιθετικός προσδιορισμός στο annos

cana: κατηγορούμενο στο υποκείμενο ego από το συνδετικό ρήμα esse

illi: έμμεσο αντικείμενο σε δοτική στο ρήμα obiecit

te: αντικείμενο στο ρήμα faciant

Μονάδες 11

Γ1β. «itaque canete periculum»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

-         Nolite cavere periculum

-         Ne periculum caveritis

Μονάδες 4

Γ2α. «quin calva esse nolis»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1)

-         Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quin (ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας)

-         Εισάγεται με τον σύνδεσμο quin, διότι μετά από ρήματα που έχουν τη σημασία του αρνούμαι, εμποδίζω και συνοδεύονται από άρνηση (non dubito), η δευτερεύουσα εισάγεται με το quin

-         Λειτουργεί ως αντικείμενο στο non dubito

-         Εκφέρεται με υποτακτική (nolis), γιατί δηλώνεται πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κυρίας πρότασης και μάλιστα χρόνου ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (non dubito), συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας, ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων   

Μονάδες 4

Γ2β. Να μετατρέψετε:

·                    Τη μετοχή στη φράση  T. Manlius consul natusσε ισοδύναμη πρόταση qui natus erat

·                    Τη δευτερεύουσα πρόταση is cum aliquando castris abiret σε μετοχή is abiens castris

Μονάδες 4

Γ2γ. «tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva : να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση της περιόδου σε ευθεία ερώτηση με όλους τους δυνατούς τρόπους ως προς την εισαγωγή

-         Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?

-         Mavisne post aliquot annos cana esse an calva?

-         Post aliquot annos cana esse an calva?

Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

*

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα

τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231

e-mail: [email protected]

http://www.p-e-f.gr

Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των  Λατινικών

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

στις Απολυτήριες Εξετάσεις της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου

6 Ιουνίου 2014

Τα προς μετάφραση κείμενα  προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες XXV, XXXI και XLVII του σχολικού εγχειριδίου. Είναι γνωστά και διδαγμένα και δεν έχουν ιδιαίτερες μεταφραστικές απαιτήσεις.

Οι γραμματικές παρατηρήσεις κινούνται στην παραδοσιακή πρακτική των εξετάσεων. Οι συντακτικές, κλιμακούμενης δυσκολίας, είναι γενικά βατές. Παρά ταύτα απαιτούν επαρκή προετοιμασία των υποψηφίων.

Η περίπλοκη διατύπωση των παρατηρήσεων, γραμματικών και συντακτικών, δεν διευκολύνουν τους υποψηφίους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ενδεικτικές απαντήσεις

Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

 

prope

proxime

opibus

opes

nimia

magis nimia

neminem

nullius

ipsi

ipsi

extreme

extero

discrimine

discrimina

nobili genere

nobilia genera

exercitui

exercitibus

omnes

omni

illa

illud

pater

patrum

iste

istarum

is

sibi


Μονάδες 15

B2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

habemus

habento

cavete

cautum, cautu

tutamini

tutantem

tutaturum

tutatum

nolite

Nolles

deponite

Deposuerit

natus

Nasci

abiret

Abibunt

edixit

Edic

abstineret

Abstineant

mallet

Mavultis

obiecit

obicereris/-re

faciant

Fiant

Μονάδες  15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:

opibus: αφαιρετική οργανική του μέσου από το confidere

vobis: δοτική προσωπική (κτητική) από το est

neminem: υποκείμενο στο ειδικό απαρέμφατο consulturum esse (ετεροπροσωπία)

patriae: δοτική χαριστική (ή αντικείμενο) στο consulturum esse

fuisse: ειδικό απαρέμφατο ως αντικείμενο στο ρήμα mementote

bello: αφαιρετική του χρόνου στο ρήμα praefuit

genere: αφαιρετική της καταγωγής στη μετοχή natus

aliquot: επιθετικός προσδιορισμός στο annos

cana: κατηγορούμενο στο υποκείμενο ego από το συνδετικό ρήμα esse

illi: έμμεσο αντικείμενο σε δοτική στο ρήμα obiecit

te: αντικείμενο στο ρήμα faciant

Μονάδες 11

Γ1β. «itaque canete periculum»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.

-         Nolite cavere periculum

-         Ne periculum caveritis

Μονάδες 4

Γ2α. «quin calva esse nolis»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1), να δηλώσετε τη συντακτική λειτουργία (μονάδα 1) και να δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1)

-         Δευτερεύουσα ονοματική πρόταση του quin (ερωτηματική πρόταση ολικής αγνοίας)

-         Εισάγεται με τον σύνδεσμο quin, διότι μετά από ρήματα που έχουν τη σημασία του αρνούμαι, εμποδίζω και συνοδεύονται από άρνηση (non dubito), η δευτερεύουσα εισάγεται με το quin

-         Λειτουργεί ως αντικείμενο στο non dubito

-         Εκφέρεται με υποτακτική (nolis), γιατί δηλώνεται πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κυρίας πρότασης και μάλιστα χρόνου ενεστώτα, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου (non dubito), συγχρονισμός κύριας-δευτερεύουσας, ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων   

Μονάδες 4

Γ2β. Να μετατρέψετε:

·                    Τη μετοχή στη φράση  T. Manlius consul natusσε ισοδύναμη πρόταση qui natus erat

·                    Τη δευτερεύουσα πρόταση is cum aliquando castris abiret σε μετοχή is abiens castris

Μονάδες 4

Γ2γ. «tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva : να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση της περιόδου σε ευθεία ερώτηση με όλους τους δυνατούς τρόπους ως προς την εισαγωγή

-         Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?

-         Mavisne post aliquot annos cana esse an calva?

-         Post aliquot annos cana esse an calva?

Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

*

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Προκλητικός ο θείος του Γυναικοκτόνου: "Δεν είστε όλοι θύματα"

Νέες Χιλιάδες Προσλήψεις αναπληρωτών σήμερα - ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
Ξεκίνησαν την Παρασκευή οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης - Ημερομηνίες
ΕΟΠΠΕΠ: Ξεκίνησαν οι εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης
Σχολεία: Αισιοδοξία από τον Θάνο Πλεύρη - «Τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά»
Ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται αισιόδοξος για τη λειτουργία των σχολείων, υποστηρίζοντας ότι θα παραμείνουν ανοιχτά
Σχολεία: Αισιοδοξία από τον Θάνο Πλεύρη - «Τα σχολεία θα μείνουν ανοιχτά»