Κίνα: Χορήγηση αδειών εμπορικής χρήσης τεχνολογίας 5G σε τέσσερις εταιρείες
Κίνα

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής χορήγησε άδειες εμπορικής χρήσης της τεχνολογίας 5G.

Οι άδειες χορηγήθηκαν στις εταιρίες: China Telecom, China Mobile, China Unicom και China Broadcasting Network.

Οι αναφερόμενες εταιρίες είναι οι πρώτες που έχουν πλέον άδεια εμπορικής χρήσης τεχνολογίας 5G.

 

best of network

σχετικά άρθρα