Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Ξεκινάει τη Δευτέρα η πληρωμή
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να πιστωθεί φέτος στους λογαριασμούς των δικαιούχων το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ αλλά και η προπληρωμή των επιδομάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το δώρο Χριστουγέννων για το 2020 θα πιστωθεί φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και με την προπληρωμή επιδομάτων, όπως είναι το επίδομα ανεργίας, το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων και η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 θα ξεκινήσει η διαδικασία προπληρωμής της τακτικής επιδότησης ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι πιστώσεις των επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα γίνουν αυτόματα από τις 7 Δεκεμβρίου, με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι για όσους επιδοτούμενους ανέργους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα των προπληρωμών επιδομάτων, η προπληρωμή θα καταβληθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Υπενθυμίζεται ότι για το 2019 το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ είχε αρχίσει να καταβάλλεται από τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019. 

Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Πως να το υπολογίσετε

Η επιδότηση του δώρο Χριστουγέννων είναι ίση με το ποσό του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας, εφόσον κάποιος άνεργος έχει επιδοτηθεί για όλο το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Αν οι επιδοτούμενοι έχουν συμπληρώσει μικρότερη διάρκεια επιδότησης, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία (3) ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης. Σημειώνεται ότι το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 15,97€ ευρώ ενώ το μηνιαίο στα 399,25€ ευρώ.

Δηλαδή για να λάβει κάποιος ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, θα η λήψη του επιδόματος ανεργίας να διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου 2020 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ολόκληρο δώρο Χριστουγέννων νοείται το ποσό που επιδοτείται σε ένα μήνα τακτικής επιδότησης, δηλαδή κάποιος που δικαιούται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων θα λάβει επιπλέον 399,25€ ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό του ως δώρο Χριστουγέννων.

Εάν κάποιος παραμένει ή παρέμεινε άνεργος για λιγότερη χρονική διάρκεια τότε το δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου και το δώρο Χριστουγέννων που θα λάβει τελικά από τον ΟΑΕΔ υπολογίζεται ως εξής: [3 x 15,97€] x [Μήνες συνεχόμενης επιδοτούμενης ανεργίας]

Για παράδειγμα εάν κάποιος από την 1η Μαΐου του 2020 μέχρι σήμερα έμεινε άνεργος και έλαβε επίδομα ανεργίας για:

  • Ένα συνεχόμενο μήνα, θα λάβει δώρο Χριστουγέννων 3x15.97=47,91€
  • Δύο συνεχόμενους μήνες, θα λάβει δώρο Χριστουγέννων [3x15.97]x2=95,82€
  • Τρεις συνεχόμενους μήνες, θα λάβει δώρο Χριστουγέννων [3x15.97]x3=143,73€ 
  • Τέσσερις συνεχόμενους μήνες, θα λάβει δώρο Χριστουγέννων [3x15.97]x4=191,64€ 

Επίδομα 400 για μακροχρόνια άνεργους

Συνεχίζεται από τον ΟΑΕΔ η διαδικασία καταβολής της νέας εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 400 ευρώ σε μακροχρόνια ανέργους, στο πλαίσιο των κυβερνητικών μέτρων για την άμεση και αποτελεσματική στήριξη των ανέργων

Αύριο, Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ περίπου 45.000 πολίτες με την ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου από τον ΟΑΕΔ.

Η εντολή για την πληρωμή του επιδόματος των 400 ευρώ έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, αλλά τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών

Η επόμενη πληρωμή στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αναμένεται να πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου όπου θα εξοφληθούν όλοι όσοι σπεύσουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική διαδικασία της επιβεβαίωσης ή καταχώρισης ΙΒΑΝ.

Υπενθυμίζουμε ότι η ηλεκτρονική διαδικασία για υποβολή αιτήσεων, επιβεβαίωσης ή καταχώρισης ΙΒΑΝ για το επίδομα των 400 ευρώ των μακροχρόνια ανέργων κλείνει την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Δώρο Χριστουγέννων για εργαζόμενους σε αναστολή

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων αλλά σε δύο δόσεις θα λάβουν τελικά φέτος όσοι εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική σκέψη της κυβέρνησης ήταν να δοθεί το δώρο Χριστουγέννων υπολογιζόμενο αναλογικά της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τα διαστήματα που οι εργαζόμενοι είχαν αναστολή σύμβασης, κάτι το οποίο πρακτικά θα σήμαινε "μικρότερο δώρο".

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως στις 21 Δεκεμβρίου για τους εργαζόμενους που δεν έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας, ενώ για τους υπόλοιπους φέτος η πληρωμή του αναμένεται να γίνει σε δύο φάσεις.

Έως τις 21 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβάλλουν οι εργοδότες το δώρο Χριστουγέννων στους υπαλλήλους τους. Το ποσό που υποχρεούνται να καταβάλλουν αναλογεί στο διάστημα εργασία όπου ο εργαζόμενος ΔΕΝ βρισκόταν σε αναστολή σύμβασης εργασίας.

Το υπόλοιπο ποσό του Δώρου Χριστουγέννων, δηλαδή η αναλογία του ποσού για όσο ο εργαζόμενος βρισκόταν σε αναστολή εργασίας, θα καταβληθεί από την κυβέρνηση απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων μέσω του «Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ».

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

βορίδης
Βορίδης: Κοινή προσπάθεια αυτοδιοίκησης, ιδιωτών και κυβέρνησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων
Στις περιβαλλοντικές δράσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης
Βορίδης: Κοινή προσπάθεια αυτοδιοίκησης, ιδιωτών και κυβέρνησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων