Επίδομα 800 ευρώ: Ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών από εργαζόμενους για συμπερίληψη στους δικαιούχους
Επίδομα για τους/τις εργαζομένους/ες με τίτλο κτήσης ή σύμβαση έργου ζητά διαδικτυακή καμπάνια, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών

Ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών πραγματοποιούν εργαζόμενοι υπό καθεστώς συμβάσεων έργο, καθώς και όσοι διαθέτουν τίτλους κτήσης, με αίτημα να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Εδώ η φόρμα συλλογής υπογραφών

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων:

Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο της "οικονομικής κάλυψης" κυρίαρχα των επιχειρήσεων και δευτερευόντως των εργαζομένων, ανακοίνωσε τη χορήγηση ενός επιδόματος της τάξεως των 800 ευρώ, το οποίο υποτίθεται θα καλύπτει ενάμιση μήνα των αναγκών των πολιτών των οποίων οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή και τις συμβάσεις των εργαζομένων.

Στη βάση αυτή, ανακοινώθηκαν Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού καθώς και τους δικαιούχους του επιδόματος αυτού.

Η διαδικασία όμως χορήγησης του επιδόματος, πετάει εν τέλει εκτός χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν είναι ούτε μισθωτοί, ούτε εργάζονται σε συνθήκες μερικής απασχόλησης, ούτε με «μπλοκάκι». Πετάει εκτός την κατηγορία εκείνη των εργαζομένων που εργάζονται υπό καθεστώς τίτλου κτήσης/ σύμβασης έργου. Ένα καθεστώς εργασίας το οποίο είναι αποτέλεσμα της αποδιάρθρωσης των σχέσεων εργασίας που συντελείται τα τελευταία χρόνια, και το οποίο στερεί σε ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων το αυτονόητο δικαίωμα στην μόνιμη εξαρτημένη σχέση εργασίας που θα κατοχυρώνει μία σταθερότητα και ασφάλεια για τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες.

Για μία ακόμη φορά λοιπόν, δεδομένου ακριβώς αυτού του καθεστώτος απασχόλησης, όσοι και όσες δουλεύουμε με τίτλο κτήσης δεν αποτελούμε αρμοδιότητα των εργοδοτών, των εταιρειών μας για να δηλωθούμε στην πλατφόρμα ενώ από την άλλη δεν μπορούμε να δηλωθούμε και μόνοι μας χωρίς την προηγούμενη δήλωση των εργοδοτών μας αυτών.

Σε αυτό το φόντο, και επειδή δεν είμαστε εργαζόμενοι «μίας χρήσης», απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο να υποχρεώσει τους εργοδότες να μας δηλώσουν στην πλατφόρμα προκειμένου να λάβουμε και εμείς το ελάχιστον αυτό επίδομα των 800 ευρώ.  

Συνέχεια της προαναφερόμενης συνθήκης αποτελεί και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο δεν μας συμπεριλαμβάνει στους δικαιούχους που εκτίθενται στον κίνδυνο της πανδημίας του επιδόματος των 800 ευρώ. Δεδομένης της παύσης απασχόλησής μας και της ανυπαρξίας άλλου εισοδήματος, λοιπόν, απαιτούμε την συμπερίληψη των εργαζομένων με τίτλους κτήσης/ συμβάσεις έργου στους δικαιούχους του επιδόματος.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ/ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ

σχετικά άρθρα

Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο
Το ζητούμενο δεν είναι να κατηγοριοποιήσουμε σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές, σκοπός δεν είναι να δημιουργήσουμε σχολεία αρίστων, αλλά άριστα...
Για την τράπεζα θεμάτων στο Λύκειο