Οι πεντακάθαρες και οι ακατάλληλες παραλίες σε αναλυτική λίστα του ΠΑΚΟΕ
Οι κατάλληλες παραλίες αλλά και οι επικίνδυνες για την υγεία σύμφωνα με το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών

Στην ετήσια έκθεση του ΠΑΚΟΕ (Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών) δημοσιεύονται οι μετρήσεις για κατάλληλα και ακατάλληλα ύδατα σε 345 παραλίες εκτός της Αττικής.

 Κάποιες από αυτές τις παραλίες–σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των πιστοποιηµένων εργαστηρίων που διαθέτει το ΠΑΚΟΕ – βρέθηκαν κατάλληλες για κολύµβηση, κάποιες ακατάλληλες, και κάποιες άκρως επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία.

Διαβάστε την έκθεση εδώ

σχετικά άρθρα