Το περιβόητο σχολικό επίδομα των 300 ευρώ που δεν δικαιούται κανένας γονέας
Απίστευτη κοροϊδία

Βάσει των Φ.7/488/123316/Γ1/4.10.2010 Εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και της Υπουργικής Απόφασης 2/46354/0026 (ΦΕΚ 2204 Β/26.7.2012) που είχε υπογράψει ο τότε αναπλ. Υπ.οικ. Χρ. Σταϊκούρας, υπάρχει το επίδομα «Ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα».

Ποιοι το δικαιούνται – Όροι και Προϋποθέσεις

Το επίδομα ποσού €300 ετησίως, θα λάβουν οι γονείς μαθητών που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο) με χαμηλά εισοδήματα, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.000.

Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α, τα δικαιολογητικά για τη λήψη του εν λόγω επιδόματος είναι:

1) Βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε,

2) Αίτηση δικαιούχου,

3) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση,

4) Ένα πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχο,

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος και

6) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Διαδικασία Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Διευθυντή του Δημοτικού ή του Γυμνασίου, με τη λήξη του σχολικού έτους και στη συνέχεια, οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετά την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών από τα σχολεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα αυτής, εκδίδει τη σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συντάσσει την κατάσταση πληρωμής για να πληρωθούν εντέλει οι δικαιούχοι.

‘Ομως το όλο πρόγραμμα, έτσι όπως είναι δομημένο, είναι κοροϊδία. Γιατί;

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για να δικαιούται κάποιος του ανωτέρω επιδόματος, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00€ (άρθρου 27, παρ. 4, του Ν. 3016/2002).

Και ρωτάμε ας κάνουμε την υπόθεση ότι μια οικογένεια έχει πραγματικό ετήσιο εισόδημα μηδέν, δηλαδή για όλο το έτος δεν δούλεψαν πραγματικά πουθενά, άνεργοι και οι δύο γονείς. Έρχονται όμως τα ωραία μας τεκμήρια, το λεγόμενο και τεκμαρτό εισόδημα και λέει, ότι επειδή ‘υπάρχετε’ εάν κάποιος είναι ανύπαντρος έχει τεκμήριο €3.000, εάν είναι παντρεμένοι, το ζευγάρι έχει αντίστοιχο τεκμήριο €5.000, μεταχειριζόμενο με άλλα λόγια το ζευγάρι λίγο ‘προνομιακά’ αφού κατ’ άτομο, το τεκμήριο διαβίωσης είναι €2.500. Εάν έτυχε και το ζευγάρι αυτό, που έχει μηδέν πραγματικό εισόδημα, έχει και ένα αυτοκινητάκι σαραβαλάκι, μικρό και παλαιό, το τεκμήριο λόγω του αυτοκινήτου, αυξάνεται. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι επειδή λαμβάνει υπόψη και τα τεκμαρτά εισοδήματα, μια οικογένεια (δύο γονείς, παντρεμένοι) μένει κατ’ευθείαν εκτός του επιδόματος, ακόμα και εάν έχουν μηδέν πραγματικό εισόδημα! Ακόμα και εάν η οικογένεια είναι μονογονεϊκή και ο μόνος γονέας, έχει μηδέν πραγματικό ετήσιο εισόδημα, τότε το τεκμαρτό του είναι €3.000, δηλαδή ακριβώς πάνω στο όριο, που και αυτός χάνει το επίδομα, αν τυγχάνει και έχει στην ιδιοκτησία του, ένα σαραβαλάκι αυτοκινητάκι, καθώς τότε αυξάνεται το τεκμαρτό εισόδημα, ξεπερνώντας το όριο των €3.000.

 

Πηγή: fresheducation.gr

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

 

Αυτό είναι το κορυφαίο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Ειδική Αγωγή με ανοικτές αιτήσεις

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΕΣ: Αυτά είναι τα σεμινάρια που δίνουν μόρια και έχουν ανοικτές αιτήσεις
 

 

σχετικά άρθρα

Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Επιστολή του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Παρέμβαση ΣΑΚΕΑ για υπηρεσιακές μεταβολές, τοποθετήσεις, διευκολύνσεις για ανατροφή τέκνων
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών
Η χρήση μάσκας καθίσταται υποχρεωτική σε όλους τους δημόσιους χώρους και στους 19 δήμους των Βρυξελλών, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο.
Βέλγιο: Η χρήση μάσκας υποχρεωτική για την περιφέρεια των Βρυξελλών