Προσλήψεις διδασκόντων σε ελληνικά Πανεπιστήμια - Οι θέσεις ανά ΑΕΙ
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου

Ο έγκυρος δικτυακός τόπος proson.gr συγκέντρωσε και σας παρουσιάζει αποκλειστικά τις θέσεις εργασίας που «τρέχουν» σε τρία κορυφαία δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. 

Συγκεκριμένα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), αναζητούν να προσλάβουν εξωτερικούς συνεργάτες και εντεταλμένους διδάσκοντες με ικανοποιητικές αποδοχές.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά ΑΕΙ:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πρόσληψη δύο εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 για τη κάλυψη των διδακτικών αναγκών των παρακάτω μαθημάτων:

1) Θεατρικό τραγούδι (ΜΘ0101) και Εφαρμογές μουσικού θεάτρου (ΜΘ0110), έξι ωρών διδασκαλίας πλήρους απασχόλησης . Το διδακτικό έργο του κάθε μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, περιλαμβάνει:

 • την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής,
 • τη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων,
 • την επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών.

2) Φωνητική Ορθοφωνία Ι (ΠΛ0101) και Φωνητική Ορθοφωνία ΙΙ (ΠΛ0102), έξι ωρών διδασκαλίας, πλήρους απασχόλησης. Το διδακτικό έργο του μαθήματος, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4957/2022, περιλαμβάνει:

 • την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής,
 • τη διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων,
 • την επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα στο proson.gr

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους τρεις τρόπους e-mail, usb stick, δικτυακό τόπο – cloud που δημιουργεί η Γραμματεία) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επιστημονικές εργασίες [σε τρία αντίτυπα στην περίπτωση υποβολής έντυπης αίτησης].
 • Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στη Γραμματεία του Τμήματος) ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας

Η Συνέλευση του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να φέρουν αρίθμηση αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (η υποβολή γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους e-mail, usb stick) και να δηλώσουν το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. 
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Επιστημονικές εργασίες
 •  Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση (διαθέσιμη στη Γραμματεία του Τμήματος) ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των διατάξεων της παρ. 9. του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Διαβάστε περισσότερα στο proson.gr

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσλαμβάνει προσωπικό για την υλοποίηση έργων και διαφόρων δράσεων, αναφορικά με τα πανεπιστημιακά του προγράμματα.

Οι προσλήψεις προσωπικού αφορούν απόφοιτους γυμνασίου, λυκείου, ΤΕΙ, επιστήμες μηχανικών, οικονομίας και υγείας.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω μερικές από τις διαθέσιμες θέσεις και διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη αναφορικά με την κάθε μία, κάνοντας «κλικ» πάνω.

Οι θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα στο proson.gr

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Tα εξεταζόμενα μαθήματα και όλη Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα