Μόνιμες προσλήψεις στα Δικαστήρια: Το πρόγραμμα και η ύλη για τις 224 θέσεις στην ΕΣΔΙ
Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού για τις μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια όλης της χώρας

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων καθώς και η ύλη, για την εισαγωγή 224 μόνιμων Δικαστικών Υπαλλήλων, οι οποίοι θα καταλάβουν μόνιμες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, του κλάδου Γραμματέων, στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου 2023. 

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού

ΗμερομηνίαΏραΜάθημα
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου10:00Οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν.4798/2021] (Α΄68) και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν.4938/2022] (Α΄109)
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου17:30Θέμα Γενικής Παιδείας
Κυριακή  1 Οκτωβρίου10:00Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

 • Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης θα είναι 3 ώρες. Μετά την πάροδο μίας ώρας από την έναρξη της εξέτασης επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων.
 • Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.
 • Τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες  θα αναρτηθούν σε δεύτερο χρόνο, από την ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Η εξεταστέα ύλη

Α) Ως προς το μάθημα με τίτλο «θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021 (Α’ 68)  και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022 (Α’ 109), η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους παραπάνω νόμους με τις ακόλουθες διευκρινήσεις.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται:

Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021, όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή του με το Ν. 5028/2023 – Α’ 54/9-3-2023)  και συγκεκριμένα τα ακόλουθα άρθρα:

 • άρθρα 1 – 10  (γενικές διατάξεις)
 • άρθρα 12 – 17  (πλήρωση θέσεων)
 • άρθρα 18 – 22 (τομείς-κατηγορίες-βαθμοί)
 • άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)
 • άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)
 • άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα-Υποχρεώσεις)
 • άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)
 • άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)
 • άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση-Βαθμολογική Εξέλιξη)
 • άρθρα  147 – 158 (Κατανομή-Μετακίνηση-Μετάθεση-Απόσπαση-Μετάταξη-΄Ενταξη)
 • άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα-Αργία)
 • άρθρα 165 -166  (Πειθαρχικά Παραπτώματα-Πειθαρχικές Ποινές)
 • άρθρα 167 -177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)
 • άρθρα 178 -183   (Πειθαρχικά Όργανα)

 2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται:

Ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 με το Ν. 5028/2023 (Α’ 54/9-3-2023) και συγκεκριμένα:

 • άρθρα 1 και 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)
 • άρθρα 3 – 13 (αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων, συγκρότηση των δικαστηρίων, Τμήματα, γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών κλπ)
 • άρθρα 14 – 16   (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες)
 • άρθρα  17, 18 και 22  – 26 (διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)
 • άρθρο 27 (‘Αρειος Πάγος)
 • άρθρα 28 και 29  (Εισαγγελία)
 • άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)
 • άρθρο 36  (Διοικητικά Δικαστήρια)
 • άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

Β) Ως προς το μάθημα με τίτλο «στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού».

 • αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος.
 • αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες  Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα, τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 • άρθρα 1 – 6  (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)
 • άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)
 • άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)
 • άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)
 • άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)
 • άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις-δικόγραφα)
 • άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

β. ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

 • άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)
 • άρθρα 226 -228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)
 • άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)
 • άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)
 • άρθρα 293 παρ. 1εδ. α΄ και 2  –  298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)
 • άρθρα 300 – 304 (απόφαση)
 • άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

γ. ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

 • άρθρα 495 παρ. 1 και 2  – 500 (γενικές διατάξεις)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα, τα κατωτέρω άρθρα:

α. ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 1 και 2 (ποινική δικαιοδοσία)
 • άρθρα 3 – 7 και άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)
 • άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων)
 • άρθρα 37 – 44 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)
 • άρθρα 51 – 55 (έγκληση)
 • άρθρα 70, 71, 72, 73, 75, 77 παρ. 1 και 82 (διάδικοι στην ποινική δίκη)
 • άρθρα 89 – 94 (δικαιώματα των διαδίκων)
 • άρθρα 137, 138 παρ. 1 & 2, 139, 140, 141, 142 παρ. 1, 2 & 3, 143, 144, 145 παρ. 1 & 3 και 146 (διαδικαστικές πράξεις-αποφάσεις και πρακτικά)
 • άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

β. ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 και 191 (πραγματογνώμονες)
 • άρθρα 209, 210, 211 και  212, άρθρα 214, 215, 216 και 217, άρθρα 219 – 226 (μάρτυρες)
 • άρθρα 233 και 234  (διερμηνείς)

γ. ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 239 – 242 (προδικασία-ανάκριση)

δ. ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία-θεμελιώδεις αρχές)
 • άρθρα 339 και 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)
 • άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία-μάρτυρες)
 • άρθρα 364 και 365 (εξέταση κατηγορουμένου)
 • άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

στ. ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ

 • άρθρα 545 – 547 και 549 παρ. 1 και 2 (αποφάσεις εκτελεστές)

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 5028/2023)  τα κατωτέρω άρθρα:   

 • άρθρα 23 – 32  (διάδικοι-νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων),
 • άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις-δικογραφία-επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες),
 • άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα-προσφυγή-αγωγή),
 • άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)
 • άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο),
 • άρθρο 189 (κατάρτιση-έκδοση-δημοσίευση απόφασης).

Εξυπακούεται πως σε περίπτωση που σε κάποιο από τα παραπάνω άρθρα γίνεται αναφορά ή παραπομπή σε κάποιες άλλες διατάξεις του ίδιου νομοθετήματος, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και οι διατάξεις αυτές.

Επιπλέον ορίσθηκαν τα εξής:

 • Κατά τις γραπτές εξετάσεις οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ. Επίσης, μπορούν να φέρουν μαζί τους ασχολίαστους κώδικες και οποιοδήποτε νομοθέτημα, σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
 • Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να φέρουν μαζί τους ολόκληρους τους εν λόγω κώδικες και τα σχετικά νομοθετήματα , σχετικό με την εξεταστέα ύλη.
 • Απαγορεύεται στους υποψηφίους, µε ποινή αποκλεισμού από την εξέταση, να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή κινητά υπό τύπου ρολογιού ή άλλες συναφείς ηλεκτρονικές συσκευές και οποιοδήποτε τύπο χαρτιού (κόλλες αναφοράς κ.λπ.) και να καπνίζουν μέσα στις αίθουσες κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Οι προαναφερόμενες ηλεκτρονικές συσκευές και τα κινητά τηλέφωνα παραδίδονται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας στους επιτηρητές.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλη την ύλη μαζί με online tests και προηγούμενα θέματα για τον Διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τις μόνιμες θέσεις για τα Δικαστήρια. Την παρέχει η goLearn, ο μεγαλύτερος φορέας προετοιμασίας για Διαγωνισμούς ΑΣΕΠ στην Ελλάδα με τις περισσότερες επιτυχίες σε εξετάσεις

Με βάση το ΦΕΚ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) που εκδόθηκε Στις 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο του Μεγάλου Γραπτού Διαγωνισμο για 224 μόνιμες θέσεις στα δικαστήρια της χώρας.

Συμμετέχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ

Ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά την εισαγωγή 224 εκπαιδευόμενων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην ΕΣΔΙ, οι οποίοι θα εργαστούν ως μόνιμο προσωπικό στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια και μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όλη η ύλη μαζί με εντατική εξ αποστάσεως προετοιμασία στην goLearn

Στην χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα παρέχει η golearn, ο κορυφαίος στην χώρα φορέας προετοιμασίας για διαγωνισμούς ΑΣΕΠ όλη την ύλη μαζί με εντατικό πρόγραμμα εξ αποστασεως και ασύγχρονης προετοιμασίας.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn είχε μεγάλη επιτυχία και στον προηγούμενο Γραπτό Διαγωνισμό ΕΣΔΙ. Πέρασαν στον Διαγωνισμό πάνω από το 92% όσων προετοιμάστηκαν

Ο πρώτος των πρώτων προετοιμάστηκε με την goLearn

Στην goLearn προετοιμάστηκε ο πρώτος των πρώτων (ανάμεσα σε 77.000 εξεταζόμενους) στον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό 2Γ του δημοσίου. Παράλληλα ο ένας στους δύο που πέτυχε στο Διαγωνισμό προετοιμάστηκε στην goLearn.

Κλειδώστε διορισμό μέσα σε λιγότερο από 10 ημέρες

Το πρόγραμμα που σας παρέχει για τον Διαγωνισμό ΕΣΔΙ μαζί με όλη την ύλη αποτελεί ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα με βάση και τον προηγούμενο διαγωνισμό ΕΣΔΙ που έγινε τον Μάρτιο ώστε να έχετε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα και να κατοχυρώσετε την διορισμό σας

golearn

 

Εάν δεν σας εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα μπορείτε να πατήσετε εδώ

Τι περιλαμβάνει

1. Ύλη (Καλύπτει όλες τις ενότητες)
2. Νόμοι
3. Online Tests με ερωτήσεις - απαντήσεις και σύστημα αξιολόγησης
4. Άρθρα
5. Ανοικτή πλατφόρμα έως και την ημέρα των εξετάσεων!

6. Παλαιότερα θέματα

Έξτρα μοριοδότηση με βάση τα κριτήρια

Σε όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα εντατικής προετοιμασίας για το Διαγωνισμό ΕΣΔΙ η goLearn παρέχει τεράστια έκπτωση για την πολύ εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών όπου σας δίνουν περισσότερα μόρια

Google news logoΑκολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΔΩΡΕΑΝ το 1ο Τεστ προσομοίωσης για τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ

Πώς γίνεσαι Εκπαιδευτής Ενηλίκων με υψηλές αμοιβές; Όλοι μπορούν!

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: ΑΛΛΑΞΕ Η ΥΛΗ - Αποκτήστε την εδώ μαζί με ασκήσεις και λύσεις

ΝΕΟ! Εύκολη Πιστοποίηση Ιταλικών με εξ αποστάσεως πρόγραμμα ΑΜΕΣΑ (μόρια 2ης ξένης γλώσσας)

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

peripoliko_56.jpg
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή δύο αδέλφια επειδή πέταξαν 52χρονο από το μπαλκόνι - Ποιος ήταν ο λόγος
35χρονος καβγάδισε με τον πατέρα της 18χρονης που είχε σχέση και τον έριξε από το μπαλκόνι, στη φυλακή 2 αδέλφια
Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή δύο αδέλφια επειδή πέταξαν 52χρονο από το μπαλκόνι - Ποιος ήταν ο λόγος
viasmos
Αιτωλοακαρνανία: Χτύπησε βάναυσα την πρώην σύζυγό του και την πέταξε στη θάλασσα
Ο 36χρονος ξεκίνησε να την χτυπάει με κλωτσιές και χαστούκια ενώ μετά την έριξε στη θάλασσα
Αιτωλοακαρνανία: Χτύπησε βάναυσα την πρώην σύζυγό του και την πέταξε στη θάλασσα