ειδικη αγωγή
Όλες οι ειδικότητες που ζητούνται- Πώς θα κάνετε αίτηση μέσω ΑΣΕΠ

Με σχεδόν 180 άτομα αναμένεται να ενισχυθούν άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ εφορείες αρχαιοτήτων της χώρας και μουσεία. Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). 

Όλες οι προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτή την περίοδο

 • ΑΣΕΠ- ΣΟΧ 2/2022: 122 θέσεις στον ΟΔΑΠ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις των υποψηφίων στον Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων που πρόκειται να προσλάβει προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021, συνολικού αριθμού 122 ατόμων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 25/06/2022 έως 29/06/2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 25/06/2022 έως 29/06/2022.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ εργατοτεχνίτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 27/06/2022 έως 01/07/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28.06.2022 έως και 02.07.2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/6/2022 έως 2/7/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Αρχαιολόγων με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/06/2022 έως 02/07/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

  Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/06/2022 έως και 04/07/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28/6/2022 έως 4/7/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από από 28-06-22 έως 02-07-22.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατριών (13) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 28/06/2022 έως 04/07/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 28-06-2022 έως 02-07-2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  Η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 25/06/2022 έως 29/06/2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  • Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών . Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 25-6-2022 έως 29-6-2022.

  Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

  Πώς θα κάνετε αίτηση

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 57 Τ.Κ. 10564 – ΑΘΗΝΑ (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την αναφορά ότι πρόκειται για την αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ2/2022 (τηλ. επικοινωνίας: 210-3722508-550-579-580-607).

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Πώς θα γίνουν οι 122 προσλήψεις στον ΟΔΑΠ

  Όπως φαίνεται από την προκήρυξη για την πρόσληψη των 122 ατόμων στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων για ορισμένες θέσεις εργασίας ζητούνται και πρόσθετα προσόντα (απαραίτητα ή και επιθυμητά), τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών.

  Τα οριζόμενα ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, αν δεν τα έχουν οι υποψήφιοι, δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. 
  Τα οριζόμενα ως επιθυμητά πρόσθετα προσόντα για συγκεκριμένη θέση, αν δεν τα κατέχουν οι υποψήφιοι δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής για κάλυψη της αντίστοιχης θέσης.

  GoLearn: Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών εξ αποστάσεως μέσα σε 2 μόνο ημέρες (ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ!)

  Μέσα σε 2 μόνο ημέρες μπορείτε να λάβετε πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένες από τον ΑΣΕΠ που παρέχει ο εκπαιδευτικός οργανισμός GoLearn για να τις χρησιμοποιήσετε για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

  Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Αγγλικών του GoLearn

  • Μπορείτε να την πάρετε εξ αποστάσεως σε 2 ημέρες
  • Κοστίζει μόνο 111 ευρώ
  • Δεν χρειάζεται να δώσετε τηλεξέταση σε Έκθεση και Προφορικά - Δίνετε μόνο σε Reading - Listening
  • Παίρνετε Mock Tests (τεστ προσομοίωσης της εξέτασης)
  • Στην ίδια εξέταση (μία ώρα) μπορείτε να πάρετε είτε B2, είτε C1, είτε C2
  • Μαθαίνετε τον βαθμό σας λίγα λεπτά μετά το ηλεκτρονικό τεστ

  Τα Πλεονεκτήματα της πιο εύκολης στην Ελλάδα online Πιστοποίησης Υπολογιστών του GoLearn

  • Μπορείτε να την δώσετε σε όλη την Ελλάδα
  • Κοστίζει μόνο 95 ευρώ για Αττική και 125 για εκτός Αττικής
  • Μπορείτε να πάρετε τεστ προσομίωσης
  • Μπορείτε να κατοχυρώετε ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
  • Μπορείτε να την πάρετε μέσα σε 2 με 3 ημέρες!

  Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

  Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 2 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

  Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

  Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - 3.720 Νοσηλευτές μέσω ΑΣΕΠ: Το προσχέδιο της 7Κ/2022 και η κατανομή των θέσεων - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

  Έρχεται με τα "χίλια" ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αίτηση εδώ

  Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

  ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

  ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

  νέα από το Ethnos logo

  σχετικά άρθρα

  efeteio athina
  Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού ο παίκτης ριάλιτι που εισέβαλε στο Εφετείο
  Προφυλακιστέος ο 34χρονος που εισέβαλε στο πάρκινγκ του Εφετείου - Θα κρατηθεί στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού
  Στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού ο παίκτης ριάλιτι που εισέβαλε στο Εφετείο
  yppeth
  Αποσπάσεις στο Λουξεμβούργο: Ο αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής
  Κύρωση αξιολογικού πίνακα υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 Γερμανικής για απόσπαση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Λουξεμβούργο I
  Αποσπάσεις στο Λουξεμβούργο: Ο αξιολογικός πίνακας εκπαιδευτικών ΠΕ07 Γερμανικής
  paideias
  Εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΙΠ: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής - Οι νέες ημερομηνίες
  Οι προθεσμίες, όπως τίθενται με την παρούσα απόφαση ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις εκλογές που θα διεξαχθούν το έτος 2022.
  Εκλογές αιρετών ΚΥΣΔΙΠ: Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής - Οι νέες ημερομηνίες