Προσλήψεις σε Δήμους: 90 θέσεις σε ΟΤΑ - Οι προθεσμίες
Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις για τις προσλήψεις σε Δήμους μέσω ΑΣΕΠ - Όλες οι προθεσμίες

Νέες προσλήψεις αναμένεται γίνουν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας το επόμενο διάστημα.

Οι προκηρύξεις αφορούν υποψηφίους της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πρόκειται για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 90 εποχικών υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δ. Νέας Προποντίδας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στη Νέα Τρίγλια.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 19 ατόμων στην περιφέρεια Κρήτης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού, συνολικά 19 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ).

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικά και να με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ,Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου ΤΚ 714100 – Ηράκλειο Κρήτης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 2813413166). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 2813413166 -188, 2813413170 (κα Εργαζάκη Αλεξάνδρα, κα Νεοπούλου Ελισάβετ) και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΚΚΠΠΚ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (www.pronoianet.gr) και θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Επίσης, η συγκεκριμένη προκήρυξη θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της Προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης (www.pronoianet.gr).

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Αγίας Βαρβάρας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα άτομα για την κάλυψη αναγκών του, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Παιδικούς Σταθμούς» συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31.07.2022.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 3 συμβασιούχων στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου, Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου 2, Φοινικιά Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, υπ’ όψιν Παπαδάκη Μαρίας ή Σκανδαλάκη Αρτέμιδος (τηλ. επικοινωνίας: 2810 529388, 2810 529389).

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 6 ατόμων στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού,συνολικά έξι ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Η αίτηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας προκήρυξης, υποβάλλεται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την προκήρυξη, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παπάγου 49, Γιάννουλη-Λάρισα, Τ.Κ. 41500, (απευθύνοντας την στη Γραμματεία και με την επισήμανση: ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΔΟΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΚΠΠΘ). Για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2441350310 (κα Ρωμανά Ελένη).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας https://kkpthessaly.gr.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Μαρωνείας - Σαπών

Ο Δήμος Μαρωνείας -Σαπών γνωστοποιεί την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων

Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο μηνών, συνολικού αριθμού πέντε ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2021 στο Δήμο, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 26-10-2021 έως και τις 01-11-2021, στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Αβδήρων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 2 συμβασιούχων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δ. Κάτω Νευροκοπίου

O ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής».

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Δήμο Χαλκηδόνος

Ο δήμαρχος Χαλκηδόνος γνωστοποιεί πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά 14 ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2021–2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, Γραφείο Πρωτοκόλλου υπόψη κ. Γεώργιου Γιαλοψού (τηλ. επικοινωνίας: 2391330143).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη για τις προσλήψεις.

Πώς θα λάβετε άμεσ «εύκολη» μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ με ΑΓΓΛΙΚΑ (LOWER, Proficiency) ή Πιστοποίηση Η/Υ  πριν τις προκηρύξεις

Όπως έχει δείξει η εμπειρία μας μέχρι και σήμερα σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ πλέον ζητείται από τουςυποψηφίους να κατέχουνπιστοποιήσειςπου να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παλαιότερα η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τονΑΣΕΠπου παρέχει το GoLearnγια να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότησηστο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Άνοιξε ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΝΕΟ - Πιστοποίηση Ιταλικών για ΑΣΕΠ ΕΥΚΟΛΑ και ΑΜΕΣΑ (ΕΞΤΡΑ Μοριοδότηση 2ης Ξένης Γλώσσας)

ΑΣΕΠ: Πάρτε το πιο ΕΥΚΟΛΟ online PROFICIENCY στην Ελλάδα σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες (Μόνο 95 ευρώ)

ΑΣΕΠ Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC ή ECDL σε 2 ΜΟΝΟ ημέρες με εξ αποστάσεως τεστ  - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Παιδείας
Αναπληρωτές: 289 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση
Προσλήψεις 289 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως...
Αναπληρωτές: 289 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση
παν πελοποννησου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες καθηγητών από τη Νότια Αφρική
Το έργο απευθύνεται σε νοτιοαφρικανικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καθηγητές στα αντίστοιχα τεχνολογικά πανεπιστήμια και κολλέγια και στοχεύει,...
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες καθηγητών από τη Νότια Αφρική