Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Θέσεις εργασίας
Οι πίνακες με τα ονόματα των επιτυχόντων στις αθλητικές δοκιμασίες της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ και καλούνται να συμμετάσχουν στην ψυχοτεχνική διαδικασία

Το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ, καλεί τους υποψηφίους που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν στις 2, 3, 9 και 10 Οκτωβρίου και τα ονόματα τους βρίσκονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική (ψυχομετρική) δοκιμασία (τεστ).

Η ψυχοτεχνική δοκιμασία διενεργείται στο πλαίσιο της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες διοριστέων για την πλήρωση 557 θέσεων του κλάδου «ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης» και «ΔΕ Φύλαξης» επί τη βάσει των Οριστικών Πινάκων Κατάταξης.

Οι ημερομηνίες εξέτασης για τις πρώτες οκτώ (8) καλούμενες ομάδες υποψηφίων είναι οι ακόλουθες:

 • 1η ομάδα, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021,
 • 2η ομάδα, Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021,
 • 3η ομάδα, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021,
 • 4η ομάδα, Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021,
 • 5η ομάδα, Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021,
 • 6η ομάδα, Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
 • 7η ομάδα, Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 και
 • 8η ομάδα, Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα καλούμενων

Η ψυχοτεχνική δοκιμασία, η οποία συνίσταται στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων και στη διενέργεια ατομικής κλινικής αξιολόγησης, θα διεξαχθεί στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου 3, 11525 Παπάγου (εντός 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας), πλησίον στάσης μετρό Κατεχάκη, (βλ. συνημμένο χάρτη). Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Διευκρινίσεις για την διαδικασία

H ψυχοτεχνική δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 07:30 και αναμένεται να ολοκληρωθεί, για το σύνολο των καλούμενων ανά ημέρα υποψηφίων, περίπου στις 17:00. Οι υποψήφιοι/-ες που συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω καλούμενες ομάδες υποχρεούνται να προσέλθουν στο Κ.Α.Ι. το αργότερο έως τις 07:00 το πρωί, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους τόσο στην κεντρική πύλη όσο και στον χώρο του Κ.Α.Ι.. Οι υποψήφιοι/-ες, προσερχόμενοι στην κεντρική πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, πρέπει να αναζητήσουν τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Α.Σ.Ε.Π., που θα βρίσκεται εκεί από τις 06:45, προκειμένου να τους καθοδηγήσει.

Για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.), καθώς και φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που θα προσκομίσουν.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους μάσκα, αντισηπτικό υγρό, δύο (2) στυλό διαρκείας μπλε χρώματος, δύο (2) μολύβια,  γομολάστιχα, ξύστρα και, αν επιθυμούν, νερό ή/και χυμό φρούτων ή/και κάτι φαγώσιμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Όποιος/-α υποψήφιος/α κριθεί αρνητικά κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκλείεται από τη διαδικασία.

Ενστάσεις κατά της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται.

Οι λοιποί επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες υποψήφιοι, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω οκτώ (8) ομάδες, θα ενημερώνονται για την ημερομηνία υποβολής τους στην ψυχοτεχνική δοκιμασία με νεότερη κάθε φορά ανακοίνωση, η οποία, σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας για την εκάστοτε ομάδα καλούμενων υποψηφίων.

Υποχρεώσεις των υποψηφίων για τον περιορισμό διασποράς του COVID-19 

Κατά την προσέλευση στην κεντρική πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας,   οι υποψήφιοι/-ες πρέπει απαραιτήτως να φέρουν μάσκα. Σε περίπτωση μη χρήσης μάσκας εκ μέρους του/της υποψηφίου/-ας, δεν θα επιτρέπεται σε αυτόν/-ήν η είσοδος στο χώρο του Κ.Α.Ι. και συνακόλουθα η συμμετοχή του/της στην ψυχοτεχνική δοκιμασία.

Πριν από την είσοδό τους στο κτίριο, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε θερμομέτρηση και θα πρέπει να επιδείξουν, κατά περίπτωση, μία από τις ακόλουθες βεβαιώσεις που θα έχουν εκδοθεί από την ιστοσελίδα www.gov.gr:

 1. βεβαίωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19
 2. βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 (πιστοποιητικό νόσησης που ισχύει έως 180 ημέρες μετά τη νόσηση)
 3. βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19.

Τονίζεται ότι η βεβαίωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) δεν γίνεται αποδεκτή.

Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των ανωτέρω βεβαιώσεων θα γίνει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) «Covid Free GR». Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στο Κ.Α.Ι. ειδικότερα υγειονομικά πρωτόκολλα, προκειμένου να σας επιτραπεί η είσοδος, θα πρέπει, στην περίπτωση του εμβολιασμού, να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και να μην έχει παρέλθει εξάμηνο από την ολοκλήρωσή του, ενώ στην περίπτωση του αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου, αυτός να έχει διενεργηθεί την προηγούμενη ημέρα από την ημέρα της εξέτασης είτε πρόκειται για PCR είτε για rapid test.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την επιφύλαξη τροποποίησης των ισχυόντων μέτρων.

Οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μάσκα τόσο κατά την είσοδό τους στην πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας και την αναμονή τους στους κοινόχρηστους χώρους του Κ.Α.Ι. όσο και κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης συμπλήρωσης των ψυχομετρικών εργαλείων και τη διενέργεια της ατομικής κλινικής αξιολόγησης. Η μετακίνηση των υποψηφίων από και προς τους χώρους του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας απαγορεύεται.

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι/-ες υποχρεούνται να κάθονται στις προκαθορισμένες, υποδεικνυόμενες σε αυτούς/-ές θέσεις. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση των θέσεων αυτών, όπως επίσης δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή και κοινή χρήση αντικειμένων (π.χ. στυλό) εκ μέρους των υποψηφίων.

Τέλος, οι υποψήφιοι, κατά την είσοδο και έξοδό τους από κάθε αίθουσα που διενεργείται η ψυχοτεχνική δοκιμασία, οφείλουν να φροντίζουν για την υγιεινή των χεριών τους, κάνοντας χρήση των απολυμαντικών αντισηπτικών υγρών που θα βρίσκονται τοποθετημένα έξω από κάθε αίθουσα, ενώ πρέπει να διασφαλίζουν καθ’ όλη την παραμονή τους στους χώρους του Κ.Α.Ι. ότι τηρούν μεταξύ τους και με τυχόν λοιπούς παρευρισκομένους την αναγκαία απόσταση.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΑΣΕΠ στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Επιτροπής: 213 13 19 324 και 213 13 19 425 και στα email: [email protected] και  [email protected]

Ο Πίνακας καλούμενων υποψηφίων ανά ημέρα για την περίοδο από 10-11-2021 έως 26-11-2021

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ: "Χαμός" με την προκήρυξη διορισμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Πάρτε εύκολα 90 μόρια σε 2 ημέρες για τους 416 διορισμούς

ΑΣΕΠ: Πώς θα γίνονται οι διαγωνισμοί για μόνιμες προσλήψεις (ΦΕΚ)

Λάβε σε 10 ημέρες Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (LOWER, PROFICIENCY) με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ READING- LISTENING - ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΣΕ 2 ΗΜΕΡΕΣ

σχετικά άρθρα

oikonomou
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας
«Το lockdown δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας και δεν θα υπάρξει» , τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γ. Οικονόμου
Οικονόμου: Δεν θα υπάρξει lockdown. Δεν βρίσκεται στο πλέγμα του σχεδιασμού μας