Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ
Δημοσιεύθηκε σήμερα η νέα προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά μόνιμες προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Συνήγορο του Πολίτη, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, το υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δημοσιεύθηκε σήμερα, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, η νέα προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση συνολικά 11 θέσεων σε πέντε φορείς του Δημοσίου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην νέα προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ αρχίζει στις 4 Νοεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. 

Συγκεκριμένα η προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση

  1. μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ  Ν.Π.Ι.Δ.-Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης),
  2. τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή),
  3. μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Συνήγορο του Πολίτη (Ανεξάρτητη Αρχή) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
  4. τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Υπουργείο Εσωτερικών) με θητεία, διάρκειας ίσης με τη θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και
  5. μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται στο υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης).

Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι «τρέχει» και η προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 120 θέσεων τακτικού προσωπικού στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά του υπουργείου Δικαιοσύνης και τον ΟΑΕΔ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σε αυτή την προκήρυξη λήγει τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021, και ώρα 14:00. (Περισσότερα εδώ...)

 Ο πίνακας θέσεων της 6Ε/2021

Οι θέσεις εργασίας που ζητούνται στην προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ κατανέμονται ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα και γνωστικό αντικείμενο ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΚΛΑΔΟΣΘΕΣΕΩΝ / ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)ΠΕΙΡΑΙΩΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΜία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)ΠΕΙΡΑΙΩΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΜία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)ΠΕΙΡΑΙΩΣΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΔύο (2) θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜία (1) θέση με θητεία η οποία λήγει με τη θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου*
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Ή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΜία (1) θέση με θητεία η οποία λήγει με τη θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου*
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΜία (1) θέση με θητεία η οποία λήγει με τη θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου*
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΧΑΪΑΣΧΩΡΟΤΑΞΙΑ/ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΜία (1) θέση με θητεία η οποία λήγει με τη θητεία των μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου*
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΦΥΣΙΚΟ ή ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ) ή ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΜία (1) θέση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΡΑΚΗΣ)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΙΑΤΡΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΜία (1) θέση με 3ετή θητεία που μπορεί να ανανεώνετα
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΕΚΤ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΜία (1) θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Μοριοδότηση στην προκήρυξη 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ - Πως να πάρετε πτυχίο Αγγλικών σε 2 ημέρες!

Στα πρόσθετα προσόντα της προκήρυξης 6Ε/2021 του ΑΣΕΠ ζητείται για πρόσθετη μοριοδότηση η άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και η πιστοποίησης γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Η έλλειψη δηλαδή μίας τέτοιας πιστοποίησης στερεί από τους υποψηφίους την πρόσθετη μοριοδότηση ώστε να συμμετάσχουν και να είναι ανταγωνιστικοί ως προς το πλήθος αιτήσεων στην διαδικασία επιλογής. Πλέον όμως όποιος θέλει μπορεί και προλαβαίνει να λάβει μία από τις δύο παραπάνω πιστοποιήσεις (ή και τις δύο) σε λιγότερο από 10 ημέρες!

Είναι γεγονός πως παλαιότερα η απόκτηση πιστοποίησης Αγγλικών ή Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Η πιστοποίηση Αγγλικών παρέχεται έπειτα από τηλεξέταση ΜΟΝΟ σε Reading & Listening ( Όχι προφορικά και έκθεση), με 56 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, γρήγορα, εύκολα και ευέλικτα με ηλεκτρονικό τεστ μέσω του υπολογιστή σας.

Αντίστοιχα την πιστοποίηση Γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, με 97% επιτυχία πανελλαδικά, μπορείτε να την λάβετε μέσα σε λίγες ημέρες, αφού τα μαθήματα - εξάσκηση πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα μέσα σε 10 μόλις ημέρες.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα