ΕΚΕΨΥΕ: Θέσεις για ψυχολόγους και ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς (Προκήρυξη)
Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος και ως ακολούθως:

1) Δομή Ψυχικής Υγείας Αθήνας

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

2) Δομή Ψυχικής Υγείας Αιγάλεω

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

3) Δομή Ψυχικής Υγείας Πειραιά

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

4) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης

ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

5) Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας

ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

6) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς

ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) – (Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών)

7) Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου

ΠΕ Ψυχολόγος (1) (Μονάδα Παιδιών και Εφήβων)

8) Δομή Ψυχικής Υγείας Ζακύνθου

ΠΕ Ψυχίατρος (1) (Μονάδα Ενηλίκων)

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33

10683 ΑΘΗΝΑ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 1960/01-06-2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα