Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής»
Δείτε αναλυτικά τα κριτήρια

Το Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής», δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης/θέσεων πλήρους ή και μερικής απασχόλησης των ακόλουθων ειδικοτήτων: Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Ειδικής Γυμναστικής.

Καθήκοντα και Ευθύνες:
1.    Σύµφωνα µε οδηγίες ή/και καθορισμένο πρόγραµµα και αναλόγως της ειδικότητας του, το/τα άτομο/α που θα προσληφθεί/προσληφθούν θα πρέπει να:
(α) συµµετέχει/ουν σε πολυθεµατική οµάδα αξιολόγησης προβληµάτων και αναγκών των ΑμΕΑ που αξιολογούνται για να ενταχθούν ή που εξυπηρετούνται ήδη στο Κέντρο
(β) παρέχει/ουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή/παρέμβαση και αποκατάσταση προς τα ΑμΕΑ που εξυπηρετούνται στο Κέντρο
(γ) οργανώνει/ουν και εφαρµόζει/ουν κατάλληλα προγράµµατα, με στόχο την ψυχοκινητική και κοινωνική πρόοδο/εξέλιξη καθώς και τη δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση των ΑμΕΑ που εξυπηρετούνται στο Κέντρο
(δ) εποπτεύει/ουν, καθοδηγεί/ούν και εκπαιδεύει/ουν το βοηθητικό προσωπικό του Κέντρου
(ε) υποβάλλει/ουν προγραμματισμό και τις απαιτούµενες εκθέσεις σε θέµατα της αρµοδιότητάς του/τους
2.    Μεριμνά για τη διαφύλαξη, τον έλεγχο και την καλή χρήση των υλικών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στον τοµέα του/τους.
3.    Εκτελεί/ούν οποιαδήποτε  άλλα καθήκοντα του/τους ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και τον/τη Διευθυντή/ρια του Κέντρου.

Απαιτούμενα προσόντα:
1.    Πανεπιστημιακό πτυχίο στην αντίστοιχη ειδικότητα που γίνεται η αίτηση: Εργοθεραπείας, Φυσιοθεραπείας, Λογοθεραπείας, Μουσικοθεραπείας, Ειδικής Γυμναστικής.
2.    Ακεραιότητα χαρακτήρα, συναισθηματική σταθερότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.    Υπευθυνότητα, εχεμύθεια, συνέπεια, σταθερότητα και προσήλωση στο καθήκον.
4.    Δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
5.    Πάρα πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, απαιτείται να έχουν τουλάχιστον πιστοποιητικό καλής γνώσης της Ελληνικής γλώσσας.

Δείτε αναλυτικά τι χρειάζεται: 


Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ενηλίκων ΑΜΕΑ «Ιασόνειο – Χρώματα Ζωής»

 

Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα

Πρόστιμα σε γιατρούς και δημοτικούς συμβούλους που επισκέφθηκαν πρόσφυγες-απεργούς πείνας
Πρόστιμα σε γιατρούς και δημοτικούς συμβούλους που επισκέφθηκαν πρόσφυγες-απεργούς πείνας
Πρόστιμα για άσκοπη μετακίνηση σε γιατρούς και δημοτικούς συμβούλους
Πρόστιμα σε γιατρούς και δημοτικούς συμβούλους που επισκέφθηκαν πρόσφυγες-απεργούς πείνας
Εκπαιδευτικοί Χανίων: Τεχνολογικός εξοπλισμός για όλους τους μαθητές
Εκπαιδευτικοί Χανίων: Τεχνολογικός εξοπλισμός για όλους τους μαθητές
            Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας, να αποσύρει την τελευταία «διευκρινιστική» εγκύκλιο που προσπαθεί να συσκοτίσει τις πραγματικές διαστάσεις...
Εκπαιδευτικοί Χανίων: Τεχνολογικός εξοπλισμός για όλους τους μαθητές
Οδηγίες του ΕΚΠΑ προς καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οδηγίες του ΕΚΠΑ προς καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οι νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες ΙΙΙ - Ενδεικτικό Ειδικό Διαδικτυακό Υλικό για την εξ αποστάσεως Ειδική Αγωγή που ακολουθούν σχεδιάστηκαν από την...
Οδηγίες του ΕΚΠΑ προς καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες