Θέσεις στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δείτε τις προκηρύξεις

1 άτομο ΠΕ για Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων - Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων

1 άτομο ΠΕ για Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων - Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής

1 Πτυχιούχος ΑΕΙ Πληροφορικής με πτυχιακή εργασία ή Δίπλωμα Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής

Γραφείο διασύνδεσης ΔΠΘ

best of network

σχετικά άρθρα