7 θέσεις στη Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
Εύρεση εργασίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξη (6) ατόμων κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2019 και από 1 έως 34 ημερομίσθια) και ενός (1) ατόμου κλάδου ΥΕ Εργατών Αποθήκης (από την ημερομηνία Ελληνική πρόσληψης μέχρι 30-11-2019 και από 1 έως 60 ημερομίσθια), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας που εδρεύει στην Άμφισσα, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γιδογιάννου 31, Άμφισσα, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού (τηλ. επικοινωνίας: 2265350518).  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Γιδογιάννου 31, Άμφισσα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δελφών.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα