Προσλήψεις γιατρών στο Γεν. Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας»
Θέσεις εργασίας για γιατρούς - Δείτε την προκήρυξη

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ακρωνύμιο: ΝΕΟΒΙΟΠΡΟ με κωδικό: Τ1ΕΔΚ01404)» στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», 3ετούς διάρκειας, το οποίο έχει ενταχθεί στη Δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), το Κέντρο Ανοσολογίας και Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση πλήρους απασχόλησης, εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Ανοσοβιολόγος, Μεταδιδάκτορας με PhD συναφές με το αντικείμενο της πρότασης.

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Βιοεπιστήμονας, Πτυχιούχος Βιολογίας ή συναφών επιστημών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη στο email: [email protected]

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Δίπλα στην αδελφή του ετάφη ο Γιάννης Μακρής στην Αυστραλία. Ο πατέρας του μίλησε για την απώλεια του γιου του σε αυστραλιανή εφημερίδα, ενώ η...
Κατέρρευσε ο πατέρας του Μακρή: "Πέθαναν και τα 2 παιδιά μου μπροστά μου"
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ
Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε. και καταρτίστηκαν οι Προσωρινοί Κατάλογοι
Οι Προσωρινοί Κατάλογοι Εκπαίδευσης 300 νέων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου ΤΠΕ