72 μεταφραστές Ιρλανδικών σε Όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης
Εύρεση εργασίας 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα μπορούν να προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «μεταφραστές» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
Επιλογή 1 — 53
Επιλογή 2 — 19

Δείτε εδώ
72 Μεταφραστές Ιρλανδικών σε Όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης

σχετικά άρθρα