Φοιτητής, μεταπτυχιακό

Η Συντονίστρια Προγράμματος για το μεταπτυχιακό στο Learning Design and Technology, Δρ. Μαρία Αυγερινού, εξηγεί όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις για τους σκοπούς και τη διεξαγωγή του.

Οι συνθήκες της πανδημίας αλλά και η συνεχόμενη άνοδος της τεχνολογίας κάνουν επιτακτική της χρήσης των τεχνολογικών μέσων στην εκπαίδευση, δίνοντας την ευκαιρία να καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες ακόμα και από απόσταση. Έχοντας αυτή την ανάγκη κατά νου, το Deree προσφέρει το νέο μεταπτυχιακό σε Learning Design and Technology. Για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το μεταπτυχιακό, το οποίο προσφέρεται εξολοκλήρου on line, μιλήσαμε με τη συντονίστρια του προγράμματος, Δρ. Μαρία Αυγερινού, η οποία είχε την καλοσύνη να λύσει κάθε μας απορία.

Πείτε μας λίγα λόγια για το Master (MA) στο Learning Design and Technology.

Το νέο μεταπτυχιακό σε Learning Design and Technology ενσωματώνει τη θεωρία, την έρευνα, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργική σκέψη με νέες και αναδυόμενες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Ο σκοπός είναι να παρέχει καινοτόμες, επιτυχημένες λύσεις μάθησης σε πολλούς εργασιακούς τομείς. Όπως όλα τα μεταπτυχιακά του Deree, είναι και αυτό ένα εφαρμοσμένο πρόγραμμα που βασίζεται στην πράξη και διερευνά τις βέλτιστες πρακτικές και τάσεις στον σχεδιασμό μάθησης στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι φοιτητές θα ανακαλύψουν πώς οι γνωστικοί μηχανισμοί και η ψυχολογία της ανθρώπινης μάθησης μπορούν να καθοδηγήσουν σωστά την ενσωμάτωση τεχνολογικών εργαλείων και διαδικασιών μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών εκπαιδευτικού σχεδιασμού, με στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της εργασιακής απόδοσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι φοιτητές θα εφαρμόσουν τις νέες τους δεξιότητες –ανάμεσά τους κι αυτές που σχετίζονται με λογισμικό του κλάδου– και θα αποκτήσουν εμπειρία χρήσιμη για το βιογραφικό τους. Παράλληλα, θα έχουν δημιουργήσει και το portfolio τους για να προσελκύσουν πιθανούς εργοδότες.

Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά διαδικτυακά, χωρίς υποχρεωτικές live συνεδρίες, μέσω ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (Canvas) με εξαιρετικές τεχνικές δυνατότητες. Και όχι μόνο αυτό. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στα αγγλικά από καθηγητές του Deree και από εκπαιδευμένους επαγγελματίες από τον χώρο του σχεδιασμού και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, που στηρίζουν τους φοιτητές τους στην επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών τους στόχων.

Τέλος, το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το New England Commission of Higher Education (NECHE), είναι σχεδιασμένο με γνώμονα αντίστοιχα Αμερικανικά μεταπτυχιακά προγράμματα για εφαρμοσμένη, δυναμική και διαμορφωτική μάθηση – μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που το κάνουν να ξεχωρίζει έναντι άλλων.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το πρόγραμμα MA in Learning Design and Technology του Deree αφορά ιδιαίτερα υποψήφιους που εργάζονται ή φιλοδοξούν να εργαστούν στην ηλεκτρονική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τη διευκόλυνση της μάθησης και της κατάρτισης σε πολυμεσικά (multimedia) περιβάλλοντα. Είναι κατάλληλο για πρόσφατους πτυχιούχους, καθώς και νέους και έμπειρους επαγγελματίες από διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η πληροφορική, η εκπαιδευτική τεχνολογία, η γραφιστική, η υγεία, η κυβέρνηση κ.ά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη από διαφορετικές ειδικότητες. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις ανάγκες επαγγελματιών όπως:

  • Εκπαιδευτές όλων των επιπέδων (δάσκαλοι, καθηγητές, ή/και διοικητικοί υπάλληλοι) σε τυπικά (πρωτοβάθμια ώς τριτοβάθμια εκπαίδευση) και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης (κέντρα κατάρτισης, διά βίου μάθηση, φροντιστήρια), που θέλουν να εξελίξουν την καριέρα τους πέρα από τη διδασκαλία.
  • Επαγγελματίες μάθησης και ανάπτυξης (L&D) και ανθρώπινου δυναμικού (HR).
  • Επιχειρηματικά στελέχη που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση (από επιχειρήσεις και ΜΚΟ μέχρι δημόσιους και στρατιωτικούς οργανισμούς).
  • Τεχνολόγοι της εκπαίδευσης ή σύμβουλοι που θέλουν να αναβαθμίσουν το σύνολο των δεξιοτήτων τους.
  • Πτυχιούχοι στον τομέα της Πληροφορικής (IT) όπως ειδικοί πληροφορικής, προγραμματιστές λογισμικού εκπαίδευσης/κατάρτισης, διευθυντές, κ.ά. που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.
  • Άτομα που θέλουν να αλλάξουν καριέρα.

Ποιες οι προϋποθέσεις για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα; Τι υπόβαθρο σπουδών απαιτείται;

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για νέους αποφοίτους από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, νεότερους αλλά και έμπειρους επαγγελματίες.

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής είναι:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου αδιακρίτως κλάδου από διαπιστευμένο ίδρυμα, με μέση βαθμολογία Β ή ανώτερο. 
  • Πρόθεση για την ανάληψη μεταπτυχιακών σπουδών και εργασιών στο Learning Design and Technology, η οποία θα αξιολογηθεί από τη συνέντευξη και τη δήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται με την αίτηση.
  • Επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, η οποία πιστοποιείται μέσω ενός από τα ακόλουθα: TOEFL, IELTS ή Proficiency. Οι απόφοιτοι του Deree – The American College of Greece καθώς και άλλων διαπιστευμένων αγγλόφωνων ιδρυμάτων δεν απαιτείται να υποβάλουν αποδεικτικά επάρκειας στην αγγλική γλώσσα.

Κατά ποιον τρόπο το πρόγραμμα διευκολύνει πολυάσχολους ή εργαζόμενους φοιτητές;

Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσφέρεται πλήρως online χωρίς υποχρεωτικές live συνεδρίες, επειδή έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των εργαζόμενων φοιτητών.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το διαδίκτυο σήμερα και πώς μπορεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση;

Το Διαδίκτυο είναι μέρος της καθημερινότητάς μας – την υποστηρίζει και τη διευκολύνει από πολλές απόψεις. Λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών και μάθησης, ως εργαλείο έρευνας, επικοινωνίας και συνεργασίας, ως μέσο για την εργασία, την ψυχαγωγία και, φυσικά, ως εφαλτήριο για την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα. Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω πολλαπλών συσκευών. Με την ίδια λογική, κάθε εμπειρία διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να διευκολυνθεί, να εμπλουτιστεί και να ενισχυθεί, αν χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο με τον κατάλληλο τρόπο. Επιπλέον, όπως έγινε φανερό και από την πανδημία της Covid-19, το Διαδίκτυο μπορεί να κάνει τη μάθηση εφικτή –εξασφαλίζοντας την απαραίτητη συνέχεια μέσω τηλεκπαίδευσης– όταν οι συμβατικές συναντήσεις απαγορεύονται.

Πώς μπορούν οι απόφοιτοι του προγράμματος να αξιοποιήσουν επαγγελματικά το μεταπτυχιακό αυτό;

Το πρόγραμμα θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με δεξιότητες και εργαλεία, ώστε να ακολουθήσουν πολλές και διαφορετικές σταδιοδρομίες στους τομείς της εκπαίδευσης ή των επιχειρήσεων ή, ακόμη, να εργαστούν ανεξάρτητα ως σύμβουλοι εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι μπορούν σταδιοδρομήσουν τους ως: Online Εκπαιδευτής, Learning/Instructional Designer, Manager Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Course Developer, Learning Analyst, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Instructional Technology Specialist, Διευθυντής Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Σχεδιαστής Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Learning Strategist, Instructional Design and Evaluation Specialist, Course builder, Σχεδιαστής Εκπαιδευτικών Συστημάτων, Corporate Training Specialist, Training Director/Manager, Ειδικός Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, Manager Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, e-Learning Instructor, e- Σύμβουλος μάθησης.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν επίσης να ακολουθήσουν περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές.

Ποιες ανάγκες οδήγησαν στον σχεδιασμό και τη δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος;

Η ζήτηση για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διαδικτυακή κατάρτιση μαθητών, φοιτητών, και εργατικού δυναμικού αυξάνεται αλματωδώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς χρειάζονται σχεδιαστές μάθησης ικανούς να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά υλικά και εμπειρίες που συνδυάζουν τη συμβατική με τη διαδικτυακή και mobile διδασκαλία, και να προσφέρουν εξαιρετικά μαθησιακά αποτελέσματα με καινοτόμους τρόπους και συνδυασμό μέσων. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αυξημένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο απαιτούν από τους σχεδιαστές μάθησης όχι μόνο να παρακολουθούν τις σημερινές ανάγκες και τάσεις, αλλά και να είναι καλά εφοδιασμένοι για τις εξελίξεις του μέλλοντος. Ο μόνος τρόπος να καλυφθεί αυτή η απαίτηση είναι η συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και ένα επίκαιρο πτυχίο στον τομέα αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν στροφή στην καριέρα τους, μπορούν να εισέλθουν στον εξαιρετικά περιζήτητο τομέα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.

Πώς θα ωφεληθούν εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν;

Η πείρα και η έρευνα μας έχουν δείξει ότι οι δάσκαλοι συνήθως διδάσκουν με τον τρόπο με τον οποίο διδάχτηκαν και οι ίδιοι. Όμως, πλέον, το παρελθόν δεν είναι ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας για το μέλλον, και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθοδηγούν και διαμορφώνουν τις ανάγκες της αγοράς και, κατ' επέκταση, τις δεξιότητες των μελλοντικών εργαζομένων. Έτσι, οι δάσκαλοι του 21ου αιώνα καλούνται να προετοιμάσουν τους μαθητές για θέσεις εργασίας που προς το παρόν μπορεί να μην υπάρχουν. Μέσα από τις συγκεκριμένες σπουδές , οι εκπαιδευτικοί θα βελτιώσουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ψηφιακού υλικού και εμπειριών. Θα κατανοήσουν σε βάθος τις πιο πρόσφατες έρευνες των γνωστικών και αναπτυξιακών επιστημών, σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι άνθρωποι και, κατά συνέπεια, με ποιους τρόπους τέτοια ευρήματα θα πρέπει να καθοδηγούν τη διδασκαλία και την κατάρτιση για να επιτύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εκπαιδευτικοί θα αποκτήσουν επίσης μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με το κρισιμότερο βήμα όλων σε μια διαδικασία σχεδιασμού μάθησης: την ανάπτυξη κατάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ένα επιπλέον όφελος για τους εκπαιδευτικούς που παρακολουθούν αντίστοιχα προγράμματα είναι η δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλάζοντας καριέρα: οι επαγγελματικές τους ευκαιρίες μπορούν να επεκταθούν πέρα από τη σφαίρα της διδασκαλίας, τόσο εντός, όσο και εκτός εκπαίδευσης. Με τις παραπάνω δεξιότητες στη φαρέτρα τους, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές μπορούν να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά ή επιχειρηματικά περιβάλλοντα για να μεταδώσουν γνώσεις με επιτυχημένους, καινοτόμους τρόπους που συντείνουν στη βέλτιστη μάθηση με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών.

Πώς βλέπετε το μέλλον της εκπαίδευσης και της μαθησιακής διαδικασίας;

Σύμφωνα με ένα διάσημο απόφθεγμα, που αποδίδεται συχνά στον Alvin Toffler (2014), «οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δεν θα είναι εκείνοι που δεν μπορούν να διαβάσουν και να γράψουν, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξεμάθουν και να ξαναμάθουν». Ασπάζομαι κι εγώ αυτή την άποψη. Δεξιότητες όπως οι παραπάνω είναι εξίσου (και ίσως περισσότερο) σημαντικές με το περιεχόμενο της κάθε επιστήμης. Αυτή η θέση είναι σύμφωνη με τα εκπαιδευτικά πλαίσια του 21ου αιώνα, τα οποία υπογραμμίζουν την ανάγκη για μάθηση, δημιουργικότητα και καινοτομία, επικοινωνία και συνεργασία, δεξιότητες ψηφιακής παιδείας και ΤΠΕ. Οι συγκεκριμένες αυτές δεξιότητες είναι απαραίτητες για να επιτύχουν οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές στην εργασία, τη ζωή και στον ρόλο τους ως πολιτών στον κόσμο του αύριο. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας, η λεγόμενη «νέα κανονικότητα» με τη σύγχρονη και ασύγχρονη διαδικτυακή παράδοση διδασκαλίας, ήρθε για να μείνει και να διευκολύνει την εξατομικευμένη μάθηση, οποτεδήποτε, οπουδήποτε. Ωστόσο, η πρόσφατη εμπειρία πανδημίας μας δίδαξε ότι η κατεπείγουσα απομακρυσμένη διδασκαλία πρέπει να αποφεύγεται: Μόνο ο προσεκτικός σχεδιασμός, οι ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες –που υποστηρίζονται και διευκολύνονται από παιδαγωγικά άρτια εργαλεία και σύγχρονα, οργανωμένα μέσα και υλικά– μπορούν να εγγυηθούν την ανάπτυξη τέτοιων δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Και ένα εφαρμοσμένο πτυχίο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την τεχνολογία σίγουρα προβιβάζει τον κάτοχό του σε μεταμορφωτή και ηγέτη των μαθησιακών τοπίων του μέλλοντος.

Με ποια άλλα προγράμματα μπορεί να συνδυαστεί το MA in Learning Design αν κάποιος επιθυμεί περαιτέρω εμβάθυνση;

Σε βάθος χρόνου, το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με επιμορφώσεις (και συνακόλουθη απόκτηση Certificate) σε νέα τεχνολογικά εργαλεία, ή σε ήδη υπάρχοντα, που όμως εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 23/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

dypa
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν την Τρίτη 25/6 οι αιτήσεις για προσλήψεις 121 ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 στις 23:59
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν την Τρίτη 25/6 οι αιτήσεις για προσλήψεις 121 ΣΟΧ στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της
EKAB
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 18χρονος και δυο τραυματίες
Τις συνθήκες υπο τις οποίες το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω στο δέντρο εξετάζει το...
Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά: Νεκρός 18χρονος και δυο τραυματίες