lagiou
Σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία». της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ Π. Δ. Λάγιου,  Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας ,Διευθύντρια Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και Πρόσεδρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Παν/μίου Harvard ΗΠΑ, απαντάει στις ερωτήσεις του alfavita.gr σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

- Τι γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα αποκτά ο φοιτητής του ΠΜΣ και πως μπορεί ο απόφοιτος του ΠΜΣ να αξιοποιήσει το πτυχίο του;

«Στόχος του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα μεθοδολογίας βιοϊατρικής έρευνας, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού σε ατομικό και πληθυσμικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν, υλοποιήσουν και δημοσιεύσουν έρευνα στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • αξιολογήσουν δημοσιευμένες έρευνες στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.
  • εργαστούν σε θέσεις που απαιτούν προσόντα και δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω του ΠΜΣ, όπως ως στελέχη σε κρατικούς ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και δομές, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου των νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας  (π.χ. νοσοκομεία, υπουργεία, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ), καθώς και σε άλλους συναφείς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.
  •  να επιδιώξουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών, μέσω της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
  • μεταδίδουν τις γνώσεις σε σχετικούς επαγγελματίες υγείας δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, που παρέχουν σχετική επιμόρφωση στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Το γνωστικό αντικείμενο της επιδημιολογίας – μεθοδολογίας έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο έχει ζήτηση στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο (όπως, Harvard, Stanford, Οξφόρδη, Erasmus, Karolinska και άλλα) παρέχουν ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης. Για τη σημασία του γνωστικού αντικειμένου και την απήχησή του στη σύγχρονη αγορά εργασίας ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο όρος “MSc Epidemiology” έχει 78.000 αποτελέσματα στη μηχανή αναζήτησης Google (22/05/2020).»

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σπουδών και ποιοι είναι οι διδάσκοντες του ΠΜΣ;

«Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτηση και πρακτική άσκηση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας καλύπτοντας όλο το φάσμα της έρευνας: τη συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης, τη σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και εντύπων έγγραφης συγκατάθεσης, την υποβολή αίτησης σε Επιτροπή Βιοηθικής, τη σύνταξη ερωτηματολογίων και αντίστοιχων ηλεκτρονικών αρχείων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων στη διεξαγωγή της έρευνας, τη βιοστατιστική ανάλυση και επιδημιολογική σημασιολόγηση των στοιχείων, την παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι φοιτητές του ΠΜΣ εκπαιδεύονται στην αξιολόγηση της βιοϊατρικής βιβλιογραφίας καθώς και την πραγματοποίηση συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων.

Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η παρακολούθηση πρακτικών ασκήσεων και η διεξαγωγή περαιτέρω ομαδικών ή ατομικών εργασιών διευκολύνει τη σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της σε θέματα βιοϊατρικής έρευνας. Η εκπαίδευσή σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας ολοκληρώνεται με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με γνωστικά αντικείμενα απόλυτα συναφή με το αντικείμενο σπουδών του συγκεκριμένου ΠΜΣ. Διδάσκουν επίσης μέλη ΔΕΠ ή εξωτερικοί συνεργάτες συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της ημεδαπής. Στο πλαίσιο της έκθεσης των φοιτητών στην διεθνή εμπειρία και πράξη υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης διαλέξεων Καθηγητών διακεκριμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής (ενδεικτικά: Harvard University, Oxford University, Karolinska Institutet, University of Copenhagen, University of Milan, University of Rome (Università Cattolica del Sacro Cuore) ) τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.»

- Υπάρχει πρόβλεψή για εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ;

«Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.  Το γεγονός ότι το ΠΜΣ ολοκληρώνεται  σε 3 εξάμηνα εκ των οποίων μόνο τα δύο πρώτα έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα του σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά του εξωτερικού και διευκολύνει τους εργαζόμενους φοιτητές. 

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, τόσο για εργαζόμενους όσο και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.  Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα του ΠΜΣ προφανώς είναι κοινά  στην πλήρη και μερική φοίτηση.  Στην περίπτωση της μερικής φοίτησης, όμως, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια μαθήματα θα μπορεί να παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.

Τέλος προβλέπεται και η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης αλλά, βάσει του νόμου 4485/2017, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 35% του συνόλου των διδακτικών ωρών.»

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πόσες μέρες μαθημάτων απομένουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια - Ο προγραμματισμός

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Κυρανάκης - Τζάκρη
Άγριος καβγάς Κυρανάκη - Τζάκρη: «Είστε γελοία» – «Είστε ακροδεξιός και φασίστας»
ΣΥΡΙΖΑ: «Το λιγότερο που έχει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να αποδοκιμάσει τον αμετανόητο υβριστή»
Άγριος καβγάς Κυρανάκη - Τζάκρη: «Είστε γελοία» – «Είστε ακροδεξιός και φασίστας»