Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑ: «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία»
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιδημιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ταυτοποιήσουν και να ποσοτικοποιήσουν προβλήματα υγείας του πληθυσμού, να αναγνωρίσουν τους παράγοντες που συνδέονται με αυτά, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα μέτρων πρόληψης και θεραπείας των νοσημάτων και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών(Δ.Μ.Σ.) στην «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» / (MSc in Epidemiology – Research Methodology in biomedical sciences, clinical practice and public health)

Σε ποιους απευθύνεται
Στους απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του εξωτερικού:

 • Πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.
  • Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών
  • Τμημάτων Διατροφής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Φυσικής Αγωγής, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών
  • Τμημάτων συναφών αντικειμένων
 • Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου

Τι μου προσφέρει η φοίτηση στο ΠΜΣ;

 • Γνώσεις και τις δεξιότητες για να:
  • σχεδιάζεις, διεξάγεις, αναλύεις και ερμηνεύεις επιδημιολογικές έρευνες
  • καταγράφεις, εντοπίζεις και παρακολουθείς τα προβλήματα υγείας ενός πληθυσμού
  • ελέγχεις την αποτελεσματικότητα θεραπειών, αλλά και μέτρων πρόληψης νοσημάτων
  • αξιολογείς τη βιοϊατρική βιβλιογραφία και τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα του κλάδου σου
  • ασκείς τεκμηριωμένη ιατρική
 • Εμπειρία χειρισμού θεμάτων βιοϊατρικής έρευνας και δημόσιας υγείας μέσω βιωματικών ασκήσεων
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική εξέλιξη

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το πτυχίο μου;
Το ΠΜΣ:

 • Προετοιμάζει τους αυριανούς υποψήφιους διδάκτορες εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας
 • Προσφέρει εφόδια για:
  • ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των βιοϊατρικών επιστημών
  • εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία, υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή υπηρεσίες δημόσιας υγείας

σχετικά άρθρα

Β. Δημάκης: Έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει ισχυρίζεται το υπ. Προστασίας του Πολίτη
Β. Δημάκης: Έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει ισχυρίζεται το υπ. Προστασίας του Πολίτη
«Οι προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την συνέχιση των σπουδών του κρατούμενου Δημάκη πληρούνται στο έπακρο»
Β. Δημάκης: Έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει ισχυρίζεται το υπ. Προστασίας του Πολίτη