Μεταπτυχιακό "Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών"
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών". Αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι η επιστημονική και επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.

Το μεταπτυχιακό θα υλοποιηθεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως. 

Το εν λόγω πρόγραμμα, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, προσφέρει επίσης Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.

Εγγραφές από 11-07-2018 έως 10-08-2018. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.kemeiede.org και στο [email protected] και στο 2831077587

Αντώνης Χουρδάκης

Καθηγητής ΠΤΔΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΚΟΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
- Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
 - Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας).

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα, ενδεικτικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή άλλη, και για να ελεγχθεί η γνώση αυτή, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αποδεικτικά της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που δηλώνουν ή να εξεταστούν σε μία από αυτές.

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται εντός 13 εβδομάδων παρακολούθησης με βάση σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης που συνδυάζουν την διά ζώσης διδασκαλία και τη διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί – απόγευμα ή/και Κυριακή πρωί,  ώστε  να  μπορούν   να  εξυπηρετηθούν  και   μεταπτυχιακοί/ κές φοιτητές/ τριες που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

11/07/2018 έως 10/08/2018

Αποστολή δικαιολογητικών

18/07/2018 έως 10/08/2018

Διεξαγωγή συνεντεύξεων                    

07-08/09/2018

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (www.kemeiede.org/master), καθώς επίσης στο τηλέφωνο 6979775251 (κ. Ιερωνυμάκης), κατά τις παρακάτω ώρες, καθημερινές και Σαββατοκύριακο: 13.00-15.00 & 18.00-20.00

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την 14η εβδομάδα.

Τέλη φοίτησης – απαλλαγή από τέλη φοίτησης

 Για  την  παρακολούθηση  του  Π.Μ.Σ.  προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους  2.400  €,  τα  οποία καταβάλλονται ως εξής:  η πρώτη δόση (800 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή και οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (2Χ800 ευρώ) πριν την έναρξη του Β΄ και Γ’ εξαμήνου.

Θα απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης ένας αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών (έως το 30% των εισακτέων), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης για ακαδημαϊκούς λόγους (έως το 10%), με εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης  του Τμήματος.

Ειδικότερα, όσον αφορά τα ακαδημαϊκά κριτήρια, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ο βαθμός εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. να ισούται με το 85% της μοριοδότησης, β) η επίδοση στο σύνολο των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων να είναι άριστη, γ) η φοίτηση να είναι συνεχής και χωρίς απουσίες στα μαθήματα, δ) να υπάρχει προσφορά ερευνητικού και βοηθητικού έργου στο Τμήμα. Το συνολικό ποσό απαλλαγής δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ..

σχετικά άρθρα

Άργος: Προτομή στον Κατσίφα θέλει να φτιάξει ο Δ. Καμπόσος
Άργος: Προτομή στον Κατσίφα θέλει να φτιάξει ο Δ. Καμπόσος
Στον απόηχο του θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα και λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές, ο Δήμαρχος Άργους, Δημήτρης Καμπόσος, δήλωσε την...
Άργος: Προτομή στον Κατσίφα θέλει να φτιάξει ο Δ. Καμπόσος
ΤΕΙ Κρήτης: Παρουσιάζεται η μελέτη για την νέα φοιτητική εστία
ΤΕΙ Κρήτης: Παρουσιάζεται η μελέτη για την νέα φοιτητική εστία
Στην παρουσίαση της κτιριολογικής μελέτης της νέας φοιτητικής εστίας του ΤΕΙ Κρήτης προχωρά η διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος
ΤΕΙ Κρήτης: Παρουσιάζεται η μελέτη για την νέα φοιτητική εστία