ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών
Ενημέρωση για τα σεμινάρια που υπάρχουν από δημόσια Πανεπιστήμια και μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς - Ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ

Η α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών σε Γενική και Ειδική Αγωγή ήταν πολύ μεγάλη ενώ η β' φάση πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Σεπτέμβριου 2020. Παράλληλα σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας δρομολογείται η κατανομή των νέων μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση ενώ ανακοινώνονται προσλήψεις στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας, στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας καθώς και 3μηνες νέες προσλήψεις αναπληρωτών με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας.

Με βάση και τα παραπάνω τώρα είναι η περίοδος που οι νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων αλλά και γενικώς οι αναπληρωτές ξεκινούν σεμινάρια αποκλειστικά από δημόσια Πανεπιστήμια για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις και διορισμούς. 

Στον παρακάτω οδηγό σας παρουσιάζουμε τα κορυφαία σεμινάρια στην Ελλάδα, αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ στα τοπ αντικείμενα των εκπαιδευτικών όπως η Ειδική Αγωγή, η Σχολική Ψυχολογία, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης, η διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας, η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων κλπ.

Τα πάνω κάτω στις μοριοδοτήσεις για τις προσλήψεις στα ΣΔΕ

Ο νόμος άλλαξε και οι εκπαιδευτικοί τρέχουν και δεν φτάνουν καθώς για να αποκτήσουν την μέγιστη μοριοδότηση στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 800 ώρες και 800 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και στην επιμόρφωση στα θέματα ΣΔΕ που μαζί δίνουν 4 μόρια (2+2 0,25 μόρια ανά 100 ώρες). Θα τα δείτε στο τέλος του άρθρου

Έξτρα μοριοδότηση για κρίσεις στελεχών Εκπαίδευσης

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σπεύδουν να πραγματοποιήσουν και αυτοί αντίστοιχη επιμόρφωση ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις κρίσεις διευθυντών που θα πραγματοποιηθούν το 2021 καθώς η θητεία έλαβε παράταση.

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Εκπαιδευτικών για ΑΣΕΠ

Σας παρουσιάζουμε ποια σεμινάρια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δίνουν 2 μόρια στους πίνακες πρόσληψης και διορισμού και ξεκινούν κάθε μήνα χωρίς καθόλου εξετάσεις εισαγωγής, εντελώς εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

  •  Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών και εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, κρίσεις στελεχών, διορισμούς και προσλήψεις σε ΣΔΕ 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Ο ακριβής τίτλος είναι "Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο". Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών, καθώς αποτελεί επίσης ενδεχομένως μοριοδοτούμενο κριτήριο η κριτήριο ένταξης σε πιθανό άνοιγμα πινακων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 408 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών, καθώς αποτελεί επίσης ενδεχομένως μοριοδοτούμενο κριτήριο η κριτήριο ένταξης σε πιθανό άνοιγμα πινακων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, κρίσεις στελεχών, διορισμούς και εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση για το μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής στην εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς και κρίσεις στελεχών

Διάρκεια: 9 μήνες / 7 μήνες

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών καθώς και για προσλήψεις συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  •  Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ)

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Το σεμινάριο σου δίνει την δυνατότητα να δώσεις εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ για να λάβεις την Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκου όπου υπολογίζεται στις προσλήψεις σε ΚΔΒΜ, ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Διάρκεια: 200 ώρες

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΔΕ

  •  Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Το σεμινάριο μοριοδοτεί με 2 μόρια τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για α) γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό β) για σχολικούς ψυχολόγους και για γ) συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Διάρκεια: 800 ώρες (6 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

  •  Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

Ξεκινάει κάθε μήνα και έχει ανοικτές αιτήσεις. Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια: 800 ώρες (6 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα