ΜΟΡΙΑ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Τα σεμινάρια που αρχίζουν 26 Οκτωβρίου
Ενημέρωση για τα σεμινάρια που υπάρχουν από δημόσια Πανεπιστήμια και μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς - Ποια ξεκινούν τον Οκτώβριο και ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΕΠ

Η α' φάση προσλήψεων αναπληρωτών σε Γενική και Ειδική Αγωγή ήταν πολύ μεγάλη ενώ η β' φάση πραγματοποιήθηκε στα μέσα του Σεπτέμβριου. Παράλληλα σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας δρομολογείται η κατανομή των νέων μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση ενώ ανακοινώνονται προσλήψεις στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, στον τομέα της Σχολικής Ψυχολογίας,  στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  καθώς και 3μηνες νέες προσλήψεις αναπληρωτών με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας.

Ο Οκτώβριος με βάση και τα παραπάνω είναι η περίοδος που οι νέοι απόφοιτοι των παιδαγωγικών και καθηγητικών τμημάτων αλλά και γενικώς οι αναπληρωτές ξεκινούν σεμινάρια αποκλειστικά από δημόσια Πανεπιστήμια για μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις και διορισμούς. 

Στον παρακάτω οδηγό σας παρουσιάζουμε τα κορυφαία σεμινάρια στην Ελλάδα, αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ στα τοπ αντικείμενα των εκπαιδευτικών όπως η Ειδική Αγωγή, η Σχολική Ψυχολογία, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, η οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης, η διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας, η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων κλπ.

Τα πάνω κάτω στις μοριοδοτήσεις για τις προσλήψεις στα ΣΔΕ

Ο νόμος άλλαξε και οι εκπαιδευτικοί τρέχουν και δεν φτάνουν καθώς για να αποκτήσουν την μέγιστη μοριοδότηση στα σχολεία δευτερης ευκαιρίας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν 800 ώρε και 800 ώρες στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και στην επιμόρφωση στα θέματα ΣΔΕ που μαζί δίνουν 4 μόρια (2+2 0,25 μόρια ανά 100 ώρες). Θα τα δείτε στο τέλος του άρθρου

Έξτρα μοριοδότηση για κρίσεις στελεχών Εκπαίδευσης

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί σπεύδουν να πραγματοποιήσουν και αυτοί αντίστοιχη επιμόρφωση ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα στις κρίσεις διευθυντών που θα πραγματοποιηθούν το 2021 καθώς η θητεία έλαβε παράταση.

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια Εκπαιδευτικών για ΑΣΕΠ

Σας παρουσιάζουμε ποια σεμινάρια με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δίνουν 2 μόρια στους πίνακες πρόσληψης και διορισμού και επίκειται να ξεκινήσουν στις 26 Οκτωβρίου χωρίς καθόλου εξετάσεις εισαγωγής, εντελώς εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

 •  Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς και εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες της ειδικής αγωγής

Διάρκεια: 420 ώρες (7 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς και προσλήψεις σε ΣΔΕ 

Διάρκεια: 420 ώρες (7 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Ο ακριβής τίτλος είναι "Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο". Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών, καθώς αποτελεί επίσης ενδεχομένως μοριοδοτούμενο κριτήριο η κριτήριο ένταξης σε πιθανό άνοιγμα πινακων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 408 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης/Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών, καθώς αποτελεί επίσης ενδεχομένως μοριοδοτούμενο κριτήριο η κριτήριο ένταξης σε πιθανό άνοιγμα πινακων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή: Ανίχνευση, Διαφοροδιάγνωση και Παρέμβαση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς, κρίσεις στελεχών και εντάσσει στους επικουρικούς πίνακες της Ειδικής Αγωγής 

Διάρκεια: 440 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Επίκεται να ξεκινήσει στις 26 Νοεμβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς και κρίσεις στελεχών όπου και εξειδικεύεται!

Διάρκεια: 400 ώρες (9 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στη Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί για προσλήψεις, διορισμούς καθώς και για προσλήψεις συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού 

Διάρκεια: 420 ώρες (7 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 •  Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων από το ΙΠΤΗΛ (ΕΚΕΤΑ)

Ξεκινάει στις 2 Νοεμβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Το σεμινάριο σου δίνει την δυνατότητα να δώσεις εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ για να λάβεις την Πιστοποίηση εκπαιδευτή ενηλίκου όπου υπολογίζεται στις προσλήψεις σε ΚΔΒΜ, ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Διάρκεια: 200 ώρες

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΔΕ

 •  Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Το σεμινάριο μοριοδοτεί με 2 μόρια τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για α) γενικό εκπαιδευτικό προσωπικό β) για σχολικούς ψυχολόγους και για γ) συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού.

Διάρκεια: 800 ώρες (8 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 •  Μοριοδοτούμενη Επιμόρφωση σε θέματα ΣΔΕ

Ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για τις προσλήψεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια: 800 ώρες (8 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου: Διδακτική και μεθοδολογία

Επίκειται να ξεκινήσει στις 26 Οκτωβρίου και έχει ανοικτές αιτήσεις έως 26 Οκτωβρίου. Μοριοδοτεί με 2 έξτρα μόρια για τις προσλήψεις στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διάρκεια: 800 ώρες (8 μήνες)

Δείτε εδώ περισσότερα για το πρόγραμμα

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Έσπασε το φράγμα των 900 κρουσμάτων. Σήμερα Σάββατο σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο αριθμό...
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
«Δεν μένει άλλη επιλογή για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρά να προβεί σε εμπάργκο εις βάρος όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών...
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
«Το ερώτημα λοιπόν που περιμένει την απάντησή του είναι πόσο αγωνιστές κι ευτυχισμένοι είμαστε ως άτομα και ως κοινωνία μέσα στην υποδούλωσή μας σε...
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο