Σχεδιασμός - Οργάνωση της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση: Ετήσιο Σεμινάριο
Νέο ετήσιο εξ αποστάσεως και ασύγχρονο σεμινάριο του Παν.Πελοποννήσου που μοριοδοτεί αναπληρωτές, μόνιμους, αδιόριστους

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρει εξ αποστάσεως  ετήσιο ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ετήσιο - 9μηνο (400 ώρες) επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο Σχεδιασμός και Οργάνωση της Διδασκαλίας: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Διδασκαλίας και Αξιολόγησης . Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία  με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης GoLearn.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Απονέμεται Ετήσιο μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την σφραγίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν.Πελοποννήσου, όπου αναγράφεται πάνω του η διάρκεια (από πότε έως πότε)

Τελειώνει τον Μάρτιο ώστε να προλάβετε είτε για είτε τις αιτήσεις για προσλήψεις είτε για τις κρίσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα καταρχήν στοχεύει να φέρει τους/τις επιμορφούμενους/ες σε επαφή με τις μεγάλες παιδαγωγικές θεωρίες και τα κυρίαρχα ρεύματα των Επιστημών της Αγωγής (παράλληλα με τα σημαντικότερα σημεία του έργου των βασικών εκπροσώπων τους όπως ο Piaget, ο Vygotsky, o Bruner, o Ausubel, o Gagne, o Bloom, o Dewey, κλπ) τα οποία έχουν διαμορφώσει με καθοριστικό τρόπο το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Η σχετική παρουσίαση πλαισιώνεται από πλήθος παραδειγμάτων που εξηγούν με άμεσο τρόπο το πώς οι διάφορες παιδαγωγικές θέσεις βρίσκουν εφαρμογή στη διδακτική πράξη διαφόρων μαθημάτων. Εν συνεχεία το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες διδακτικές τεχνικές οι οποίες προωθούν την ενεργητική μάθηση εκ μέρους των μαθητών (π.χ. ο ρόλος των μεταφορών και των αναλογιών στη διδασκαλία δύσκολων εννοιών, τεχνικές ενεργητικής μελέτης των μαθητών). 

Το επόμενο μέρος του προγράμματος εστιάζεται στις σύγχρονες τεχνικές αποτίμησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν οι μαθητές με έμφαση σε τεχνικές αυθεντικής αξιολόγησης όπως για παράδειγμα η περιγραφική αξιολόγηση, ο φάκελος εργασιών μαθητών (portfolio), ή η αυτοαξιολόγηση, ο χάρτης εννοιών, οι γραμμές δράσης, η παραγωγή ερωτήσεων, τα συσχετιστικά διαγράμματα, κλπ.

Ακολούθως γίνεται αναφορά σε στοιχεία του εξωσχολικού περιβάλλοντος που μπορούν να εμπλουτίσουν ιδιαίτερα τη διδασκαλία και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού που θα την υποστηρίζει. Τέτοια στοιχεία είναι η αξιοποίηση υλικού από τα ΜΜΕ, η αξιοποίηση απεικονιστικού υλικού και η ανάδειξη του ρόλου που το υλικό αυτό μπορεί να έχει στην κατανόηση και τη μάθηση εκ μέρους των μαθητών, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εκτός σχολείου (π.χ. Μουσεία, επισκέψεις πεδίου) καθώς και το διαδίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες δυο ευρείες ομάδες ενδιαφερομένων:

Α) Σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκσυγχρονίσουν το ρεπερτόριο των διδακτικών τους επιλογών με βάση σύγχρονες τάσεις των Επιστημών της Αγωγής

Β) Σε αποφοίτους/ες ΑΕΙ-ΤΕΙ (αδιόριστους) οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του/της εκπαιδευτικού και οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν ένα στέρεο παιδαγωγικό υπόβαθρο.

Μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με την σφραγίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν.Πελοποννήσου.

Με βάση το εν λόγω πιστοποιητικό οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να λαμβάνουν:

  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
  • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια στους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
  • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε εδώ αναλυτικά)
  • Μοριοδοτείται επίσης με τα μέγιστα μόρια (2) για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ
  • Μοριοδοτεί για προσλήψεις σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ

Έναρξη του προγράμματος: 28 Ιουνίου
Τρόπος υλοποίησης του προγράμματος: Εξ αποστάσεως και ασύγχρονα
Προθεσμία αιτήσεων: 25 Ιουνίου

Συμπληρώστε την φόρμα και υπεύθυνος θα επικοινωνήσει μαζί σας

σχετικά άρθρα

Μ. Φύσσα: Οι δημοσιογράφοι δεν έδειξαν τον ίδιο ζήλο για την πρόταση της εισαγγελέα
Μ. Φύσσα: Οι δημοσιογράφοι δεν έδειξαν τον ίδιο ζήλο για την πρόταση της εισαγγελέα
Τιμητική χαρακτηρίζει την πρόταση του Γιάνη Βαρουφάκη η μητέρα του Παύλου Φύσσα, επικρίνοντας παράλληλα τη στάση των δημοσιογράφων
Μ. Φύσσα: Οι δημοσιογράφοι δεν έδειξαν τον ίδιο ζήλο για την πρόταση της εισαγγελέα
Πτυχία κολεγίων: «Κάθε κράτος οφείλει να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ΕΕ»
Πτυχία κολεγίων: «Κάθε κράτος οφείλει να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ΕΕ»
Σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως, «η προηγούμενη κυβέρνηση είχε θεσπίσει μία εξαίρεση μόνο για τους εκπαιδευτικούς, μόνο δύο μήνες πριν τις εκλογές»
Πτυχία κολεγίων: «Κάθε κράτος οφείλει να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα της ΕΕ»
«Μπορεί να υπερβούμε τους 150.000 υποψήφιους για τους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση»
«Μπορεί να υπερβούμε τους 150.000 υποψήφιους για τους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση»
Από το ΑΣΕΠ και τον αριθμό των αιτήσεων εξαρτάται η ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας
«Μπορεί να υπερβούμε τους 150.000 υποψήφιους για τους διορισμούς στη γενική εκπαίδευση»