Ανοικτές αιτήσεις για 8 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ
Νέα μεταπτυχιακά στο ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 363/13-11-2017 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π., προσφέρει τα ακόλουθα 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με εισαγωγή φοιτητών/φοιτητριών στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1) Language Education for Refugees and (συντομογραφία: LRM, 150 θέσεις)

2) Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ, 150 θέσεις)

3)Δημιουργική Γραφή (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) (ΔΓΡ, 250 θέσεις)

4) Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ, 200 θέσεις)

5) Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων (Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) (ΓΧΝ, 250 θέσεις)

6)Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ, 200 θέσεις)

7) Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ, 150 θέσεις)

8) Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας(ΑΔΕ, 300 θέσεις)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 15:00 

  • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, στην ψηφιακή πλατφόρμα courses.eap.gr.
  • Η έναρξη των σπουδών θα γίνει τον Μάρτιο του 2018.
  • Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων, θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που εγγράφονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η ανακοίνωση των ονομάτων θα γίνει την 9η Φεβρουαρίου 2018.
  • Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εγγραφή σας, καθώς και για τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος σπουδών της επιλογής σας, θα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eap.gr.
  • Από τα συνολικά 8 προσφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: LRM, ΑΣΚ, ΔΓΡ, ΔΙΣ, ΓΧΝ, ΚΑΟ, ΣΔΣ, ΑΔΕ, κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής.
  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες συμμετέχουν στις δαπάνες των σπουδών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2552/97, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες Υπουργικές Αποφάσεις.
  • Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών.

Η οικονομική συμμετοχή στα ΠΜΣ είναι συνολικά 3.600 ευρώ και το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες της (ECTS). Η οικονομική συμμετοχή για μία (1) πιστωτική μονάδα ECTS ανέρχεται στα 30 € (π.χ. για ΘΕ με 10 ECTS, η οικονομική συμμετοχή είναι 300 ευρώ) 

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης

σχετικά άρθρα

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 
Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά 

Επίσημα πλέον, η Αθήνα βρίσκεται στον παλμό των Χριστουγέννων. «Από την καρδιά της πόλης, εδώ από την πλατεία Συντάγματος, η Αθήνα στέλνει σήμερα...

Η Αθήνα «ντύθηκε» στα γιορτινά