Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στην ΑΔΙΠΠΔΕ
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριετή απόσπαση στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι την 31η Αυγούστου 2026 προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της.

Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης προς απόσπαση στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. Φ2.111/26.05.2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08)

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι πέντε (5) σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από την Δευτέρα 29-05-2023 και ώρα 10:00 π.μ. έως την Δευτέρα 12-06-2023 και ώρα 14:00 μ.μ. αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην εν λόγω Πρόσκληση.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

«Φάκελος Δικαιολογητικών: Αφορά μόνο όσους από τους υποψηφίους/ες θα προσκληθούν στη συνέντευξη

1. Οι υποψήφιοι/ες που θα κληθούν στη συνέντευξη οφείλουν να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. την ημέρα της διεξαγωγής της συνέντευξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπα ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα:

Α. Αντίγραφα τίτλων σπουδών

Β. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Γ. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά των δικαιολογητικών που επικαλούνται στην αίτησή τους. Σε ό,τι αφορά στο δημοσιευμένο έργο: (α) για τα βιβλία προσκομίζουν και καταθέτουν σε φωτοτυπία το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα, (β) για συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους καταθέτουν το εξώφυλλο του τόμου και την πρώτη σελίδα του οικείου κεφαλαίου, (γ) για τα δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά /πρακτικά συνεδρίων, καταθέτουν σε φωτοτυπία το εξώφυλλο του περιοδικού/πρακτικών, στοιχεία συντακτικής/επιστημονικής ομάδας.

Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους υποψηφίους να υποβάλουν συμπληρωματικά στοιχεία για συγκεκριμένες εργασίες. Για τους τίτλους ξένων γλωσσών απαιτείται και η επίσημη μετάφρασή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014.

2. Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/ες να προσκομίσουν έως και τη διενέργεια των συνεντεύξεων σε έντυπη μορφή στοιχεία που επικαλούνται στην αίτησή τους ή και συμπληρωματικά δικαιολογητικά»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Προσοχή! Γεμίζουν τα νοσοκομεία με μαθητές με διαταραχές συμπεριφοράς και επιθετικότητας

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα