Διευκρινιστικές οδηγίες για την εγγραφή σε Εκκλησιαστικά Λύκεια
Διευκρινιστικές οδηγίες για τις εγγραφές μαθητών/τριών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και αναφορικά με την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ Τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι μετά την εξαγωγή από τον/την Διευθυντή/ντρια του Εκκλησιαστικού Σχολείου του τελικού πίνακα εισακτέων από την πλατφόρμα, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ντρια καλεί τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/χουσών μαθητών/τριών ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας να υποβάλουν εντός (3) τριών εργάσιμων ημερών Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα.

Εγγραφές μαθητών/τριών

Στη συνέχεια, ο/η Διευθυντής/ντρια του Εκκλησιαστικού Σχολείου διαβιβάζει τον τελικό πίνακα αυτό στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε.

Οι Διευθύνσεις Δ.Ε. αφού λάβουν τα στοιχεία των εισακτέων:

  1. Ενημερώνουν τα Γυμνάσια στα οποία φοιτούν οι εισακτέοι στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ώστε να αποστείλουν τους Τίτλους Σπουδών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια επιτυχίας τους και να κάνουν προώθηση, μέσω του Π.Σ. myschool (μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2023-2024) των επιτυχόντων/χουσών μαθητών/τριών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο επιτυχίας.
  2. Διαβιβάζουν σε άλλες Δ.Δ.Ε. τα στοιχεία εισακτέων που τυχόν προέρχονται από Γυμνάσια, τα οποία αντιστοιχούν στην χωροταξική κατανομή τους, ώστε οι ως άνω Διευθύνσεις να προβούν στην απαιτούμενη ενέργεια όπως περιγράφεται στην παράγραφο i). Για τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών/τριών ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 9 της 79942/ΓΔ4/19/31-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων θα πρέπει να εντάξουν τους/τις επιτυχόντες/χουσες μαθητές/τριες στο Π.Σ. myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2023-2024.

Οδηγίες πλατφόρμας

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με την εγγραφή των μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ Τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, διαβιβάζονται οι οδηγίες της πλατφόρμας, για την οριστικοποίηση των εισακτέων και των εγγραφών των μαθητών/τριών.

Ενημέρωση της πλατφόρμας αιτήσεων με τις οριστικοποιήσεις εισακτέων και τις εγγραφές

<1> Αρχικά μπαίνετε στην πλατφόρμα των αιτήσεων https://www.iep.edu.gr/services/pps/ με το λογαριασμό ΠΣΔ του σχολείου σας.
<2> Πατώντας το πράσινο κουμπί 

επιλογή 1

πάνω δεξιά κατεβάζετε ένα αρχείο excel με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εισαγωγής (όπως κάνετε μέχρι τώρα), με μία επιπλέον τελευταία στήλη με τίτλο «Εγγράφεται στο Εκκλησιαστικό» ή «Εγγράφεται στο Πειραματικό». Σε αυτή τη στήλη όλοι οι ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ έχουν ΝΑΙ και όλοι οι ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ έχουν ΟΧΙ.
<3> Αν για έναν επιτυχόντα έχετε λάβει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την εγκύκλιο, για να αρνηθεί τη θέση του στο σχολείο, τότε:
(α) Επιστρέφετε στην πλατφόρμα των αιτήσεων.
(β) Αναζητάτε την συγκεκριμένη αίτηση και πατάτε «Επεξεργασία».
Στην περιοχή «Δ. Στοιχεία Σχολείων» αναζητάτε το πεδίο «Εγγραφή στο Εκκλησιαστικό/Πειραματικό» το οποίο έχει επιλεγμένο το ΝΑΙ.
Επιλέγετε το ΟΧΙ και πατάτε το πράσινο κουμπί «Υποβολή» στο τέλος της σελίδας.

επιλογή 2

Προσοχή! Αν δεν πατήσετε «Υποβολή», η αλλαγή που κάνατε δεν έχει καταχωριστεί.

Για να σιγουρευτείτε, αναζητήστε την αίτηση ξανά και πατήστε «Επεξεργασία». Επιβεβαιώστε ότι είναι πλέον καταχωρισμένο το ΟΧΙ στο πεδίο «Εγγραφή στο Εκκλησιαστικό/Πειραματικό».
<4> Αν έχετε προχωρήσει σε επικοινωνία με επιλαχόντες και έχετε λάβει τα απαραίτητα για την αποδοχή θέσης από επιλαχόντα, τότε
(α) Επιστρέφετε στην πλατφόρμα των αιτήσεων.
(β) Αναζητάτε την συγκεκριμένη αίτηση και πατάτε «Επεξεργασία». Στην περιοχή «Δ. Στοιχεία Σχολείων» αναζητάτε το πεδίο «Εγγραφή στο Εκκλησιαστικό/Πειραματικό» το οποίο έχει επιλεγμένο το ΟΧΙ.

Επιλέγετε το ΝΑΙ και πατάτε το πράσινο κουμπί στο τέλος της σελίδας.

επιλογή 2

Προσοχή! Αν δεν πατήσετε «Υποβολή», η αλλαγή που κάνατε δεν έχει καταχωριστεί.

Για να σιγουρευτείτε, αναζητήστε την αίτηση ξανά και πατήστε «Επεξεργασία». Επιβεβαιώστε ότι είναι πλέον καταχωρισμένο το ΝΑΙ στο πεδίο «Εγγραφή στο Εκκλησιαστικό/Πειραματικό».
<5> Όταν τελειώσετε με τις αρνήσεις θέσεων και τις κλήσεις και τις αποδοχές επιλαχόντων, επιστρέψτε στην πλατφόρμα των αιτήσεων και πατήστε το πράσινο κουμπί “Export”.

επιλογή 1

Επιβεβαιώστε ότι ΝΑΙ στην τελευταία στήλη έχουν μόνο όσοι θα εγγραφούν στο σχολείο και ότι το πλήθος του συμφωνεί με το πλήθος των προσφερόμενων θέσεων του σχολείου. Χρησιμοποιείτε το excel αρχείο που έχει εξαχθεί για να δημιουργηθεί ο επικαιροποιημένος πίνακας εισακτέων του σχολείου (χωρίς τα προσωπικά δεδομένα τους), προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για τις εγγραφές

Δείτε ΕΔΩ τις οδηγίες για την πλατφόρμα

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πώς λέγεται ο κουλ στα ελληνικά;

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 26/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα