Υπουργείο Παιδείας: Πρόσκληση για κάλυψη 12 θέσεων στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού.

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με μετακίνηση ή απόσπαση υπάλληλων σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ και ισχύει με το άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α 265) καθώς και το άρθρο 66 του ν. 4914/2022, δημοσιοποίησε σήμερα η κ.Κεραμέως.

Η πρόσκληση αφορά τη στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ, και συγκεκριμένα αφορά στην πλήρωση δώδεκα (12) θέσεων οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορία ΠΕ & ΤΕ έντεκα (11) θέσεις Κατηγορία ΔΕ μία (1) θέση

Σημειώνουμε ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 ενώ παράλληλα εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις. Επιπλέον η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ ασκεί τον ρόλο του δικαιούχου/φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΠΔΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), σύμφωνα με την με αριθ. 120702/2022 (Β΄ 6330) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/2016 (Β΄ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην με αριθ. 120702/2022 (Β΄ 6330) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/2016 (Β΄ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.».

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Πληροφορίες για την ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, την ΚΥΑ που αφορά στην οργάνωση και στελέχωση αυτής, αίτηση και υπόδειγμα του Βιογραφικού Σημειώματος καθώς και η παρούσα πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Τομέα Παιδεία του ΥΠΑΙΘ www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα αρμόδια στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ, Μ. Δεβετζή (τηλ. 210 344 2866) και κα Α. Μωϋσίδου (τηλ. 210 344 3815).

Δείτε όλη την πρόσκληση

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Αναπληρώτρια εκπ/κός: Γιατί ανακλήθηκε η πρόσληψη της και πως σχετίζεται με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα