Πίνακας μοριοδότησης ΠΕ06 Αγγλικής υποψηφίων για απόσπαση στο ελληνικό σχολείο Βρυξέλλες Ι
Αναλυτικά ο Πίνακας

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ

Πρωτοβάθμια/

Δευτεροβάθμια

Π.Σ./ ΠΕΙ.Σ.

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.)

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ-ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ (1/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΑΛΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΡΙΘΕΣΙΟ (3/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ – ΡΑΛΛΕΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΕΞΑΘΕΣΙΟ (6/Θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.) ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΘΗΝΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕ.Λ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

27

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟ (1ο) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

28

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

29

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

30

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΤΡΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

31

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΘΕΣΙΟ (2/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

32

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

33

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

34

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

35

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΙΚΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

36

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

37

ΗΠΕΙΡΟΥ

1o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

38

ΗΠΕΙΡΟΥ

2o 6/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

39

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

40

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

41

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

42

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

43

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

44

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

45

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1o ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

46

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

47

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

48

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π.Σ.Π.Θ (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

49

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Π.Σ.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

50

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

51

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3o 1/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΡ

Πειραματικό

52

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

53

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

54

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ.-ΛΥΚΕΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

 

Πειραματικό

55

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

56

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

57

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

58

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πρότυπο

59

ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΟ (5Ο) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ

ΔΕ

Πειραματικό

60

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

61

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

            62         

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡ

Πειραματικό

Τα σχολεία, τα οποία χαρακτηρίζονται στο νομοσχέδιο ως Π.Σ., μετονομάζονται σε Π.Σ.

Ως συνδεδεμένα Π.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής: 
α) Το Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Ζάννειο Πρότυπο ΓΕ.Λ.,   
β) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθήνας,
γ) Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Βαρβακείου Σχολής,
δ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αγίων Αναργύρων,
ε) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αναβρύτων,
στ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
ζ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Αθηνών-Γεννάδειο (μόνο για το σχολικό έτος 2019-2020 και βάσει του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) τα Μαράσλεια Δημοτικά Σχολεία συνδέονται με το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών),
η) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, 
θ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Μυτιλήνης,
ι) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών,
ια) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων,
ιβ) Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 2ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης,
ιγ) Το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συνδέεται με το 1ο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης-Μ Ανδρόνικος και
ιδ) Το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης συνδέεται με το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου Κρήτης. 
 
Ως συνδεδεμένα ΠΕΙ.Σ. ορίζονται στο νομοσχέδιο τα εξής:

α) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Εξαθέσιο (6/Θ) Δημοτικό Σχολείο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο,

β) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο,

γ) Το Μονοθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο Π.Σ.Π.Θ.)  συνδέεται με το  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο),

δ) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Π.Θ. Εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο) συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ. Γυμνάσιο, 

ε) Το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Γυμνάσιο συνδέεται με το Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Π.Σ.Π.Θ.  Λύκειο,

στ) Το Διθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Παιδαγωγικό Τμήμα Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο) συνδέεται με το Οκταθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.),

ζ)  Το Οκταθέσιο  Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε.) συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

η)  Το Διθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών (μη ενταγμένο σε Π.Τ.Δ.Ε. συνεργαζόμενο ολιγοθέσιο) συνδέεται με το Μικτό  Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο,

θ)  Το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Γυμνάσιο συνδέεται με το Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών Λύκειο,

ι) Tο 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ια) Το 3ο Μονοθέσιο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, ενταγμένο στο Α.Π.Θ., συνδέεται με το 1ο Δωδεκαθέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης,

ιβ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνδέεται με το Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας και

ιγ) Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης συνδέεται με το 5o Πειραματικό ΓΕ.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος
Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος
Οι υποθέσεις των αστρονόμων για τη φύση, την ηλικία και την απόσταση των αντικειμένων από τη Γη
Τέσσερα μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο «Τείχος του Νοτίου Πόλου» ανακαλύφθηκαν στα βάθη του διαστήματος
Μήπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας;
Μήπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας;
Η εισαγωγή ενός αποτελεσματικού προγράμματος γλωσσικής υποστήριξης για όλους τους μαθητές που το χρειάζονται θα είναι ακρογωνιαίος λίθος της...
Μήπως η διαπολιτισμική εκπαίδευση κρίνεται αναγκαία στις μέρες μας;