Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων ΔΕ-ΥΕ για τη φύλαξη των κτηρίων του ΥΠΑΙΘ
Αναλυτικά οι πίνακες στα παρακάτω links

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ για τις ανάγκες φύλαξης των κτηρίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης κατηγορίας ΔΕ

Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης κατηγορίας ΥΕ

O προσωρινός πίνακας απορριπτέων κατηγορίας ΔΕ

Ο προσωρινός πίνακας απορριπτέων κατηγορίας ΥΕ

σχετικά άρθρα