Mετάταξη τεσσάρων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων στις ΠΔΕ
Δείτε το έγγραφο αναλυτικά όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μιας (1) απόφασης μετάταξης (4) τεσσάρων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποστέλλεται για δημοσίευση η αριθ. πρωτ. 91917/N4/07-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 (Μετατάξεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών) του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), ως ισχύει.

Η Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ

Με την αριθμ. 91917/N4/07-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄) όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), της παρ.1 του άρθρου 18 του Ν.4440/2016 (ΦΕΚ224 Α΄), του άρθρου 19 (ειδικά θέματα μετατάξεων και αποσπάσεων) του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α΄), του άρθρου 35 του Ν.4024/2011, του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν της αρ. 273/2017 Γνωμοδότησης του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΑΔΑ:Ω62ΠΟΡΡΕ-9ΡΤ) και σύμφωνα με τις από 11-07-2018 (Υ.Σ. 242) και 07-12-2018(Υ.Σ. 702) Βεβαιώσεις του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του ΥΠΠΕΘ και της αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/10898/05-06- 2019 (Ορθή Επανάληψη) Απόφασης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ. 1) με θέμα «Μετάταξη υπαλλήλων» (ΠΥΣ 33/2006), μετατάσσονται τέσσερις εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διάφορων κλάδων και ειδικοτήτων σε θέσεις κλάδων μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως εξής:

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

σχετικά άρθρα