Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

   Σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 63/15-10-2014 & 64/21-10-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ειδικότερα:

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΗ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

Α΄

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Ιστορία

Α΄

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

Α΄

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες

Προσανατολισμού ή 

σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν

μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού.

Ισχύει η σειρά

προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1248 Β΄).  

 

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

Α΄

ΠΕ14.04,

 ΠΕ18(12, 13, 14, 15, 16, 17, 30)

ΠΕ18.36

Εφαρμογές Πληροφορικής

Α΄

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

 

Γ΄

ΠΕ04.05, ΠΕ12, ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09 & ΠΕ17.10)

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),

ΠΕ17 (09, 10)

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30)

Γραφιστικές Εφαρμογές

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Γραμματογραφία

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

     

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Ό,τι ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα παύει να ισχύει.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Υφυπουργού
  3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  4. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
  5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
  6. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
  7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
  8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
  9. Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
  10. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

Τμήμα Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
 
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 30-10-2014
Αρ. Πρωτ. 175720/Δ2
Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr
Email :  [email protected]
Πληροφορίες   : Παπαδαντωνάκης Ανδρέας,
                              Ψαθά Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο :  210 344 3011
FAX :  210 344 3390
  ΠΡΟΣ :
1. Διευθύνσεις Δ.Ε.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
3. ΕΠΑ.Λ. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων


ΚΟΙΝ.:
1. 1.   Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2. 2.   Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
3.       Πολιτικής
 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα