Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου
Υπουργείο Παιδείας

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

   Σύμφωνα με σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξεις 63/15-10-2014 & 64/21-10-2014 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Ειδικότερα:

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΑΞΗ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

Α΄

ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13

ΠΕ02

Ιστορία

Α΄

ΠΕ02, ΠΕ33

ΠΕ10, ΠΕ13

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

 

Α΄

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων σε Α΄ Ανάθεση στις Ομάδες

Προσανατολισμού ή 

σε Τομείς ή σε Ειδικότητες . Διευκρινίζεται ότι στην κάθε Ομάδα Προσανατολισμού δύνανται να το διδάξουν

μόνο οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στους Τομείς της αντίστοιχης Ομάδας Προσανατολισμού.

Ισχύει η σειρά

προτεραιότητας, όπως καθορίζεται στην με αρ. πρωτ. 67791/Γ2/05-05-2014 Υ.Α.

(ΦΕΚ 1248 Β΄).  

 

Αρχές Αγροτικής Παραγωγής

Α΄

ΠΕ14.04,

 ΠΕ18(12, 13, 14, 15, 16, 17, 30)

ΠΕ18.36

Εφαρμογές Πληροφορικής

Α΄

ΠΕ19, ΠΕ20

 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

 

 

Γ΄

ΠΕ04.05, ΠΕ12, ΠΕ14 (04, 05),

ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09 & ΠΕ17.10)

ΠΕ04 (01, 02, 03, 04),

ΠΕ17 (09, 10)

ΠΕ18 (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30)

Γραφιστικές Εφαρμογές

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Τεχνολογία Εκτυπώσεων

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Γραφιστική Ηλεκτρονικών Μέσων

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

Γραμματογραφία

Γ΄

 

ΠΕ08, ΠΕ12.02,

ΠΕ18.28

     

Για τις ανωτέρω αναθέσεις θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση.

Ό,τι ορίζεται διαφορετικά από την παρούσα παύει να ισχύει.  

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Υφυπουργού
  3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  4. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.
  5. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
  6. Δ/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
  7. Δ/νση Π.Ο.Δ.Ε.
  8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής
  9. Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.
  10. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.

Τμήμα Δ΄


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
 
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:

Μαρούσι, 30-10-2014
Αρ. Πρωτ. 175720/Δ2
Ταχ. Δ/νση :  Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :  15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα :  http://www.minedu.gov.gr
Email :  [email protected]
Πληροφορίες   : Παπαδαντωνάκης Ανδρέας,
                              Ψαθά Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο :  210 344 3011
FAX :  210 344 3390
  ΠΡΟΣ :
1. Διευθύνσεις Δ.Ε.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
3. ΕΠΑ.Λ. (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή
Τεχνών και Επαγγελμάτων


ΚΟΙΝ.:
1. 1.   Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
2. 2.   Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
3.       Πολιτικής
 

σχετικά άρθρα

Προσφυγόπουλο με προβλήματα όρασης συνέβαλε στην επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης
Προσφυγόπουλο με προβλήματα όρασης συνέβαλε στην επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης
Ο μικρός Ραγιάν έγινε η αιτία να επαναλειτουργήσει ύστερα από 3 χρόνια το νηπιαγωγείο, αφού βρέθηκε... μαθητής, νηπιαγωγός αλλά και το μεταφορικό...
Προσφυγόπουλο με προβλήματα όρασης συνέβαλε στην επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης
Whistleblowers: Εκδήλωση για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στη Θεσσαλονίκη
Whistleblowers: Εκδήλωση για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στη Θεσσαλονίκη
Η εκδήλωση διοργανώνεται σε μία χρονική συγκυρία στην οποία καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για τους whistleblowers, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι,...
Whistleblowers: Εκδήλωση για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος στη Θεσσαλονίκη