Υγειονομική περίθαλψη εκπαιδευτικών με άδεια άνευ αποδοχών

 

 
 
Κοινοποιούμε έγγραφα, που αφορούν στην παροχή συμπληρωματικών οδηγιών του Ο.Π.Α.Δ., σχετικά με τις κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη, στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών με άδεια άνευ αποδοχών.

σχετικά άρθρα