kameres
«Έξω οι κάμερες από τα σχολεία», λέει ο Α' Σύλλογος Αθηνών ΠΕ

«Έξω οι κάμερες από τα σχολεία» σημειώνει ο Α' Σύλλογος Αθηνών ΠΕ, κάνοντας χαρακτηρίζοντας «αντιπαιδαγωγική, αντιεκπαιδευτική και αντιδραστική» τη  διάταξη για την on –line αναμετάδοση των μαθημάτων, «που καθολικά καταδίκασε και ακύρωσε στην πράξη η εκπαιδευτική κοινότητα».

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι «θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, αλλά όχι ανοχύρωτα», ενώ ζητά μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, ανώτατο όριο τους 15 μαθητές και σειρά άλλων μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΠΟΤΕ

Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, αλλά όχι ανοχύρωτα. Αγωνιζόμαστε για την ασφαλή λειτουργία τους διεκδικώντας την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων. Αντίθετα η κυβέρνηση, με τη συνολική πολιτική της, οδηγεί στα κλειστά σχολεία, αφού κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει πάρει για την προστασία της υγείας εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών. Αντίθετα, αντιμετωπίζει την πανδημία ως μια ευκαιρία για να προωθήσει την αντιεκπαιδευτική της ατζέντα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρεί την επιβολή της κάμερας στις σχολικές τάξεις για τη ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος αλλά και την υποχρεωτική επιβολή συγκεκριμένης μορφής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – συγκεκριμένα, υποβολή εξάωρου καθημερινού προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – η οποία είναι αντιπαιδαγωγική και ανεφάρμοστη.

Συγκεκριμένα, με την ΥΑ 120126/ΓΔ4/12-9-2020 (ΦΕΚ3882Β/12-9-2020) και την εγκύκλιο 121802/ΓΔ4/15-9-2020 για την «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021»:

α. επιχειρεί να εφαρμόσει τη γνωστή αντιπαιδαγωγική, αντιεκπαιδευτική και αντιδραστική διάταξη του ν4686/20, για την on –line αναμετάδοση των μαθημάτων, που καθολικά καταδίκασε και ακύρωσε στην πράξη η εκπαιδευτική κοινότητα. 

β. προβλέπει ότι «Στους μαθητές της περίπτωσης (2α), παρέχεται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθορίζεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων, με ανάλογη τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιείται στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης». Με βάση αυτή τη διάταξη, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, από την επομένη κιόλας της αναστολής τμήματος ή σχολικής μονάδας, απαιτούν την υποβολή εξάωρου καθημερινού προγράμματος σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης!

Έξω οι κάμερες από τα σχολεία!

Η βιντεοσκόπηση της διδασκαλίας προδίδει την παιδαγωγική σχέση και την παιδαγωγική εμπιστοσύνη εκπαιδευτικού και μαθητών, υπονομεύει τη ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία. Εισάγει βίαια ένα τρίτο και ανεξέλεγκτο παράγοντα στην τάξη. Αυτός, ένας απρόσωπος, μπορεί να αξιοποιήσει τη φωνή, την εικόνα, το λάθος, την αστοχία, το ξεστράτισμα, την ανυπακοή, το παιχνίδισμα, το αστείο, τον τσακωμό, οτιδήποτε κάνουν οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί για τους δικούς τους σκοπούς. Κυριαρχεί πίσω από την ανωνυμία και τη σιωπή του. Λογοκρίνει, εκφοβίζει, απειλεί. Η σχολική αίθουσα είναι χώρος απαραβίαστος, ανήκει στην κοινότητα της τάξης δεν μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται. Η σχολική αίθουσα είναι κατεξοχήν ο χώρος όπου γίνονται λάθη, πολλά λάθη, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως από τα λάθη τους. Η καταγραφή και αναμετάδοσή τους θα διαρρήξει την παιδαγωγική σχέση, ο σκεπτικισμός και η καχυποψία θα ρίξουν βαριά τη σκιά τους στις σχολικές αίθουσες. Το σχολικό μάθημα δεν είναι ακαδημαϊκή διάλεξη. Το σχολικό μάθημα δεν παράγεται από μια επιστημονική αυθεντία, αλλά από όλη την τάξη, από όλα τα παιδιά. Ο αυθορμητισμός είναι βασικό στοιχείο της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον δάσκαλο και τους μαθητές του. Η παρουσία της κάμερας θα εξαλείψει κάθε ίχνος αυθορμητισμού. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα αυτολογοκρίνονται συστηματικά κάτω από το πανοπτικό βλέμμα του «μεγάλου αδελφού».

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων να μην επιτρέψουν σε κανένα σχολείο, σε καμιά σχολική αίθουσα να εφαρμοστεί το αντιπαιδαγωγικό αυτό μέτρο. Να καταλήξουν σε σχέδιο πρακτικού που θα διακηρύσσει ότι είναι μη αποδεκτή η διαδικασία της on-line μετάδοσης μαθημάτων. Αξιοποιούμε και  συμμετέχουμε στην  απεργία – αποχή, που κήρυξε το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ στις 20-05-2020, από την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην υπ’ αρ. 57233/Υ1/2020 [ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σε εφαρμογή της διάταξης του αρ.63 του N. 4686/2020 και των συνακόλουθων εφαρμοστικών εγκυκλίων. 

Δίνουμε την ψυχή μας για τα παιδιά και όχι για το Υπουργείο και την αντιεκπαιδευτική πολιτική

Είμαστε αντίθετοι  με την υποχρεωτικότητα της Υ.Α. αρ. 120126/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3882/12-9-20) ως προς τις μορφές που θα επιλέξει κάθε συνάδελφος και κάθε σύλλογος διδασκόντων για να διατηρήσει ανοιχτή την εκπαιδευτική διαδικασία στην περίπτωση που κλείσουν τα σχολεία. Εξάωρη σύγχρονη διδασκαλία εξ αποστάσεως σε καθημερινή βάση, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, πόσο μάλλον σε μαθητές του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου. Πρόκειται για παιδαγωγικά επιζήμια και πρακτικά ανεφάρμοστη οδηγία η οποία αγνοεί τις παιδαγωγικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών μας, τις ιδιομορφίες, την ηλικία αλλά και τις ψυχοσυναισθηματικές ιδιαιτερότητες της ηλικίας τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η υποχρεωτική επιβολή ανεφάρμοστων και εκτός τόπου και χρόνου υποχρεωτικών ωρολογίων  προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τμήματα ή σχολικές μονάδες που κλείνουν. Σε αυτήν την κατεύθυνση, προτείνουμε στους συλλόγους διδασκόντων να συντάξουν το παρακάτω πρακτικό:
«Σε περίπτωση προσωρινής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας τμήματος ή ολόκληρης της σχολικής μονάδας, ως μέτρο για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, οι εκπαιδευτικοί θα οργανώσουν τη δουλειά τους επιλέγοντας τις μορφές και τους τρόπους που ο καθένας θεωρεί καταλληλότερο και πιο αποτελεσματικό με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις παιδαγωγικές ανάγκες κάθε τμήματος, αλλά και τις δυνατότητες των μαθητών του ώστε να διασφαλίσει την καθολική συμμετοχή τους, να κρατήσει ζωντανή την σχέση του με τους μαθητές του, να διατηρήσει μια ελάχιστη επαφή των παιδιών με ποιοτικές μορφωτικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να προσφέρει  στα παιδιά και το δημόσιο σχολείο». 

Παλεύουμε για ανοιχτά και ασφαλή σχολεία

Η εμπειρία της σημερινής συγκυρίας, επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι παιδαγωγικά, κοινωνικά και διδακτικά, η ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία είναι αναντικατάστατη. Γι΄ αυτό απαιτούνται τώρα μαζικοί διορισμοί, χρηματοδότηση όλων των δομών και υποδομών, απαιτούνται όλα αυτά για τα οποία το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει δώσει ούτε δεκάρα: μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές, επίταξη διαθέσιμων ελεύθερων χώρων και λειτουργία τους ως σχολεία, πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού και δημιουργία περισσότερων μικρότερων αριθμητικά τμημάτων, πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας, δωρεάν τεστ σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δωρεάν παροχή όλου του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, τοποθέτηση επιπλέον δάσκαλου σε κάθε σχολείο, διαθέσιμους σε κάθε διεύθυνση δάσκαλους, νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σχολικό νοσηλευτή σε κάθε σχολείο και σχολιατρική υπηρεσία για τη διαχείριση των κρουσμάτων, ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας με βάση τις θέσεις του υγειονομικού κινήματος (αύξηση ΜΕΘ/ΜΑΘ, προσλήψεις, δωρεάν μαζικά τεστ κ.λπ.)

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

τροχαίο
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών
Συγκρούστηκαν ένα φορτηγό με ένα βαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας, ενώ δύο ακόμα να μεταφερθούν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο...
Τραγωδία στον Αυλώνα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση φορτηγών
filozoia
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοζωϊας: Ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας από την εκπαιδευτική κοινότητα
Συνολικά, κατατέθηκαν 3.148 έργα, τα οποία δημιούργησαν περισσότεροι από 5.500 μαθητές και μαθήτριες από 312 Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία,...
1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοζωϊας: Ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας από την εκπαιδευτική κοινότητα