Κοινή ανακοίνωση των ΔΣ των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Π.Σ των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών

Αποτελεί κοινό τόπο η άποψη ότι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης (ειδικότερα της δημόσιας) αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προκειμένου να είναι αποτελεσματική και βιώσιμη θα πρέπει να σχεδιάζεται, να δοκιμάζεται πιλοτικά με το βέλτιστο τρόπο και να αξιολογείται σε περιορισμένο αριθμό σχολείων, τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίζουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα καθιστούν αξιόπιστα τα συμπεράσματα.

Θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη των Πειραματικών Σχολείων και επιθυμούμε επαναπροσδιορισμό και ενίσχυση του ρόλου τους, ώστε αυτά να αποτελέσουν, στο μέτρο που τους αναλογεί, τα εργαστήρια ανασυγκρότησης της ελληνικής εκπαίδευσης. Τα πειραματικά σχολεία στη μακρά τους πορεία υπήρξαν συνώνυμο της ποιότητας στην Εκπαίδευση, όχι λόγω εισαγωγικών εξετάσεων αλλά κυρίως για τον σκοπό που υπηρετούσαν, τη σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Θέλουμε να γίνουν σημεία αναφοράς για τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Να καταστούν κέντρα παραγωγής και διάχυσης καλών πρακτικών. Η Πειραματική Εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στα χέρια της Πολιτείας για την διενέργεια εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, και την υιοθέτηση βέλτιστων εφαρμοσμένων πρακτικών από την Πειραματική Εκπαίδευση στο ευρύτερο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, ειδικά για τα πειραματικά σχολεία που είναι συνδεδεμένα με ΑΕΙ.

Τα τρία Πειραματικά Σχολεία των ΑΕΙ,- του Πανεπιστημίου Αθηνών (ν. 4376/1929), του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ν. 4376/1929) και του Πανεπιστημίου Πατρών (80852/1972 & ΠΔ 631/29/878/1972) αντίστοιχα- παρουσιάζουν το μοναδικό αδιάσπαστο σχολικό σύνολο με βαθμίδα εισόδου το Δημοτικό ή/και Νηπιαγωγείο (με κλήρωση) σε όλη την Ελλάδα. Λειτουργούν σε ενιαίο κτίριο, ενώ τα παιδιά που αποφοιτούν από το Δημοτικό εισέρχονται στο Γυμνάσιο, όπου ο πληθυσμός των μαθητών εμπλουτίζεται με νέα παιδιά (με νέα κλήρωση), και όλα μαζί εισέρχονται στο Λύκειο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται συστηματικά ένα ορθό τυχαίο δείγμα μαθητών που έχουν περάσει από όλα τα στάδια της Πειραματικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Έτσι παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης των καινοτόμων μεθόδων που εφαρμόζονται στην πειραματική εκπαίδευση σε δείγμα παιδιών που φοιτούν σε αυτά τα τρία μοναδικά πειραματικά σχολεία, τόσο κατά την πρωτοβάθμια όσο και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ζητούμενο είναι η εισαγωγή κατάλληλων μηχανισμών συλλογής δεδομένων, ανάλυσής τους για αξιολόγηση αυτών των πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών, και διάχυσης προς το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος.

         Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου τα τρία ενιαία Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων (Π.Σ.Π.Α., Π.Σ.Π.Θ. και Π.Σ.Π.Π.) αποδομούνται, αφού το Γυμνάσιο και το Λύκειο διαχωρίζονται σε Πρότυπα, ενώ το Δημοτικό ή/και Νηπιαγωγείο, που παραμένει Πειραματικό, αποσυνδέεται από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, διαρρηγνύοντας την συνέχεια της φοίτησης αυτών των μαθητών στην επόμενη βαθμίδα. Την ίδια στιγμή πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια χωρίς καμία προηγούμενη ή άλλη διασύνδεση, παραμένουν πειραματικά. Θα περίμενε λοιπόν κανείς το νέο νομοσχέδιο να ενισχύσει τους μηχανισμούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής έρευνας που εκτελείται στα Πειραματικά σχολεία των Πανεπιστημίων με στόχο τη βελτίωση της Ελληνικής εκπαίδευσης συνολικά και να ενισχύσει την σύνδεση τους άμεσα και ουσιαστικά με το Πανεπιστήμιο, ώστε να γίνουν πειραματικά με την πραγματολογική σημασία του όρου, ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους. Αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα:

  1. Αλλοιώνει τον σκοπό ίδρυσης και πλήττει ανεπανόρθωτα την ίδια την ύπαρξη των πειραματικών σχολείων των Πανεπιστημίων, αφού μοιραία θα απολέσουν τον ενιαίο πειραματικό τους χαρακτήρα, που συνίσταται στον  σχεδιασμό και την δοκιμή πειραματικών παιδαγωγικών μεθόδων και καινοτομιών για την εκπαίδευση με νέα διδακτικά εργαλεία, σε τυχαίο  δείγμα μαθητών από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, ώστε στη συνέχεια να διαχυθούν καθολικά σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Με την κατάργηση της διασύνδεσης των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που παράγουν τα πειραματικά σχολεία θα διακοπεί απότομα και όλη αυτή η συσσωρευμένη γνώση δεν θα μπορεί να αξιοποιηθεί. Όμως είναι αυτή ακριβώς η διασύνδεση που επιτρέπει την, σε βάθος χρόνου, παρακολούθηση και εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων τους και, ιδίως, ως προς την επενέργεια του πειραματισμού και της καινοτομίας στη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης συνεχόμενα, όπως αναγνωρίζεται και στην Αιτιολογική Έκθεση του Νομοσχεδίου. Τυχόν διακοπή της ως άνω συνέχειας από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα καθιστούσε αδύνατη την εξαγωγή οποιωνδήποτε τέτοιων αξιολογήσεων και αποτελεσμάτων περί της αποτελεσματικότητας ή της ωφελιμότητας των νέων πειραματικών εκπαιδευτικών μεθόδων κι επί της ουσίας θα καταργούνταν ο ιδιαίτερος και ξεχωριστός σκοπός ύπαρξης των συγκεκριμένων Πειραματικών Σχολείων (3 σε όλη την επικράτεια!). Βασική διαφοροποίησή τους από άλλα Πρότυπα και Πειραματικά, που επίσης προσφέρουν ευκαιρίες διδακτικού πειραματισμού-εφαρμογών νέων/πιλοτικών μεθόδων, είναι η δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων των πρακτικών τους σε μία διαχρονική συνέχεια πάνω στο ίδιο δείγμα.

Εξάλλου, «σκοπός της δυνατότητας διασύνδεσης είναι η διασφάλιση για τα παιδιά του Δημοτικού ενός κατάλληλου σχολείου για να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία χωρίς να διασκορπίζονται σε πολλές σχολικές μονάδες αλλά και η δυνατότητα των συνδεδεμένων σχολείων να αναπτύξουν παράλληλες διδακτικές προσεγγίσεις σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, επιτελώντας καλύτερα τον ρόλο τους», όπως πολύ εύστοχα ανέφερε η υπουργός στην Αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που κατατέθηκε το 2015, και αφορούσε την επιδιωκόμενη διασύνδεση του Μαράσλειου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου με το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας.

  1. Ανεπανόρθωτη ψυχολογική επιβάρυνση των μαθητών των τριών συγκεκριμένων σχολείων, αφού ξαφνικά και αναιτιολόγητα θα κληθούν να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η «βίαιη» αλλαγή, η οποία μόνο ως απόρριψη και αποπομπή από το σχολείο τους μπορεί να ερμηνευθεί, στην ψυχολογία, την κοινωνικοποίησή τους και τη μαθησιακή τους εξέλιξη. Οι μαθητές και οι γονείς τους θα αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα που θα επιφέρει σημαντική αναστάτωση και ανασφάλεια, δεδομένου ότι ανατρέπεται όλος ο προγραμματισμός τους. Μην ξεχνάμε ότι οι  μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων προέρχονται από όλες τις περιοχές των πόλεων τους, αφού προηγουμένως άφησαν τα σχολεία της γειτονιάς και την εκεί ένταξη και κοινωνικοποίηση, ξοδεύοντας χρήμα, κόπο και χρόνο για την μετάβαση στο σχολείο τους.

Κρίνουμε αναγκαίο υπό τις παρούσες συνθήκες αυτά τα Πειραματικά Σχολεία των Πανεπιστημίων να αποκτήσουν ταυτότητα και ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητούμε λοιπόν να διατηρηθεί ο πειραματικός χαρακτήρας των τριών ιστορικών πειραματικών σχολείων των Πανεπιστημίων (Π.Σ.Π.Α., Π.Σ.Π.Θ. και Π.Σ.Π.Π.) ως μοναδικών εκπαιδευτικών θεσμών στην Ελλάδα,  να συνεχιστεί η διασύνδεση τους και να ενισχυθεί ουσιαστικά ο δεσμός τους με το Πανεπιστήμιο. Μία σύνδεση που θα στηρίζεται σε μια αμφίδρομη σχέση επιστημονική και παιδαγωγική, όπου το πειραματικό σχολείο θα αποτελεί ένα κέντρο δοκιμής των εκπαιδευτικών αλλαγών, αλλά και έρευνας για την εφαρμογή νέων προγραμμάτων, διδακτικών θεωριών και μεθόδων.

Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε επιβεβλημένη

-την τροποποίηση του άρθρου 13 με τη διατήρηση των πλέον ιστορικών Πειραματικών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ), Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ) και Πατρών (ΠΣΠΠ) ως Συνδεδεμένων Πειραματικών Σχολείων, όπως λειτουργούσαν άλλωστε επί πολλά έτη

Άλλως

- την τροποποίηση του άρθρου 56 παράγραφος 10 «Μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Β» προκειμένου να προβλέπει την εισαγωγή στο Γυμνάσιο και Λύκειο (Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου) ΟΛΩΝ των μαθητών όλων των τάξεων που φοιτούσαν ΗΔΗ σε Πειραματικά Σχολεία της χώρας πριν την μετατροπή τους σε Πρότυπα και πριν την διακοπή της διασύνδεσής τους με τον Νόμο 4610/2019 (Νόμος Γαβρόγλου).

 

Για τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων ΠΣΠΑ, ΠΣΠΘ, ΠΣΠΠ

 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Προσλήψεις αναπληρωτών: Δείτε τα ονόματα των 7.089 εκπαιδευτικών - Τι ακολουθεί
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.
Προσλήψεις αναπληρωτών: Δείτε τα ονόματα των 7.089 εκπαιδευτικών - Τι ακολουθεί
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Πανελλήνιες εξετάσεις - Διπλό μηχανογραφικό: Το μέτρο, που θεσμοθετήθηκε πριν από δύο έτη αλλά δεν εφαρμόστηκε, καταργεί το υπ. Παιδείας με νέα...
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
«Τα βιβλία έτοιμα να ταξιδέψουν», την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, από τις 12:00 έως τις 20:00, στην είσοδο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα
Οι ερευνητές ανέλυσαν αξιολογήσεις της προσωπικότητας 7.109 ανθρώπων άνω των 18 ετών και ιδιαίτερα των πέντε βασικών παραγόντων της: νευρωτισμός,...
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα