Εκπαιδευτικοί Σητείας: Nα δοθούν άμεσα διευκρινίσεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
O Σύλλογος ΠΕ Σητείας «ο Μύσων» ζητά διευκρινήσεις για την επιλογή της μορφής επικοινωνίας και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με τους μαθητές μας

Μεγάλη συζήτηση έχει ξεκινήσει τις τελευταίες μέρες στην εκπαιδευτική κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας κωδικών για εγγραφή και συμμετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών μας για τη λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πλατφόρμα Webex της ιδιωτικής εταιρείας Cisco.  

Να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή στάθηκαν, και παραμένουν αδιαλείπτως, αρωγοί σε μια προσπάθεια να μείνουν σε επαφή με τους μαθητές τους με σκοπό να τους κρατήσουν σε επαφή με τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και να τους στηρίξουν ψυχοσυναισθηματικά μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας. Επειδή οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας αλλά και οι τηλεδιασκέψεις με στελέχη εκπαίδευσης δεν δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματα ως προς τον τρόπο εφαρμογής, τις μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι η δυνατότητα επιλογής της μορφής της επικοινωνίας με τους μαθητές μας είναι αποκλειστική επιλογή των εκπαιδευτικών και των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων.

Η επιλογή είτε μεμονωμένα της ασύγχρονης μορφής, της σύγχρονης μορφής, της εκπαιδευτικής τηλεόρασης μέσω της ΕΡΤ2 είτε και ο συνδυασμός των παραπάνω μορφών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πρέπει να είναι των ίδιων των εκπαιδευτικών που γνωρίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες και ελλείψεις (συνήθως σε υλικοτεχνική υποδομή, πρόσβαση στο διαδίκτυο και έλλειψη εμπειρίας και ευχέρειας στη χρήση των εξειδικευμένων λογισμικών) των μαθητών τους.

Επειδή γινόμαστε αποδέκτες πολλών ερωτημάτων, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή όλων των παραπάνω μορφών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και μάλιστα ταυτόχρονα. Άλλωστε σαν παιδαγωγοί γνωρίζουμε ότι ειδικά η εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση εγείρει πολλά ζητήματα.

Σε αυτήν τη συγκυρία και τα στελέχη εκπαίδευσης οφείλουν να είναι συμπαραστάτες και υποστηριχτές των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στην συλλογική αντιμετώπιση και ολιστική προσέγγιση που απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των μαθητών μας, χωρίς αποκλεισμούς, στην εκπαιδευτική διαδικασία κι αυτό πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ώρες και μέρες που λειτουργούσαν τα σχολεία για να διατηρηθεί κι ένα αίσθημα "φυσιολογικής ρουτίνας" για τους μαθητές μας και ομαλής προσαρμογής όταν επιστρέψουμε στο φυσικό μας χώρο που δεν είναι άλλος παρά οι σχολικές αίθουσες.

σχετικά άρθρα