Ηλικιακή κατανομή των μόνιμων εκπαιδευτικών (Αναλυτικοί πίνακες)
Με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια είναι 64.282. Μαζί με τους 7.702 αναπληρωτές ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων ανέρχεται σε 71.984 εκπαιδευτικούς

Σε συνέχεια παλαιότερων ενημερωτικών για την εικόνα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αιρετός στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριος Κορδής παραθέτει στοιχεία σχετικά με την την ηλικιακή κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών. 

Με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος myschool ο αριθμός των μόνιμων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια είναι 64.282. Μαζί με τους 7.702 αναπληρωτές ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων ανέρχεται σε 71.984 εκπαιδευτικούς.

Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο αριθμό μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθοι:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜ. ΕΚΠ/ΚΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕ01

3015

4,66%

ΠΕ02

15951

24,66%

ΠΕ03

6502

10,05%

ΠΕ04.01

3981

6,15%

ΠΕ04.02

1717

2,65%

ΠΕ04.04

1062

1,64%

ΠΕ05

1691

2,61%

ΠΕ06

3793

5,86%

ΠΕ07

1329

2,05%

ΠΕ11

4354

6,73%

ΠΕ78

1489

2,31%

ΠΕ79.01

1625

2,51%

ΠΕ80

2828

4,37%

ΠΕ82

1819

2,81%

ΠΕ83

1150

1,77%

ΠΕ86

5254

8,12%

ΠΕ87

1214

1,87%

Η ηλικιακή κατανομή των 15.951 ΠΕ02-Φιλόλογοι είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

14

0,08%

1953

22

0,13%

1954 -1956

279

1,74%

1957-1959

939

5,88%

1960-1962

2010

12,60%

1963-1965

2649

16,60%

1966-1968

3714

23,28%

1969-1971

2082

13,05%

1972-1974

1704

10,68%

1975-1977

1363

8,54%

1978-1980

796

4,99%

1981-1983

303

1,89%

1984-1986

55

0,34%

1987-1989

1

0.006%

Το 52,5% των Μόνιμων Φιλολόγων έχει ηλικίες από 51-59 ετών. Σχεδόν 1 στους 4 έχει ηλικία 51-53 ετών. Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 867 ΠΕ02 δηλαδή ποσοστό 5,4%!

Η ηλικιακή κατανομή των 6.502 ΠΕ03- Μαθηματικοί είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

57

0,87%

1953

107

1,64%

1954 -1956

888

13,65%

1957-1959

1177

18,10%

1960-1962

965

14,84%

1963-1965

807

12,41%

1966-1968

828

12,73%

1969-1971

600

9,22%

1972-1974

444

6,82%

1975-1977

357

5,49%

1978-1980

178

2,73%

1981-1983

64

0,98%

1984-1986

10

0,15%

Το 46,5% των Μονίμων Μαθηματικών έχει ηλικίες από 59-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 185 ΠΕ03 δηλαδή το 2,8% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.057 ΠΕ03 δηλαδή το 77,7% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 7.422 ΠΕ04-Φυσικών Επιστημών (συνολικά) είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

43

0,57%

1953

77

1,03%

1954 -1956

678

9,13%

1957-1959

1258

16,94%

1960-1962

1324

17,83%

1963-1965

833

11,22%

1966-1968

965

13,00%

1969-1971

837

11,27%

1972-1974

572

7,70%

1975-1977

473

6,37%

1978-1980

237

3,19%

1981-1983

102

1,37%

1984-1986

11

0,14%

1992-1993

2

0.02%

Το 46% των Μόνιμων ΠΕ04 έχει ηλικίες από 56-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 246 ΠΕ04 δηλαδή το 3,3% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.481 ΠΕ04 δηλαδή το 73,8% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 5.254 ΠΕ86-Πληροφορικής είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

5

0,09%

1953

6

0.11%

1954 -1956

64

1,21%

1957-1959

186

3,54%

1960-1962

375

7,13%

1963-1965

539

10,25%

1966-1968

742

14,12%

1969-1971

825

15,70%

1972-1974

850

16.17%

1975-1977

858

16,33%

1978-1980

611

11,62%

1981-1983

188

3,57%

1984-1986

5

0,09%

Σχεδόν 1 στους 4 ΠΕ86 έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 573 ΠΕ86 δηλαδή το 10,9% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 2.212 ΠΕ86 δηλαδή το 42,1% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.354 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

5

0,11%

1953

4

0,09%

1954 -1956

51

1,17%

1957-1959

379

8,70%

1960-1962

757

17,38%

1963-1965

1186

27,23%

1966-1968

944

21,68%

1969-1971

517

11,87%

1972-1974

279

6,40%

1975-1977

157

3,60%

1978-1980

55

1,26%

1981-1983

12

0,27%

1984-1986

1

0,02%

 

Το 49% των μονίμων ΠΕ11 έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 46 ΠΕ11 δηλαδή το 1,05% των μόνιμων εκπαιδευτικών! Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 3.515 ΠΕ11 δηλαδή το 80,7%των μονίμων εκπαιδευτικών!

Η συνολική κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών ανά περιφέρεια είναι η ακόλουθη:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΡ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΤΤΙΚΗ

19150

29,60%

ΚΕΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

11176

17,27%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

4780

7,39%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

4662

7,20%

ΚΡΗΤΗ

4111

6,35%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2776

4,31%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

859

1,33%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1620

2,52%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

3379

5,25%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

3155

4,90%

ΗΠΕΙΡΟΣ

2355

3,66%

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2174

3,38%

ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΘΡΑΚ

3359

5,22%

Η ηλικιακή κατανομή των 19.150 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

78

0,40%

1953

121

0,63%

1954 -1956

1043

5,44%

1957-1959

2213

11,55%

1960-1962

2987

15,59%

1963-1965

3397

17,73%

1966-1968

3263

17,03%

1969-1971

2146

11,20%

1972-1974

1648

8,60%

1975-1977

1249

6,52%

1978-1980

704

3,67%

1981-1983

251

1,31%

1984-1986

42

0,21%

1996

1

0,005%

 

Το 50% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Αττικής έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 727 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 3,79% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 11.176 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

23

0,20%

1953

49

0,43%

1954 -1956

499

4,46%

1957-1959

1142

10,21%

1960-1962

1685

15,07%

1963-1965

1935

17,31%

1966-1968

1892

16,92%

1969-1971

1366

12,22%

1972-1974

1151

10,29%

1975-1977

837

7,48%

1978-1980

427

3,82%

1981-1983

144

1,28%

1984-1986

24

0,21%

Το 49,3% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 419 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 3,74% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.780 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

9

0,18%

1953

15

0,31%

1954 -1956

195

4,07%

1957-1959

528

11,04%

1960-1962

754

15,77%

1963-1965

906

18,95%

1966-1968

824

17,23%

1969-1971

600

12,55%

1972-1974

460

9,62%

1975-1977

298

6,23%

1978-1980

138

2,88%

1981-1983

44

0,92%

1984-1986

7

0,14%

Σχεδόν το 52% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 129 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 2,69% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.662 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι η ακόλουθη:

 

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

13

0,27%

1953

14

0,30%

1954 -1956

182

3,90%

1957-1959

367

7,87%

1960-1962

652

13,98%

1963-1965

801

17,18%

1966-1968

788

16,90%

1969-1971

639

13,70%

1972-1974

495

10,61%

1975-1977

393

8,42%

1978-1980

226

4,84%

1981-1983

75

1,60%

1984-1987

15

0,32%

 

Το 48% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 223 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 4,78% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Η ηλικιακή κατανομή των 4.111 εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

5

0,12%

1953

13

0,31%

1954 -1956

137

3,33%

1957-1959

300

7,29%

1960-1962

447

10,87%

1963-1965

556

13,52%

1966-1968

700

17,02%

1969-1971

538

13,08%

1972-1974

488

11,87%

1975-1977

475

11,55%

1978-1980

301

7,32%

1981-1983

123

2,99%

1984-1987

26

0,63%

Το 41,4% των μονίμων εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Κρήτης έχει ηλικία από 51-59 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 346 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 8,41% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Στις υπόλοιπες περιφέρειες από 40 ετών και κάτω στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη είναι 196 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,69%, στο Βόρειο Αιγαίο 178 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 11,35% των μονίμων, στη Δυτική Μακεδονία 114 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,24% των μονίμων, στην Ήπειρο 143 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 6,07% των μονίμων, στα Ιόνια Νησιά 158 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 9,75% των μονίμων, στο Νότιο Αιγαίο 316 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 13,88% των μονίμων, στην Πελοπόννησο 242 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 7,16% των μονίμων, στη Στερεά Ελλάδα 226 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 6,84% των μονίμων. Στην Αττική το 3,79% των μονίμων είναι από 40 ετών και κάτω, στην Κεντρική Μακεδονία το 3,74%, στη Θεσσαλία το 2,69%, στη Δυτική Ελλάδα το 4,78% και στην Κρήτη το 8,41%

Οι 5 μεγαλύτερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η Α΄ Αθήνας με 6,40% των μονίμων και ακολουθούν η Δυτική Θεσσαλονίκη με 4,88%, ο Πειραιάς με 4,84%, η Γ΄ Αθήνας με 4,62% και η Ανατολική Θεσσαλονίκη με 4,4% των μονίμων εκπαιδευτικών.

Η ηλικιακή κατανομή των 4.115 εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

15

0,36%

1953

51

1,23%

1954 -1956

270

6,56%

1957-1959

525

12,75%

1960-1962

703

17,08%

1963-1965

709

17,22%

1966-1968

657

15,96%

1969-1971

421

10,23%

1972-1974

322

7,82%

1975-1977

249

6,05%

1978-1980

134

3,25%

1981-1983

48

1.16%

1984-1986

9

0,21%

Η ηλικιακή κατανομή των 3.137 εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Β΄ Θεσσαλονίκης είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

2

0,06%

1953

14

0,44%

1954 -1956

135

4,30%

1957-1959

319

10,16%

1960-1962

497

15,84%

1963-1965

578

18,42%

1966-1968

521

16,60%

1969-1971

386

12,30%

1972-1974

307

9,78%

1975-1977

232

7,39%

1978-1980

106

3,37%

1981-1983

30

0,95%

1984-1986

9

0,28%

Η ηλικιακή κατανομή των 2.974 εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας είναι η ακόλουθη:

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ.

ΑΡΙΘ. ΕΚΠΑΙΔ.

ΠΟΣΟΣΤΟ

1952

13

0,43%

1953

14

0,47%

1954 -1956

148

4,97%

1957-1959

365

12,27%

1960-1962

512

17,21%

1963-1965

547

18,39%

1966-1968

552

18,56%

1969-1971

307

10,32%

1972-1974

238

8,00%

1975-1977

163

5,48%

1978-1980

78

2,62%

1981-1983

32

1,07%

1984-1985

4

0,13%

Στις τρείς αυτές μεγάλες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 330 δηλαδή το 3,22% των υπηρετούντων και οι εκπαιδευτικοί από 60 ετών και πάνω είναι 1871 δηλαδή το 18,29% των μονίμων υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

Από τους 64282 μόνιμους εκπαιδευτικούς οι 4.011 είναι στη Διάθεση των ΠΥΣΔΕ, οι 29 είναι αποσπασμένοι στο εξωτερικό, οι 373 ανήκουν στην έδρα του ΠΥΣΔΕ λόγω μη τοποθέτησης, οι 56.218 είναι οργανικά τοποθετημένοι, οι 312 είναι οργανικά από αμοιβαία μετάθεση, οι 3075 είναι οργανικά από άρση υπεραριθμίας και οι 14 είναι οργανικά σε Τμήμα Ένταξης. Παράλληλα υπηρετούν 62 εκπαιδευτικοί ως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Υπενθυμίζουμε ότι στο σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών:

  • Από 50 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες από το 1969 και προγενέστερα είναι 42.672 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 72,68% των μονίμων εκπαιδευτικών!

  • Η πλειονότητα των μονίμων εκπαιδευτικών είναι οι γεννηθέντες μεταξύ 1963-1968 που είναι 21.441 εκπαιδευτικοί δηλαδή το 33,35% των μονίμων εκπαιδευτικών. Συνεπώς το 1/3 των εκπαιδευτικών είναι σε ηλικίες από 51-56 ετών!

  • Από 40 ετών και κάτω είναι 3.438 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 5,34% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

  • Από 35 ετών και κάτω είναι μόλις 191 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 0,29% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

  • Από 60 ετών και πάνω είναι 9454 μόνιμοι εκπαιδευτικοί δηλαδή το 14,70% των υπηρετούντων εκπαιδευτικών!

  • Από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς οι περισσότεροι είναι οι γεννηθέντες το 1966 (3.919 εκπαιδευτικοί ποσοστό 6,09%), ακολουθούν οι γεννηθέντες το 1965 (3.794 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,90%), οι γεννηθέντες το 1964 (3.715 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,77%) και τέλος οι γεννηθέντες το 1967 (3.701 εκπαιδευτικοί ποσοστό 5,75%). Συνεπώς οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με ηλικία από 53-54 ετών είναι το 12% των υπηρετούντων!

Είναι προφανές ότι η χρόνια αδιοριστία και οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εργάζονται μέχρι και τα 67 έτη, θα επιβαρύνουν συνεχώς τα μεγέθη αυτά! Με τα δεδομένα αυτά πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν –πλέον- σχεδόν 50 χρόνια διαφορά ηλικίας με τους μαθητές τους! Παρότι η παιδαγωγική και διδακτική εμπειρία, που συσσωρεύεται στους «παλιούς» καθηγητές είναι εξαιρετικής σημασίας για το εκπαιδευτικό σύστημα, μια τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας θα δυσχεράνει πολύ την επικοινωνία με τους μαθητές και την κατανόηση της ψυχικής τους ιδιομορφίας. Οι εκπαιδευτικοί μεγάλης ηλικίας και με πολλά χρόνια υπηρεσίας είναι αυτοί που απειλούνται περισσότερο από το «σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης» (burnout) και θεωρείται βέβαιο ότι η αύξηση της μέσης ηλικίας των εκπαιδευτικών θα αυξήσει το ποσοστό όσων πάσχουν από burnout και άρα θα μειώσει την αποδοτικότητά τους, με προφανείς συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος! Είναι προφανές ότι οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, αποτελούν και συνθήκες μάθησης των μαθητών μας! Με τα τωρινά ασφαλιστικά και ηλικιακά δεδομένα σε περίπου 15 χρόνια θα υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί που θα συνταξιοδοτηθούν μαζικά! Η αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, με δεδομένο ότι τη φετινή χρονιά θα εργαστούν πάνω από 35.000 αναπληρωτές είναι προφανής και ζωογόνος για όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα!

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών, αναμένεται η εγκριτική απόφαση για τις νέες πιστώσεις από το ΠΔΕ. Δεν είναι σίγουρο ότι οι διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας για να προχωρήσουμε σε προσλήψεις την Παρασκευή 1 Νοέμβρη ή στις αρχές της επόμενης βδομάδας. Μετά και τις τελευταίες ενημερώσεις από Αιρετούς και ΕΛΜΕ τα κενά στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση, ξεπερνούν τις 2700! Το Υπουργείο Παιδείας αναζητά «μαγικές» λύσεις οι οποίες όμως δεν μπορούν να κρύψουν το πρόβλημα! Το κλείσιμο τμημάτων Μαθητείας, οι εντολές για τμήματα 27 μαθητών, οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών για την κάλυψη Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων και η πρόθεση(;) μετακίνησης «πλεοναζόντων» από νησί σε νησί(!), το μόνο που θα πετύχουν είναι να δημιουργήσουν σοβαρές αρνητικές παρενέργειες στην εκπαιδευτική κοινότητα κάθε περιοχής! Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν -άμεσα- όλοι οι εμπλεκόμενοι!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 30/10/2019

Νεκτάριος Κορδής,

αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

(τηλ.: 6977513534,

ηλ. δ/νση: [email protected]

http://nekordis64.blogspot.gr )

Άκης Λουκάς

αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ

( τηλ.:6974320189,

ηλ.δ/νση: [email protected]

εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Παραιτήθηκε διευθυντής σχολείου που απειλήθηκε με καθαίρεση και πειθαρχικές ποινές επειδή αντιτάχθηκε σε αυτή στην αξιολόγηση

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 17 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 17/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

κακοκαιριαα
Επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ - Που αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Σε ποιες περιοχές, σήμερα Σάββατο, τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα
Επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ - Που αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες