Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων προς το υπ. Παιδείας
Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων (Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

ΘΕΜΑ:

1. Αίτημα αναστολής των κρίσεων για την επιλογή μελών για τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α.

2. Αίτημα συνάντησης

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Σας ευχόμαστε ειλικρινά επιτυχία στα καθήκοντα τα οποία πρόσφατα αναλάβατε προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η Π.Ε.Ε.ΠΟ.ΘΕ. (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών Θεμάτων) είναι επιστημονική ένωση εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, που στόχο έχει:

Α. Την με κάθε τρόπο ενίσχυση και προώθηση των Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για τον Πολιτισμό που υλοποιούνται στα σχολεία με την υποστήριξη, μέχρι σήμερα, των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, που εδρεύουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, και οι οποίοι καταργούνται με τον νόμο 4547/18.

Β. Την πολλαπλή υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των μαθητικών ομάδων που ασχολούνται με σχετικά προγράμματα, μέσα από τη βιωματική επιμόρφωση, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την προώθηση συνεργιών με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια, οργανώσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση και διεθνείς οργανισμούς, τη διοργάνωση δράσεων κ.ά.

Γ. Την επιστημονική ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την έρευνα για την παιδαγωγική διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό και τις ποικίλες εκφάνσεις του, τη διαπολιτισμικότητα, την κοινωνική προσφορά, την αειφορία.

Εκπροσωπούμε τους Υπευθύνους, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων. Από την ίδρυση του θεσμού, οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων (όπως και οι αντίστοιχοι Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θεματολογία που τους αφορά) βρίσκονται δίπλα στους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές ομάδες που επιλέγουν να ασχοληθούν με διάρκεια και σε βάθος με τον Πολιτισμό, την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική ιστορία, τις τέχνες, τον εθελοντισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και όχι μόνο, τα θέματα αναφέρονται ενδεικτικά. Δίπλα επίσης στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους μικρότερες δράσεις, να βρουν εκπαιδευτικό υλικό, να υποστηριχτούν με προτάσεις και ιδέες.

Σκοπός των Πολιτιστικών Προγραμμάτων είναι να οπλίζουν τα παιδιά με αξίες, να καλλιεργούν στάσεις ζωής, να τα ωθούν στην κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων, τη διερεύνηση, τη συνεργασία, τη συμμετοχή, τον σεβασμό του άλλου, το ενδιαφέρον για την κοινότητα, τον εθελοντισμό, την αλληλεγγύη.

Ο θεσμός τον οποίο υπηρετούμε, και που τα υποστηρίζει, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, όπως αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό των προγραμμάτων που υλοποιούνται εθελοντικά και χωρίς τυπικό όφελος για τους ίδιους (π.χ. μοριοδότηση, επιδότηση) και την αθρόα συμμετοχή στις προαιρετικές, εκτός ωραρίου, επιμορφώσεις που οργανώνουμε.

Όπως γνωρίζετε, ο νόμος 4547/18 αλλάζει τα δεδομένα: δημιουργεί μια νέα δομή, τα Κ.Ε.Α. (Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία), αντικαθιστώντας τα Κ.Π.Ε. και καταργώντας τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, και Σχολικών Δραστηριοτήτων, αυξάνοντας παράλληλα γεωμετρικά τον όγκο εργασίας των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Μια δομή που κατά την περιγραφή της είναι γραφειοκρατική και δυσλειτουργική, μακριά από τους εκπαιδευτικούς τόσο δομικά, όσο και γεωγραφικά, αφού τα Κ.Ε.Α. πολλών περιοχών βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα της τοπικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι ο θεσμός των Υπευθύνων καταργήθηκε χωρίς ουδέποτε να αξιολογηθεί, αν και κάθε χρόνο αποστέλλονται στο Υπουργείο λεπτομερέστατα στοιχεία απολογισμού.

Α. Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για την καλλιέργεια στο σχολείο στάσεων και αξιών που σχετίζονται με τα θέματα που προαναφέρονται, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:

  • Την αναβολή της έναρξης λειτουργίας των Κ.Ε.Α. με τη μορφή που προβλέπεται από τον νόμο 4547/18 και την επανεξέταση της δομής τους, καθώς του τρόπου λειτουργίας τους και στελέχωσής τους.
  • Την άμεση αναστολή των κρίσεων για την επιλογή μελών για τις Παιδαγωγικές Ομάδες των Κ.Ε.Α., μέχρι την επανεξέταση του θεσμού.
  • Τη διατήρηση του θεσμού των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων.
  • Την παράταση της θητείας των Υπευθύνων και των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε., μέχρι την επανεξέταση της δομής των Κ.Ε.Α. και την μέχρι την ολοκλήρωσή της, προσωρινή στελέχωση των θεσμών όπου υπάρχει κενό.

Β. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με μέλη του προεδρείου μας, από κοινού με μέλη των προεδρείων του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχους:

  • Τη γνωριμία, την έγκυρη και άμεση ενημέρωση για την προσφορά, τον ρόλο και την προοπτική των υποστηρικτικών δομών και των αντίστοιχων στελεχών τους στην εκπαιδευτική, διοικητική και κοινωνική πραγματικότητα.
  • Την ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για το μέλλον και την προοπτική των θεμάτων που υποστηρίζουν οι υπό κατάργηση επιτυχημένοι θεσμοί× θεσμοί που αποτέλεσαν οδηγό και στήριγμα για την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών προσπαθειών στη σχολική πραγματικότητα.
  • Το νομικό πλαίσιο εφαρμογής και υποστήριξης του θεσμού και τις προτάσεις μας για σχετικές τροποποιήσεις του Ν. 4547/18.  Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων σε συνεργασία με Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Σχολικών Δραστηριοτήτων, είχαν καταθέσει στην προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου λεπτομερώς σκέψεις και προτάσεις για τη βελτίωση ή τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4547/18 που αφορούν τα Κ.Ε.Α., οι οποίες είναι στη διάθεσή σας.

Πιστεύοντας στη σημασία της προάσπισης του Πολιτισμού στο σχολείο, στη διαμόρφωση πολιτών που νοιάζονται για τον τόπο μας αλλά και για το μέλλον του πλανήτη,  προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας και αναμένουμε να ορίσετε συνάντηση εργασίας εντός του Ιουλίου 2019, εκκινώντας μια διαδικασία διαρκούς και ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να δοθούν λύσεις προς όφελος της εκπαίδευσης.

 

Με εκτίμηση


για το Δ.Σ.

Η Γ. Γραμματέας

 

 

Ιωάννα Δεκατρή

Η Πρόεδρος

 

 

Καλλιόπη Κύρδη

 

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα
Τριπλή εισαγγελική παρέμβαση για σχολικές καταλήψεις, επεισόδια στα Καμένα Βούρλα, με αφορμή την άφιξη προσφυγόπουλων και πλημμύρες
Λαμία: Εισαγγελική παρέμβαση για μαθητικές καταλήψεις και προσφυγόπουλα στα Καμένα Βούρλα