ΑΣΕΠ: Ο αριθμός των αιτήσεων στις προκηρύξεις 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  18/21-5-2019 & 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, υποβλήθηκαν συνολικά 587 αιτήσεις

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 618 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

12

ΤΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

297

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

19

ΤΕ 01.25 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1

ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ

4

ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

4

ΤΕ 01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

56

ΤΕ01.07 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

4

ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5

ΤΕ01.31 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΒΟΗΘ. ΑΚΤΙΝ.)

1

ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10

ΤΕ02.03 ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

4

ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

8

ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ

34

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

33

ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ

11

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

12

ΤΕ01.30 ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

93

ΤΕ01.29 ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. & ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

10


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ  19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη  διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβλήθηκανσυνολικά 46 αιτήσεις

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 47 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΔΕ01.15 ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

1

ΔΕ01.05 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

1

ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

8

ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ

9

ΔΕ01.17 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

22

ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ

6

 

σχετικά άρθρα